To nejlepší z Izraele
 
Způsob dopravy:


Izrael – Most mezi Evropu, Afrikou a Asií. Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 6000 let jako právě v Izraeli; nikde jinde nevzniklo tolik filozoficko-náboženských proudů jako na území Izraele. Izrael je svatou zemí pro křesťany, židy i muslimy. Izrael je prostě nádherný, a pokud jste jej ještě nenavštívili, není už proč déle váhat! 

Program zájezdu:

1. den: odlet z Prahy:
Odlet z Prahy je plánován kolem poledne. Přílet do tel Avivu v podvečerních hodinách, po přivítání delegátem na letišti následuje transfer do hotelu a informační schůzka, během které se dozvíte podrobnosti o programu zájezdu.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Nazaret.

2. den: Přílet do Izraele, cesta do Nazaretu, výlet: Tiberias – Galilejské moře – Hora Tábor:
Dnes navštívíme město Nazaret, kde zhlédneme největší kostel na středním východě – Kostel Zvěstování a synagogu, kde Ježíš prohlásil, že je Mesiášem. Poté se vydáme na naší první cestu do oblasti Galileje, během které se zastavíme na místech, která jsou spjatá s životem a učením Ježíše Krista a dávají historicky základ kořenům křesťanství: Horu Blahoslavenství, na které Ježíš Kristus podle tradice pronesl své kázaní na hoře a nachází se zde nádherný byzantský kostel; Kafarnaum – rybářskou vesnici na březích galilejského jezera, kde se nachází pozůstatky staré synagogy a dům Sv. Petra a kde Ježíš začal kázat a učinil zde mnoho zázračných uzdravení; Tabgha – místo zázraku rozmnožení chlebů a ryb, kde je také k vidění bazilika s vzácnými mozaikami z 5. století. Poté si užijeme plavbu lodí po Galilejském jezeře a po obědě (není zahrnutý v ceně balíčku) se přesuneme k hoře Tábor, kde se podle křesťanské tradice událo Proměnění Páně, které se popisuje v Novém Zákoně. Poté návrat do hotelu.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Nazaret.

3. den: Severní Izrael:
Po snídani nás čeká cesta do přírodní rezervace Rosh Hanikra, která se nachází na severním cípu západního pobřeží Izraele. Po příjezdu do rezervace si uděláme krátkou projížďku lanovkou k nádherným útesům a jeskyním, které zde byly vyhloubeny mořskou vodou. Dále se přesuneme do města Akko (Acre), které bylo posledním křižáckým městem ve Svaté Zemi a hlavním městem galilejského království. Projedeme se dochovaným podzemím města, kde jsou k vidění zbytky křižáckého opevnění z 13. století včetně rozsáhle krypty johanitů, a poté navštívíme místní orientální tržiště. Po návštěvě města Akko, které je rušným rybářským a přístavním městem, se přesuneme do starověkého židovského města, kde se nachází podzemní katakomby s honosnými hrobkami. Poté návrat do hotelu.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Nazaret.

4. den: Betlém – Nový Jeruzalém:
Dnes opustíme hotel v Nazaretu a přesuneme se do centrální části krajiny. Prohlídneme si město Betlém, město, kde se podle evangelií narodil Ježíš Kristus. Navštívíme hlavní památky, jako Chrám Narození Páně Ježíše Krista a Pole pastýřů. Po prohlídce Davidova města, jak se Betlému říká, se vydáme směrem k Jeruzalému, do starověké vesničky Ein Karem, kde uvidíme kostel Navštívení Panny Marie a Kostel Svatého Jána Křtitele, který se zde narodil. Poté se přesuneme do nové části Jeruzaléma, kde navštívíme izraelský parlament, zvaný Knesset a po jeho prohlídce se vrátíme zpátky do Betlému, kde se ubytujeme v dalším hotelu.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Betlém.

5. den: Jeruzalém
Po snídani se vydáme do svatého města Jeruzalém. Jako první zastávka bude Olivová hora, z které se nám naskytne nádherný výhled na celé město a jeho okolí. Poté sejdeme dolů do údolí Josaphat, kde navštívíme kostel Pater Noster, kapli Nanebevstoupení a Getsemanské zahrady, které se rozkládají na úpatí olivové hory. Dominantou zahrad je Chrám národů, který rovněž navštívíme. Posléze se přesuneme autobusem k hoře Sijón, kde navštívíme hrobku Krále Davida s večeřadlem a Kostel usnutí Panny Mariií. Po obědě (není zahrnutý v ceně balíčku) se pěšky projdeme po starém městě, které se téměř celé rozkládá na Chrámové hoře. Západní část stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, kam se podíváme. Poté se pěšky projdeme po známé křížové cestě (Via Dolorosa) až na horu Golgotu (Kalvárie), kde se nachází Chrám Božího Hrobu – zde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš Kristus. Návrat do Betléma.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Betlém.

6. den: Qumran – Masada (Mrtvé moře)
Dnes máme možnost absolvovat další fakultativní výlet k Mrtvému moři. Brzy ráno opustíme Betlém, který se nachází v nadmořské výšce 800 m, abychom se během necelé hodiny ocitli na nejnižším místě na zemi, na březích Mrtvého moře (420 m pod hladinou moře). Navštívíme Kumrán (Qumran), místo kde byly nalezeny starověké svitky, které obsahují biblické a další náboženské texty. Potom se můžeme těšit na koupání v Mrtvém moři a během vyhrazeného volného času si můžeme užívat benefitů, které nabízí tato solní lázeň. Po odpočinku v Mrtvém moři se vypravíme lanovkou na pevnost Masada, která se nachází na vrcholku izolovaného skalního útesu a tato pevnost se během první židovské války stala posledním místem odporu proti Římanům (tento výlet není zahrnutý v ceně, orientační cena 39 €). Po prohlídce návrat dolů k břehům Mrtvého moře a poté návrat zpátky do Betléma.
Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Betlém.

