TURECKO - ISTANBUL - BRÁNA ORIENTU

 
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Istanbul, město mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty, dvěma světy. Město, kde se střetává Evropa s Asií a na jeho vzhledu je to patrné. Poznejte s námi křižovatku kultur, město, odkud se řídily tři říše - římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Honosné mešity s minarety a hlasy muezzinů, kavárny s vodními dýmkami, čajové zahrady, restaurace s kebaby a mezze – to všechno jsou zvláštnosti, na které se můžete těšit. Ideální termíny na poznávání, hotel s výbornou polohou, příjemné teploty a na jaře kvetoucí zahrady u paláce Topkapi. 

 

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem do Istanbulu, transfer na hotel s výbornou polohou ve čtvrti SULTANAHMED v blízkosti těch nejznámějších památek. Dle časových možností první seznámení s metropolí na Bosporu - městem ISTANBUL (UNESCO), večerní město. Společně s průvodcem můžeme po celou dobu zájezdu zajít na typická jídla či místní speciality a nasát tu pravou atmosféru Istanbulu.

2. den zájezdu
Prohlídka památek historického centra Starého Istanbulu v okolí antického Hippodromu, kde uvidíme např. Egyptský obelisk nebo německou fontánu. Dále nás uchvátí MODRÁ MEŠITA s hrobkou sultána Ahmeda I. - modré glazované dlaždice a šest minaretů, byzantský kostel ze 6. stol. Malá Hagia Sofia a nejslavnější chrám Byzantské říše HAGIA SOFIA - „chrám Boží moudrosti“ - jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa, stojící ve čtvrti Sultanahmet, postavena v letech 532-537 východořímským císařem Justiniánem I. a již více jak 1400 let nepřestává ohromovat svou krásou, elegantní architekturou a propracovanými detaily. Návštěva Archeologického muzea s významnou sbírkou antického umění a největší mešity v Istanbulu - SULEJMANOVY MEŠITY (Süleymaniye Camii) nad zátokou Zlatý roh. Podvečerní procházka po březích zátoky ZLATÝ ROH s rušným Galatským mostem s kavárnami a restauracemi. Projdeme se do čtvrti Galata s její dominantou Galatskou věží. Den můžeme zakončit v hospůdce na oblíbeném tureckém pivě Efes.

3. den zájezdu
Rozsáhlý palác TOPKAPI v místě zvaném Serailový mys, kde se střetává Marmarské moře, Bospor a Zlatý roh, po dlouhá staletí rezidence osmanských sultánů (řada nádvoří s výhledem na Marmarské moře, klenotnice sultánů, zbrojnice, obrazárna, sbírky porcelánu, možnost návštěvy harému). Odpoledne návštěva Yerebatanské cisterny (antická podzemní zásobárna vody), Egyptského bazaru s Novou mešitou a orientální atmosféra VELKÉHO BAZARU - Kapali Çarşisi, nacházejícího se ve staré části Istanbulu, v objektu tržnice pocházející z 15. století, rozlehlá soustava uliček a průchozích domů s více než 4500 obchůdky, restauracemi, kavárnami. Fakultativně podvečerní plavba po Bosporu, shlédneme krásné památky na břehu Bosporu včetně paláce Dolmabahcemešity Ortakoypevnosti Rumeli.

4. den zájezdu
Po snídani individuální volno v Istanbulu, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Istanbul - Praha, let. taxy a poplatky,
 • kabinové a odbavené zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • transfer z/na letiště v Istanbulu,
 • 3x ubytování v hotelu***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, výborná poloha na Sultanahmed,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní výlety,
 • spropitné cca 10 €,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2600 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč

Nástupní místa

15.4.-18.4.2022    12871 kč
27.10.-30.10.2022   12871 kč
17.11-20.11.2022     12871 kč
 

Sleva

 • SLEVA 55+ sleva ze základní ceny zájezdu 3%

Doporučujeme

 • Výborná poloha hotelu v centru historického Istanbulu
 • Chrám Boží moudrosti – nejslavnější chrám Byzantské říše
 • Smlouvejte na bazaru, obdivujte břišní tanečnice
 • Ochutnejte döner či baklavu

