Karneval v Benátkách
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již 25 let.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z republiky.

2. den zájezdu
Procházka BENÁTKAMI I.
– Chiesa della Piet? (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), vyhlídková plavba vaporettem k náměstí San Marco.


3. den zájezdu

Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.

4. den zájezdu
Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Návrat v časných ranních hodinách.
 
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klimbusem
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

 

Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • cesty lodí 50 € 
 • pobyt.taxu
 • fakult. služby
 • vše ostatní co není uvedeno v "Cena zahrnuje"

 

Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč
 • 2x večeře  860 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč 
 • Orientační ceny vstupného

  Benátky - Dóžecí palác 19 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí)
  Benátky - muzeum Baziliky S. Marco 5 €
  Benátky - Kampanila 8 €
  Benátky - Scuola di San Rocco 10 €
  Benátky - kostel dei Frari 3 €
  Benátky - Galleria dell´ Accademia 12 €
  Benátky - kostel San Giovanni e Paolo 2,50 €
  Benátky - muzeum Peggy Guggenheimové 15 €
  Benátky - gondola min. 80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den přejezdu na ubytování).
  ostrov Murano: muzeum skla 10 €, sklářská huť zdarma

  Kapesné

  Doporučujeme na vstupy min. 50 €, na cesty lodí 50 €, další kapesné dle vlastního uvážení.

  Zájem o benátský karneval je stále větší. Turistů přijíždí tolik, že při dopravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy o poznání rychlejší.

   

  nást.místa:

  Odjezd A
  Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

  Odjezd B
  Frýdek Místek (+500), Ostrava (+500), Nový Jičín (+500), Hranice (+500), Olomouc (+250)

  Odjezd G
  Trutnov (+400), Dvůr Králové n. Labem (+400), Náchod (+300), Jaroměř (+150), Hořice (+150)

   

  Ck REDOK

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

8.2.2018 12.2.2018 4990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Benátky karneval
Copyright © 2017  VARIETA Travel