Řím, Vatikán, Florencie, Benátky
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

v průběhu zájezdu navštívíte nejkrásnější města Itálie- Benátky, Florencii, Řím ....

 

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách, průjezd Rakouskem, přejezd do oblasti řeky Piavy, známé krvavými boji v době I. světové války, pokračování do Lido di Jesolo, ubytování v hotelu v blízkosti pláže, možnost procházky po historickém středu městečka, v červenci a září v případě příhodného počasí možnost pozdně odpoledního koupání. Nocleh.

2. den: Ráno po snídani odjezd na odstavné parkoviště a odtud lodí vaporetto nebo vlakem do centra Benátek, kde možnost výběru buď samostatného programu, nebo procházka s průvodcem po nejdůležitějších památkách – Náměstí San Marco, bazilika a zvonice San Marco, Most vzdechů, Ponte Rialto, kostel Dei Frari, Scuola San Rocco. Možnost společné návštěvy Dóžecího paláce, baziliky San Marco, kostela Dei Frari, případně Galerie Akademie a kostela Santa Maria delle Salute. Odpoledne volno, možnost společného posezení v některé z malebných pizzerií nebo kaváren, případně možnost návštěvy některého z ostrovů v Benátské laguně (Murano, Burano, Torcello, Lido). Večer ubytování v hotelu u Florencie.

3. den: Po snídani odjezd do Florencie, autobusem na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra Florencie. Prohlídka centra: Piazza della Signoria, Palazzo VecchioLoggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). V podvečerních hodinách odjezd do Říma, nocleh v hotelu u Říma.

4. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší okruh „Věčným městem“ – Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem Konzervátorů, kostel Santa Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. Odpoledne pěší procházka od Kapitolu a památníku Viktora EmanuelaPiazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody… Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh.

5. den: Po snídani pokračování v prohlídce města. Dopoledne fakultativně návštěva Vatikánu a Vatikánských muzeí (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit do kopule kostela s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách – Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Volno k posezení v některé z pouličních kaváren. Večer odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR.

6. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné pobytové taxy, místní dopravu, vstupy.

Orientační ceny vstupného (z předchozí sezóny) | Vatikánská muzea 16 €, Galerie Uffizi 8 €, Andělský hrad 10 €, Kupole chrámu sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 12 €.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov zdarma 
pořádající CK. CK ČEBUS  IČO 26222094

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

termín 3.10.-8.10.2018

Řím, Vatikán, Florencie, Benátky 

   

Program:

1. den:Odjezd z ČR přes  Rakousko do Itálie.

2. den:Ráno příjezd do Říma, prohlídka města:  Piazza di Popolo, Piazza Espagna,  Španělské schody, fontána La Barccia. proslulá  Fontána di Trevi. Poté Piazza Colonna, Piazza Venezia,Monument sjednocení Itálie. Kapitol - výhled na Forum Romanum. Poté osobní volno na prohlídku Colosea, či možnost občerstvení v pizzerii. Odpoledne Piazza Navona, jedno z nejhezčích římských náměstí. Závěr prohlídky povede k Andělskému hradu a náměstí sv.Petra s bazilikou, dominantou Vatikánu. Zpět kolem Ara pacis. Nocleh.

3.den: Řím a okolí:  dopoledne možnost výletu do Ostie, zde volno ke koupání u moře. Odpoledne návrat do Říma.Circus Maximus, Forum Boarium, Ústa pravdy, Teatro Marcello. Zájemci mohou zůstat v Římě a navštívit  individuálně např. Vatikán, baziliku sv.Petra, Vatikánská muzea. Nocleh.

4. den:Brzyráno odjezd do Florencie, perly Toskánska. Prohlídka města: Santa Maria Novella, Medičejské hrobky, San Lorenzo, katedrála Santa Maria del Fiori, Piazza della Signoria s Palazo Vecchio a Loggia dei Lanzi, Galerie Uffizi, Ponte Vecchio, palác Pitti. Osobní volno. V podvečer odjezd na nocleh.

5. den: Benátky -fascinující město ležící na 117 ostrovech se 150 kanály a 400 mosty. Prohlídka povede od Piazza Roma, kolem San Rocco, Frari až k Ponte Rialto. Zastávka na místní tržnici (ryby, ovoce). Uvidíte také největší skvosty: Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecí palác, zvonici a hodinovou věž, Most Vzdechů,  slavný most Ponte Rialto. Projdete se kamennými uličkami přes kanály, půvabná náměsttí s četnými kostely a paláci.  Bude mít čas i na interiéry vybraných památek, posedět v kavárně a ochutnat speciality… Znamenitý je výhled z kampanily na náměstí sv.Marka. Zájemci mohou navštívit okolní ostrovy: Murano, Burano či Lido. V podvečer cesta lodí po Canale Grande. Večer odjezd zpět směr ČR.

6. den:Přes Rakousko, návrat do ČR.

 

Cena zájezdu 5990 Kč zahrnuje:  

 

  • 3 x ubytování ve 2lůžkových pokojích v BGW (2x Římě, 1 x u Benátek)
  • dopravu moderním klimatizovaným autokarem
  • průvodce
  • zákonné pojištění CK, DPH                                            

Cena nezahrnuje: vstupné, lod´v Benátkách, místní taxy, místní či příměstskou dopravu

CK WISNAR

Nezávazná objednávka


benatky_obr1
florencie
řím collosem
Copyright © 2017  VARIETA Travel