Ubytování

 • Hotel***/**** se nachází v centrálním Starém Istanbulu ve čtvrti Sultanahmet, kterou z jedné strany oblévá Marmanské moře a z druhé ohraničuje zátoka Zlatý roh. Budeme na dosah těch nejznámějších památek např: Modrá mešita, Agia Sofia, palác Topkapi aj. Poloha hotelu nám umožní i večerní toulky starými uličkami, návštěvy bazarů, atmosféra orientu.
 • CK redok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TURECKO
NEJKRÁSNĚJŠÍ ISTANBUL
 
TERMÍN: 15.4.-18.4.2022
 
PÁTEK - PONDĚLÍ 
 
CENA: 13.990,- Kč
 
Romantická brána orientu s chrámem Boží moudrosti, Modrou mešitou, Topkapi palácem, Galatskou věží, s byzantskými mozaikami v chrámu Chora, Konstantinovým sloupem, cisternou Jerabatan, nepřeberným množstvím překrásných mešit, ale i nejvyšším tureckým mrakodrapem Sapphire a tajemnými tanci dervišů
 

1. den:

odlet z Vídně (v ranních hodinách), po příletu do Istanbulu přejezd na hotel, následně nasátí atmosféry orientu na Velkém bazaru, u mešity sultána Sulejmana I., jednoho z nejdůležitějších osmanských panovníků a Beyazitova náměstí s mešitou stejného jména. V podvečer fakultativně večeře nebo individuální procházka čtvrtí Laleli.

2. den:

Po snídani pěší procházka po bývalé Císařské cestě Mese - ze čtvrti Laleli až k milníku Milion, s prohlídkou Kapitolu, Theodosiusova fóra, Konstantino va sloupu, Hippodromu. Modré mešity. Individuální prohlídka chrámu Hagia Sopfia, Cisterny Jerabatan či Topkapi paláce.

V odpoledních hodinách návštěva Egyptského bazaru a jeho úchvatného trhu vůkol, s ochutnávkou sladkostí, kávy či pravého tureckého čaje. V podvečerních hodinách fakultativní projížďka lodí po Zlatém rohu a Bosporu, poté návrat na hotel.

 

3. den:

V dopoledních hodinách prohlídka čtvrti Eyüp s mešitou a hrobem Eyüpa Ensariho, prorokova praporečníka, který zde v 7. století padl při obléhání Konstantinopole. Poté se vydáme přes nejstarší Istambulský hřbitov s hroby osmanských sultánů, vezírů i intelektuálů do kavárny, kde psával svá díla francouzský spisovatel Pierre Loti kochaje se překrásným výhledem na Zlatý roh. Následně fakultativní prohlídka muzea v Choře s nejkrásnějšími mozai kami a freskami byzantské malby 14. století. Po cestě nemineme historické  hradby obklopující někdejší hlavní město Východořímské říše Konstantinopol vybudované římským císařem Konstantinem I. Velikým.

V odpoledních hodinách prohlídka čtvrti Galata s druhou nejstarší podzemní dráhou na světě, historickou tramvají, nejznámější ulicí v Istanbulu Istiklal, Galatskou věží, muzeum Dervišů a hotelu, kde Agatha Christie napsala nejznámější detektivní román Vražda v Orient Expresu.

V podvečer fakultativní návštěva nejvyššího mrakodrapu v Istanbulu , který mimo úchvatných výhledů na celé město, Bospor a Černé moře vám nabídne i stimulovaný let helikoptérou.

 

4. den:

Po snídani prohlídka čtvrti Fatih s Princovou a Dobyvatelovou mešitou, Aquaduktem ze 4.století, Istanbulskou radnicí a čtvrtí Aksaray s překrásnou rokokovou mešitou Valide Sultan nebo individuální návštěva muzeí (Topkapi paláce, Archeologického muzea či Dolmabahce paláce)

V odpoledních hodinách přejezd na letiště k odletu zpět do Vídně.

 

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Vídeň - Istanbul - Vídeň, 3x ubytování v hotelu se snídaní, služby česky mluvícího průvodce, transfer z letiště na ubytování a zpět, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna zájezdu (40,- Kč/os./den), možnost připojištění COVID (44,- Kč/os./den), služby nad rámec programu, obědy, večeře, sprop

ck bontonZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

15.4.2022 18.4.2022 12871 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel