MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ, KRÁLOVNA DUNAJE
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Budapešť, královna Dunaje, město historie, termálních lázní, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, lázní, největší synagogu v Evropě, restaurace, kavárny a další stavební skvosty z tzv. „Belle Epoque” z počátku 20. století. V průběhu zájezdu do Budapešti navštívíme velkolepou budovu Parlamentu, zámek Gödöllö - letní sídlo okouzlující císařovny Sissi a absolvujeme nezapomenutelnou večerní plavbu lodí po „krásném modrém Dunaji“ nasvícenou Budapeští.

Budapešť – interiér Parlamentu – zámek Gödölló

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách (Brno 7:00 hod) přes Slovensko do Maďarska, v poledne BUDAPEŠŤVelká tržnice, úchvatná budova a možnost nákupů typických maďarských produktů a specialit, znamenitá maďarská kuchyně zdejších restaurací. Odpoledne prohlídka městské čtvrti Buda – Hradní návrší s Budínským hradem a jeho zahradami, korunovační Matyášův chrámRybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu, středověké uličky na Hradním návrší, památník – ruiny kostela Máří Magdalény, tajuplný podzemní Labyrint. Večer ubytování v hotelu, možnost večeře.

2. den zájezdu:
Po snídani prohlídka městské části Pešť – Bělehradské nábřeží, Památník bot, komentovaná prohlídka velkolepých interiérů novogotického Parlamentu a korunovačních insignií uherských králů, náměstí Svobody, nejvýznamnější duchovní „stánek“ Maďarska – bazilika sv. Štěpánanáměstí Vörösmarty s věhlasnou Gerbeaudovou cukrárnou a nejstarší evropskou linkou metra. Odpoledne výlet na okraj Budapešti – přepychový barokní palác GÖDÖLLŐ s rozlehlým okolním parkem, uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Večer návrat do hotelu, večeře. Pro zájemce po večeři vyhlídková plavba po Dunaji nasvícenou Budapeští. Návrat na ubytování do 22:30 hod.

3. den zájezdu:
Po snídani Gellértovo návrší – úchvatný výhled na město od citadely. Pokračování prohlídky Pešti – Židovská čtvrt a Velká synagoga na ulici Dohány, nebo procházka po ulici Váci – nejznámější nákupní zóna s nespočtem příjemných kaváren a restaurací. Přes bulvár Andrássy na Náměstí Hrdinů s Památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Pro zájemce do odjezdu koupání a relaxace v termálních lázních Széchenyi – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR ve večerních hodinách (Brno do 20:30 hod).

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné v průběhu zájezdu, 
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůž. pokoj 1400 Kč, 
 • 2x večeře 940 Kč, 
 • vyhlídková plavba po Dunaji 430 Kč/os. (nutná rezervace předem v CK),
 • prohlídka Parlamentu dospělí 450 Kč/os., děti do 15ti let a studenti 230 Kč (nutná rezervace předem v CK),
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 120 Kč

Nástupní místa

07.04. – 09.04. Odjezd C + Břeclav, Bratislava
06.05. – 08.05. Odjezd C + Břeclav, Bratislava
22.09. – 24.09. Odjezd C + Břeclav, Bratislava
20.10. – 22.10. Odjezd C + Břeclav, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Na co se můžete těšit

Velkolepé interiéry Parlamentu
Termální lázně Széchenyi
Barokní palác Gödöllo
Večerní plavba po Dunaji

Ubytování

2x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
ck redok
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel