Za krásami smaragdového ostrova
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Livorno-Nora-Cagliari-Údolí Nuraghů-Sassari-Alghero-Neptunova jeskyně-Palmaver-St.Trinita-Olbia-Porto Cervo-Palau-Capo D Orso

ubytování na jednom místě 

Sardinie - druhý největší ostrov Itálie, skalnatá země s panenskou přírodou. 2000 km pobřeží je lemováno nádhernými plážemi s průzračnou vodou. Pláže s jemným pískem a mořská voda má mnoho odstínů modré barvy.

 

 

 

program:

 

1.den  odjezd z nástup.míst v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie

 

2.den ráno příjezd do Livorna, trajekt na Sardinii, večer ubytování, nocleh

 

3. den  pobyt u moře

 

4. den  výlet za krásami jižní části ostrova- návštěva archeolog.komplexu Nora, založeného v 9 stol.před n.l. Féničany. do dnešní doby se zavchovaly pozůstatky a ruiny divadla, lázní, chrámů a římských vil, stejně jaké římské mozaiky a dlážděné cesty. Hlavní město ostrova Cagliari je současně i největším přístavem na Sardinii- navštívíme nejrušnější ulici Via Roma, náměstí Matteotti s honosnou budovou radnice, odkud je vstup do starého centra města s paláci bývalých místodržících, katedrálou S.Maria, univerzitou a s vyhlídkovou terasou na město i přístav. cestou zpět zastávka k prohlídce údolí nuraghů, návrat na nocleh

 

5.den  pobyt u moře

 

6.den  výlet za krásami severní části ostrova- cesta podél zálivu Asinara do centra severní části ostrova Sassari s nejkrásnější barokní katedrálou Sardinie, kolem poledne přejezd vnitrozemím do nejmalebnějšího městečka Sardinie španělského původu Alghero- ve městě dodnech vládne katalánský duch i keramické tabulky s názvy ulic jsou psány dvojjazyčně.Z pobřežní promenády lze dohlédnout ke kouzelnému mysu Capo Caccia, ve kterém se nachází Neptunova jeskyně, přístupná z moře. Dostaneme se do ní lodí z přístavu Alghero, nebo sestoupením po 656 schodech vytesaných do skalního masivu z mysu Caccia. Při cestě zpět z Capo Caccia zastavíme k prohlídce areálu nuraghského sídliště Palmavera ze 13 stol.před.n.l.Pozůstatky kyklopských staveb tajemné civilizace stojí za shlédnutí. Návrat na ubytování ve večerních hod.

 

7-8. den  pobyt u moře

 

9.den ráno ukončení ubytování, odjezd přes vnitrození- zastávka u románské baziliki St.Trinita Di Saccardia postavené z kvádrů černého čediče a bílého vápence, pokračování do přístavu Olbia- návštěva místní katedrály, následuje přejezd do malebných lázní Porto Cervo ( zastávka ), odpoledne při cestě do Palu, výjezd krásnou vyhlídkou Capo d Orso, později odpoledne volno v Palau u moře. Večerní trajekt na pevninu

 

10.den ráno příjezd do Livorna, pokračování v cestě do Rakouska a ČR, příjezd do nástup.míst v nočních hodinách

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
apart.obs.3-4 os.
cena za osobu
apart.obs.2 os.
99-0106 1.6.-10.6.2018 12 950 13 950

 

cena zahrnuje: dopravu luxus.autobusem, 7x ubytování v apartmánecg s možností vaření, trajekty na Sardinii, výlety dle programu, služby průvodce

 

 

cena nezahrnuje: komplex.cest.poj., povlečení a závěrečný úklid ( cca 20 EURúos ), vstupy, místní pobyt.taxu. možnost dokoupení 4 lůžkové kajuty ( při zpáteční cestě trajektem) 1000 Kč/os.

 

nást.místa: Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 

 CK RIALTO IČO 11558041
Nezávazná objednávka


Sardinie
Sardinie
Copyright © 2017  VARIETA Travel