Jižní Čechy,Salzburg, VÝLET LODÍ OD ZVÍKOVA NA ORLÍK
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Vydáme se za poznáním architektonických a přírodních památkek jižních Čech a navštívíme rakouský Salcburk.Prohlédneme si romantické zámky a tajemné hrady, starobylá města, projdeme se v krásném Terčině údolí i v přírodní rezervaci Čertovy stěny, výletní lodí poplujeme od Zvíkova na Orlík a na závěr si prohlédneme rozsáhlý zámecký komplex v Jindřichově Hradci.

Hluboká nad Vltavou - Salcburk - Nové Hrady - Terčino údolí - České Budějovice - Český Krumlov - Holašovice - Zvíkov - Orlík - Vyšší Brod - Čertovy stěny-Luč - Rožmberk nad Vltavou - Jindřichův Hradec
 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd směr jižní Čechy. Před příjezdem na hotel navštívíme lázeňské město BECHYNĚ, slavné keramikou i polohou nad soutokem Lužnice a Smutné. Prohlídka renesančního zámku, kde nahlédneme do života Petra Voka. Odjezd do ČES. KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni.
2. den zájezdu
Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK (UNESCO), prohlídka histor. jádra, náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se zvonkohrou, Getreidegasse, monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG, zahrady zámku Mirabell aj.
3. den zájezdu
JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice - vznosné arkády, zahrada, Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb u nás. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá kuchyně, kde dle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu.
4. den zájezdu
V nejjižnějším cípu na jihu Čech navštívíme NOVÉ HRADY, vstupní brána do Novohradských hor, mohutný opevněný hrad s obnovenou historickou kovárnou, procházka v romantickém TERČINĚ ÚDOLÍ, anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Návrat na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.
5. den zájezdu
Rakouské kulturní město LINC, procházka Starým městem, barokní náměstí. V nedalekém WILHERINGU si prohlédneme 850 let starý cisterciánský klášter s velkolepým rokokovým kostelem. Návrat na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.
6. den zájezdu
Celodenní výlet k Orlické přehradě. Největší českou přehradu nejlépe poznáme z lodní paluby. Navštívíme královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, fakult. pokračujeme romantickou plavbou výletní lodí, jedním z nejhezčích úseků přehrady. Proplujeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK - prohlídka novogotického sídla rodu Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy - krásné interiéry, sbírky skla, obrazů.
7. den zájezdu
Po snídani starobylé město TÁBOR, se slavnou minulostí města se setkáme v historickém centru - zdobené štíty měšťanských domů, pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice aj. Odpoledne odjezd domů.

 

cena first minute do 31.12.2019   7902 Kč

Cena katalogová 8590 Kč zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)
  • pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska
  • průvodce 
Cena nezahrnuje
  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj 1 500 Kč
  • pojištění storna zájezdu 105 Kč

nástupní místa:

Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd B
Frýdek Místek (+500), Ostrava (+500), Nový Jičín (+500), Hranice (+500), Olomouc (+250)

CK REDOK

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

5.7.2020 11.7.2020 7902 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Č.Krumlov
Hluboká
Copyright © 2017  VARIETA Travel