RIO DE JANEIRO A COPACABANA

+ PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU O VODOPÁDY IGUACÚ

 
 
Způsob dopravy:

Poznejte se námi slavné Rio de Janiero, město obklopené svěží přírodou, vysokými horami, nádherným mořem a světoznámými plážemi Copacabana a Ipanema.        

1. den zájezdu 
Odpoledne odlet z Prahy.


2. den zájezdu
Ráno přílet do RIA, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži COPACABANA nebo IPANEMA.

3. den zájezdu
Pobyt v Riu. Individuálně polodenní výlet na CUKROVOU HOMOLI. Od krásné pláže Vermehla ve čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici pod vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen na město, ale i na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další částí lanovky na samotný vrchol s ještě úžasnějšími výhledy známými z pohlednic a fotografií z Ria. Po návratu zpět pokračujete do centra města, kde můžete obdivovat starou i moderní architekturu, které se všude prolínají, možnost návštěvy slavného stadionu Maracana.

4. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně celodenní výlet na CORCOVADO se známou sochou Krista - od pláže Copacabana vyjedeme minibusem přes tropický prales, který obklopuje celé okolí Ria. Od monumentální sochy Krista se otevírají nádherné pohledy na všechny strany Ria i na jedinečné panorama hor obklopujících Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu zpět z vrcholu si prohlédnete nejznámější pláže: Ipanema, Leblon a Copacabana.

5. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně polodenní výlet s návštěvou jedné z FAVEL.

6. den zájezdu
Dopoledne volno, odpoledne individuální transfer na letiště a odlet z Ria.

7. den zájezdu
Přílet do Prahy.

PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU O VODOPÁDY IGUACÚ
Nabízíme za příplatek 8990 Kč možnost individuálního prodloužení pobytu v Brazílii o návštěvu vodopádů IGUACÚ (UNESCO). Vodopády Iguacú na řece Paraná a Iguacu jsou jednou z největších atrakcí příhraniční oblasti Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Jsou širší než Viktoriiny vodopády v Africe a vyšší než slavná Niagara.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den zájezdu
Odpoledne odlet z Prahy.

2. den zájezdu
Ráno přílet do RIA, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži COPACABANA nebo IPANEMA.

3. den zájezdu
Pobyt v Riu. Individuálně polodenní výlet na CUKROVOU HOMOLI. Od krásné pláže Vermehla ve čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici pod vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen na město, ale i na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další částí lanovky na samotný vrchol s ještě úžasnějšími výhledy známými z pohlednic a fotografií z Ria. Po návratu zpět pokračujete do centra města, kde můžete obdivovat starou i moderní architekturu, které se všude prolínají, možnost návštěvy slavného stadionu Maracana.

4. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně celodenní výlet na CORCOVADO se známou sochou Krista - od pláže Copacabana vyjedeme minibusem přes tropický prales, který obklopuje celé okolí Ria. Od monumentální sochy Krista se otevírají nádherné pohledy na všechny strany Ria i na jedinečné panorama hor obklopujících Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu zpět z vrcholu si prohlédnete nejznámější pláže: Ipanema, Leblon a Copacabana.

5. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně polodenní výlet s návštěvou jedné z FAVEL.

6. den zájezdu
V průběhu dne odlet z Ria do FOZ DE IGUACÚ. Individuální transfer do hotelu, ubytování.

7. den zájezdu
Návštěva přírodního parku VODOPÁDŮ IGUACÚ. V blízkosti vstupu do národního parku můžete navštívit rovněž areál ptačího parku s možností pozorováním tukanů, papoušků, kolibříků a dalších brazilských ptáků a jiné typické brazilské fauny.

8. den zájezdu
Odlet přes Rio nebo Sao Paulo zpět do ČR.

9. den zájezdu
Přílet do ČR.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Rio a zpět vč. let. tax
 • transfer z letiště na hotel při příletu
 • 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 4x snídani
 • český průvodce 2. den zájezdu a na fakultativních výletech

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • transfer z hotelu na letiště při odletu
 • místní transfery během pobytu v Riu
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj od 2990 Kč dle termínů
 • ubytování v hotelu**** od 3990 Kč/os.
 • fakult. výlet Favela Babilonia (4 hod.) 1150 Kč
 • celodenní fakult. výlet s výstupem na Corcovado 2490 Kč
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč

PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU O 2 DNY (VODOPÁDY IGUACÚ) 8990 Kč

 • Cena prodloužení zájezdu zahrnuje:
 • letecká doprava Rio - Foz de Iguacú a zpět
 • 2x nocleh v hotelu 3*
 • 2x snídaně 

  Cena prodloužení zájezdu nezahrnuje:
 • služby delegáta či průvodce CK
 • místní doprava
 • transfer z/na letiště
 • vstup do národního parku

  Fakultativní příplatky k prodloužení zájezdu:
 • 1lůžk. pokoj od 2990?Kč
 • komplexní pojištění 280?Kč
 • ubytování v hotelu**** 2000?Kč   

CK REDOKZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

20.2.2019 26.2.2019 31990 Kčobjednat
14.3.2019 20.3.2019 27990 Kčobjednat
11.4.2019 17.4.2019 27990 Kčobjednat
24.5.2019 30.5.2019 25990 Kčobjednat
14.6.2019 20.6.2019 28990 Kčobjednat
18.7.2019 24.7.2019 31990 Kčobjednat
12.8.2019 18.8.2019 28990 Kčobjednat
20.9.2019 26.9.2019 28990 Kčobjednat
24.10.2019 30.10.2019 29990 Kčobjednat
21.11.2019 27.11.2019 27990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


rio de Janeiro
vodop.iguacu
copacabana
Copyright © 2017  VARIETA Travel