hrady středních Čech
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

PROGRAM:

1. den – ČESKÝ ŠTERNBERK – SÁZAVSKÝ KLÁŠTER – HRUSICE - ONDŘEJOV

ráno odjezd k hradu Český Šternberk – prohlídka hradu, přejezd údolím řeky Sázavy k návštěvě

Sázavského kláštera, přejezd do Hrusic – rodiště Josefa Lady, prohlídka jeho památníku, pokračování do

Ondřejova s největší českou observatoří, přejezd na ubytování ,nocleh

 

2. den – KŘIVOKLÁT – TOČNÍK – ŽEBRÁK – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

snídaně, odjezd na prohlídku hradu Křivoklát, pokračování do Nezabudic – hospoda u Rozvědčíka (krátká

zastávka), přejezd na hrad Točník – prohlídka hradu, pokračování k hradu Žebrák, poté odjezd k návštěvě

Koněpruských jeskyní, návrat na ubytování, nocleh

 

3. den – VELKÁ AMERIKA – KARLŠTEJN – ZBRASLAV

snídaně, zastávka v obci Svatý Jan pod Skalou – prohlídka kostela a jeskyně s poustevnou Sv. Ivana,

přejezd k vápencovému lomu Velká Amerika – procházka po okolí, návštěva Karlštejna – středověký hrad

proslavený kaplí Sv. Kříže s deskovými obrazy mistra Theodorika, odjezd k návštěvě Zbraslavi – prohlídka

chrámu, ve večerních hodinách návrat do nástupních míst

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování, 2x snídaně, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné

CK RIALTO

 

Nezávazná objednávka


Karlštejn
Křivoklát
Copyright © 2017  VARIETA Travel