Superlativy italských jezer
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Lago di Garda - Lago di Iseo –  - Lago di Como

Malebná městečka, plavby loděmi, středověké kostely, alpské vyhlídky, subtropická vegetace, známá i neprávem opomíjená místa na pomezí Alp a Středomoří, cesta do Itálie bez nočního přejezdu.

1. den zájezdu
V časných ranních hodinách odjezd. Odpoledne příjezd k severnímu břehu jezera LAGO DI GARDA, které v těchto místech připomíná severský fjord se subtropickou vegetací. Prohlídka starobylého městečka RIVA, které před sto lety představovalo riviéru Rakouska-Uherska. Lodní výlet do malebného LIMONE, kde rostou citronovníky a do MALCESINE pod horou Monte Baldo, která se zvedá do výše přes 2 200 m. Přejezd na ubytování.

2. den zájezdu
Dopoledne program na jižním břehu Lago di Garda – prohlídka historického lázeňského městečka na ostrůvku SIRMIONE. Možnost výletu člunem kolem ostrůvku nebo návštěva vodního hradu. Procházka středověkými uličkami i lázeňským parkem. Pokračujeme k jezeru LAGO DI ISEO, které obklopují téměř 2000 m vysoké skalní stěny, prohlídka města ISEO, pro které jsou charakteristické benátské domy s podloubím a výlet lodí na největší jezerní ostrov v Evropě – MONTE ISOLA, který se kuželovitě zvedá do výše 400 m nad jezerní hladinu. Na ostrově budeme obdivovat malebné rybářské vesničky i olivové háje a kochat se kouzelnými výhledy. Přejezd do údolí řeky Brembo. Nocleh v lázeňském městečku SAN PELLEGRINO TERME, které je proslulé pramenitou vodou s vynikající chutí.

3. den zájezdu
Celodenní program u východního ramene jezera LAGO DI COMO zasazeného do idylické scenérie hor pod vrcholy Rétských Alp. Příjezd do druhého největšího města na břehu jezera – LECCO a procházka po nábřeží, prohlídka kostala s nejvyšší věží celé Lombardie. Celodenní fakultativní výlet za atrakcemi východního ramene jezera: přejezd lodí nebo vlakem do malebného městečka VARENNA, které je označováno jako perla Lago di Como. Jeho uličky mají podobu schodišť, domy vyrůstají přímo z vody. Možnost návštěvy působivých terasovitých zahrad Villy Monastero, kláštera, jenž byl přestavěn na zámeček. Poté plavba lodí do pomyslného středu jezera. Prohlídka věhlasného městečka BELLAGGIO, možnost návštěvy zahrady klasicistní rezidence Melzi, kde před 200 lety sídlil premiér Napoleonovy italské republiky. Večer návrat lodí nebo vlakem do Lecca. Noční přejezd do republiky.

4. den zájezdu
V ranních hodinách návrat do ČR.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • 2x večeře 890 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč 

Nástupní místa

A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
 •  
 • CK REDOK


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

20.5.2020 24.5.2020 5511 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel