lázně východního Maďarska
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

HOLLÓKÖ - EGER - AGGTELEK - MIŠKOLC TAPOLCA - HORTOBÁGY - HAJDÚSZOBOSZLÓ - DEBRECIN - MEZÖKÖVESD - KÉKES

 

 

PROGRAM:

1.den – HOLLÓKÖ- EGER 
odjezd ráno z nástupních míst do Maďarska, zastávka v Hollókő (památka UNESCO) – živý skanzen maďarské lidové architektury a tradic, odpoledne příjezd do Egeru – krátká prohlídka centra města a středověkého hradu, volno,  koupání ve zdejších městských lázních. Večer odjezd na ubytování, nocleh.
2.den – AGGTELEK - MIŠKOLC - MIŠKOLC TAPOLCA
snídaně, odjezd do Národního parku Aggtelek, nacházejícího se při hranicích se Slovenskem. Zdejší krasové jeskyně tvoří jeden z největších jeskynních systémů v Evropě a jsou zapsané na seznam přírodního dědictví UNESCO. Poté přejezd do Miškolce  – krátká prohlídka města, jehož dominantou je gotický kostel na kopci Avas. Odpoledne koupání v unikátních jeskynních termálních lázních Miškolc-Tapolca, návrat na nocleh
3.den – HORTOBÁGY - HAJDÚSZOBOSZLÓ - DEBRECÍN
snídaně, odjezd do největšího maďarského národního parku Hortobágy, jehož jedinečná stepní krajina s pasoucími se stády bílého rohatého skotu je biosférickou rezervací UNESCO.Odpoledne koupání v Hajdúszoboszló – největších termálních lázních Maďarska, navečer krátká prohlídka Debrecína, návrat na nocleh
4.den – MEZÖKÖVESD - KÉKES - NÁVRAT DO ČR
snídaně, pobyt v termálních lázních Zsóry v městečku Mezőkövesd. Odpoledne odjezd zpět do ČR přes pohoří Mátra se zastávkou na nejvyšší hoře Maďarska Kékes, návrat pozdě večer

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
HU 9-1304 13.4.-16.4.2018 4 190  
HU 9-2709 27.9.-30.9.2018 4 190  
komplexní pojištění 120

 

Cena zahrnuje:   dopravu do Maďarska klimatizovaným autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné, aktuální lázeňskou taxu

Fakultativní příplatky:
  komplexní pojištění           120 Kč
                                                  
                            

Nástupní místa 
TRASA 
:  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, (Kroměříž, Zlín) - za příplatekk

                 Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín           400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                              350 Kč

CK RIALTOZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

13.4.2018 16.4.2018 4190 Kčobjednat
27.9.2018 30.9.2018 4190 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Miškolc
Copyright © 2017  VARIETA Travel