7. den: Jaffa – Tel Aviv (panoramatická prohlídka) a návrat zpátky do ČR:
Ráno opustíme hotel a ještě před odeltem se vydáme směrem k pobřeží Středozemního moře, kde se nachází 2 významná izraelská města Jaffa a největší město krajiny Tel Aviv. Nejdříve se podíváme do Jaffy. Jaffa je starobylé přístavní město, které je označováno za jedno z nejstarších měst na světě a nyní je Jaffa jednou ze čtvrtí města Tel Aviv-Jaffa. Následně se vydáme na okružní jízdu pulzujícím Tel Avivem (možnost návštěvy muzea za příplatek). Po prohlídce města se bohužel budeme muset rozloučit, čeká nás transfer na letištěm a odlet zpátky do Prahy. Přejeme Vám mnoho šťastných zážitků.


Vybavení pokoje
Ubytování: hotel "no name" kategorie min. 3*.
K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (toaleta, sprcha nebo vana, fén), telefonem, TV, klimatizací, minibarem (za poplatek) a trezorem (možnost poplatku).
Při poznávacích zájezdech se nejedná o ubytování v žádném konkrétním hotelu. Jména hotelů se dozvíte až po příletu do místa od delegáta. U těchto ubytovacích zařízení nemůžeme zajistit Vaše zvláštní požadavky. Fotografie ubytování v této nabídce jsou pouze ilustrační.


Stravování
Snídaně nebo polopenze dle zvolené varianty. Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo servírovaná večeře.

 

cena se snídaní   18490 Kč

cena s polopenzí  20980 Kč

 

Cena zahrnuje:
- Leteckou dopravu do Tel Avivu a zpátky (let může být operován s přestupem)
- Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva
- Transfery letiště – hotel – letiště a transfery mezi jednotlivými hotely klimatizovaným moderním autobusem
- Ubytování na 6 nocí v min. 3* hotelech místní kategorizace dle programu (3 noci v oblasti Nazaret + 3 noci v oblasti Betlém, počet nocí v jednotlivých hotelech se může změnit)
- Snídani formou bufetu
- Služby česky hovořícího delegáta
- Povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.


Cena nezahrnuje:
- Výlety dle programu, odborný výklad průvodce a transfery na jednotlivé výlety nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Výlety si lze zakoupit formou balíčku na místě u delegáta.
- Jídla během dne, nápoje během jídel; obědy v rámci výletů: cca 15 € / oběd (platba na místě)
- Spropitné (doporučené spropitné je cca 30 € na osobu a pobyt)
- Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu
Služby za poplatek
- Rozšířené Top cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu (tarif K5S) za 560,- Kč / os. / pobyt
- Obědy: cca 15 € / oběd / osoba (platba na místě u delegáta)
- Balíček večeří: 79 € / osoba / pobyt
- Fakultativní příplatky, výlety a služby (možnost dokoupení u delegátů na místě):

Zvýhodněný balíček výletů: za 199,- EUR, který obsahuje:
- Celodenní výlet Tiberias - Galilejské moře – Hora Tábor (2. den)
- Celodenní výlet Severní Izrael (3. den)
- Celodenní výlet Betlém – Nový Jeruzalém (4. den)
- Celodenní výlet Jeruzalém (5. den)
- Celodenní výlet Mrtvé moře a Qumran (6. Den)
- Vstupy do všech navštívených objektů
- Odborný výklad českého průvodce

Další možnosti fakultativních výletů:
- Exkurze na pevnost Masada s výstupem lanovkou: 39 € / osoba
- Noční Jeruzalém: 59 € / osobaPoznámka
- Tato akce platí pouze pro osoby starší 50 let. Osoby mladší 50 let jsou za příplatek 2 000 Kč / osoba.
- Změny programu nejsou plánovány, ale jsou vyhrazeny.
- Konkrétní názvy hotelů jsou upřesněny na místě delegátem. Fotografie ubytování u nabídky jsou ilustrativní. U poznávacího zájezdu není možné akceptovat speciální požadavky klientů.
- Jednotlivé výlety (včetně programu, vstupů, transferů k památkám, obědů a výkladů průvodců) nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Výlety si lze zakoupit fakultativně na místě u delegáta. Výlety jsou organizovány místní cestovní agenturou.
- KLIENTI MOHOU VYCESTOVAT POUZE S PASEM PLATNÝM 6 MĚSÍCŮ PO NÁVRATU Z IZRAELE!! V PASU BY NEMĚLO BÝT RAZÍTKO SÝRIE, LIBANONU ČI IRÁNU!

CK TOP FLYZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
22.4.2021 28.4.2021 18490 Kčobjednat

Název zájezdu

20.5.2021 26.5.2021 18490 kčobjednat
21.10.2021 27.10.2021 18490 Kčobjednat
25.11.2021 1.12.2021 18490 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Izrael
Copyright © 2017  VARIETA Travel