Velikonoce v Holandsku
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Užijte si zájezd do Holandska na Velikonoce 2022. Nepřeberné množství všudypřítomných květů a ukázky zahradnického umění nás čekají na jedinečné světové výstavě Floriade 2022. Koná se jednou za 10 let! Všechny národní tradice na jednom místě to bude návštěva Zaanse Schans a na závěr korunovační město, město umění Amsterdam.

Výstava Floriade 2022 - Zaanse Schans - Amsterdam

VYPRODÁNO

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu
Příjezd do ALMERE a celodenní návštěva FLORIADE EXPO 2022, jedinečná mezinárodní zahradnická výstava, největší svátek zahrádkářů, pěstitelů a milovníků přírody, konaná jednou za 10 let. Nenechte si ji ujít! Během Floriade můžete vidět holandské i mezinárodní zahradnické vystavovatele ve více jak 40 pavilonech. Užijete si vůni a barvy květin, rostlin, zeleniny a ovoce. K večeru odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Navštívíme ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU, květinový trh, historie, památky, možnost projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum), dům Anny Frankové (známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, individuální volno. Večer odjezd do ČR.

4. den zájezdu
Příjezd do republiky v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 07:00 hod).

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem,
 • 1x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 1x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Muzeum Van Gogh (cca 20 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem,
 • výstava Floriade 35 € - nutná rezervace předem v CK

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč

Nástupní místa

15.04. - 18.04. Odjezd A + Ostrava (+500 Kč) + Plzeň
ck redok
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel