Salzburg a Hitlerovo Orlí hnízdo
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Během zájezdu navštívíme Salzburg, Mozartův rodný dům, zahrady zámku Mirabel, pevnost nad městěm Hohensalzburg, Hiteloru čajovnu zvanou Hitlerovo orlí hnízdo, jezero Königssee.

program:        24.8.-25.8.2019  
1. den
Odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do krásného podalpského SALZBURKU, prohlídka historického jádra - rušné náměstí DOMPLATZ s velkolepou katedrálou, Mozartův rodný dum, náměstí REZIDENPLATZ, zahrady zámku MIRABEL. dále následuje prohlídka pevnosti nad městem HOHENSALZBUR. v podvečerních hodinách přejezd na ubytování.
2. den
Po snídani přejezd do jednoho z nejkrásnějších koutů Evropy- německého Národního parku Berchtesgaden. Z Obersalzbergu se vydáme unikátní vyhlídkovou cestou a následně pak původním výtahem na vrcholek hory Kehlstein, kde se tyčí Hitlerova čajovna zvaná Hitlerovo orlí hnízdo. po prohlídce a případném občerstvení sjedeme zpět do Obersalzbergu, odkud přejedeme k jezeru Königssee, které je nejvýše položeným jezerem v Německu. Zájemci mohou absolovovat projíž´dku loďkou ke kostelíku sv. Bartoloměje. Příjezd do ČR v pozdních večer.hodinách
cena 2890 kč 

cena FIRST MINUTE do 30.4.2019   2690 Kč


cena zahrnuje: dopravu klimatiz.autobusem, 1x ubytování v penzionu se snídaní ( 2 lůžk.pokoje ),služby průvodce
cena nezahrnuje: komplex.cest.poj ( 68 Kč ), příplatek za 1/1 l pokoj (350 kč ), výstup ekobusem na Hitlerovo orlí hnízdo cca 15,60 EUR, vstupy do jednotlivých objeků cca 40 EUR
nást. místa: Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 CK: CK FTL IČo 46345850

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Salzburg a Hitlerovo Orlí hnízdo

 

25.5.-26.5.2019       cena  2490 Kč  mega super last minute

10.8. - 11.8.2019     cena  3490 Kč

Program: 

1. den:   odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do OBERSALZBERGU, místo zbytků Hitlerova sídla, možnost návštěvy podzemní pevnosti, dále se pokračuje místním autobusem až do KEHLSTEINU (Hitlerovo „Orlí hnízdo“) s jedinečnými výhledy na okolní vrcholy Alp a na Salzburg. V odpoledních hodinách výlet k romantickému jezeru KÖNUGSEE pod monumentálním skalním masivem Watzmannu. Zájemci mohou absolvovat projížďku loďkou ke kostelu sv. Bartoloměje. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.  

2. den:   snídaně, poté odjezd do Salzburgu – hlavní město spolkové země, rodiště W.A. Mozarta (možnost návštěvy jeho rodného domu), město s malebnými uličkami, romantickými náměstími, významnými kostely (Dóm, starobylý kostel sv. Petra a kostel sv. Františka), pevností Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell na druhém břehu řeky Salzach. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách 

Cena  2990 Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem (video, klimatizace, WC), ubytování v penzionu, 1x snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.  

Cena nezahrnuje:komplexní cestovní pojištění vč. storna 30,Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový pokoj + 800,- Kč, vstupy do navštívených objektů  

Nástupní místa: Hranice, Lipník n. Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno  

Za příplatek 100,- Kč/os./oba směry: Opava, Ostrava, Havířov, F-M, Příbor, Nový Jičín

CK BONTON

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

25.5.2019 26.5.2019 2990 Kčobjednat
10.8.2019 11.8.2019 3490 Kčobjednat
24.8.2019 25.8.2019 2690 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Hitlerovo orlí hnízdo
kostel na jezeře Konigs see
Salzburg
Copyright © 2017  VARIETA Travel