Budapešť královna Dunaje
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi a večerní plavba lodí po „krásném modrém Dunaji“, výhledy na nasvícené monumenty města.
Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko do Maďarska. BUDAPEŠŤ, výhled na město od citadely z Gellértova návrší a následná prohlídka městské části Pešť – historická stavba velké městské tržnice, věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, nejvýznamnější duchovní „stánek“ v Maďarsku bazilika sv. Štěpána, největší židovský chrám Evropy Velká synagoga, velkolepá stavba Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, Zájemci mají možnost zvolit namísto části prohlídky příjemnou relaxací ve starobylých secesních lázních hotelu Gellért. Večer ubytování v hotelu, případě večeře.
2. den zájezdu 
Po snídani pokračování prohlídky Budapešti, městské čtvrti Buda – Hradní návrší se sídlem uherských králů Budínským hradem, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác Gödöllő s rozlehlým okolním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Po večeři pro zájemce vyhlídková plavba po Dunaji nasvíceným Budapešti. Návrat na ubytování do 22:00 hod.
3. den zájezdu
Po snídani Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Váci utca společenské a nákupní centrum Budapešti, možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. Program zakončí relaxace v secesních termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve nočních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Sleva
 • Sleva 55+ ze základní ceny 5% 
Fakultativní příplatek
 • 1lůž. pokoj 800 Kč
 • 2x večeře 700 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč
 • vyhlídková plavba po Dunaji 400 Kč/os. (nutno objednat v CK) 
Nástupní místa


 Odjezd F
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Břeclav, SK - Bratislava, Ostrava ( + 500 Kč )

 

zájezd v termínu 7.12.2019 je přizpůsoben adventní atmosfeře města, ubytování pouze na 1 noc.

Ck REDOK

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

19.4.2019 21.4.2019 3650 Kčobjednat
17.5.2019 19.5.2019 3790 Kčobjednat
20.9.2019 22.9.2019 3790 Kčobjednat
18.10.2019 20.10.2019 3560 Kčobjednat
7.12.2019 8.12.2019 2700 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Budapešť 1
Budapešť5
Copyright © 2017  VARIETA Travel