Velikonoce v Benátkách
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Prožijte Velikonoce v romantických Benátkách.

Program:  

1. den Odjezd v 7.00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), přes Rakousko, zastávka v motorestu na oběd, příjezd do Itálie, nocleh u Padovy.

 2. den :Snídaně, příměstským vlakem z Padovy do Benátek, výlet lodí na ostrovy benátské laguny, Murano - návštěva skláren, basilika Santa Maria e Donato, Burano - rybářský ostrov s malebnou architekturou, proslaven výrobou krajek, Torcello - před 1500 léty největší a nejdůležitější osídlení benátské laguny, basilika Santa Maria Assunta, kostel Santa Fosca. Benátky - nám. San Marco, individuální program, projížďka lodí po kanálu Grande, příměstským vlakem z Benátek do Padovy, nocleh.

 3. den Snídaně, příměstským vlakem z Padovy do Benátek, Basilika dei  Frari, most Ponte Rialto, Basilika a náměstí San Marco, věž Kampanila, most Vzdechů, Dóžecí palác, budovy Prokurace, Hodinová věž, odpoledne volný program, sobotní atmosféra benátského karnevalu, příměstským vlakem z Benátek do Padovy, večer odjezd do ČR.

 4. den :Příjezd do Brna v ranních hodinách. 

Základní cena 4000 Kč  zahrnuje:Dopravu, 2x nocleh v hotelu v2lůžkových pokojích v hotelu se snídaní a průvodce. 

Cena nezahrnuje:Benátky: celodenní jízdenka vaporettem (městská lodní doprava) 20 €, příměstský vlak 4x 4,2 € a vstupy do  muzeí (Dóžecí palác 16 €, galerie Baziliky S. Marco 5 €, Kampanila 8 €.

možnost zajíštění 1/1 l pokoje  + 1200Kč/2 noci

Doporučené kapesné 80 €.  

Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno, léčebné výlohy) 30 Kč/ den a místenku na konkrétní sedadlo v autobusu

 ? 100 Kč. Příplatek za samostatné dvousedadlo pro 1 osobu 1.500 Kč.

CK ALKA tour  IČO 60737352

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoční Benátky

 

 

 

Program

Odjezd a nástupní místa: 

 

21:00 - ulice Na Florenci, Praha 1. 

21:45 - Benešov, Benzina

22:30 - Tábor, Benzina ulice Soběslavská 

23:15 - České Budějovice, Výstaviště

 

Program zájezdu: 

1. den

Ve 21:00 hodin odjezd z Prahy, noční přejezd do Itálie. 

2. den 

Po nočním přejezdu do Itálie  přijedeme do Benátek v dopoledních hodinách. Následuje prohlídka tohoto slavného města na laguně s průvodcem. Uvidíte to nejzajímavější, co historie městu zanechala: náměsti sv. Marka se stejnojmenným chrámem, zvonici Campanillu přímo proti chrámu, tradiční sídlo benátských dóžat původně z 9. století Dóžecí palác, mramorovou Loggettu, nejfotografovanější most světa Ponte di Rialto přes Canal Grande, kostely s obrazy slavných malířů Tiziana Vecelliho nebo Paola Veroneseho. Zájemci mohou v individuálním volnu lodí vyrazit na okolní ostrovy Murano a Burano.

 

Po prohlídce nastane individuální volno k návštěvě galerií, kostelů nebo posezení v příjemných kavárnách nebo rybích restaurací v centru města. 

Fakultativně nabízíme panoramatickou plavbu lagunou za 12 EUR. 

Odjezd zpět do ČR v cca 22 hodin - bude upřesněno průvodcem na místě.

 

Cena zahrnuje

 • dopravu zájezdovým autobusem
 • služby průvodce cestovní kanceláře Hello Tour
 • pojištění CK proti úpadku

 

Cena nezahrnuje
 • cestovní pojištění
 • vstupy do objektů (15 EUR/os. - lodní lístek na ostrovy, Dóžecí palác 15 EUR, Bazilika Sv. Marka 6 EUR, obvyklá cena vstupného do kostelů s uměleckými sbírkami cca 6 EUR)
 • povinný příplatek za vjezd autobusu do laguny, parking a zpáteční lodní lístek z nám. sv. Marca na parking 26 EUR/ os.
 • panoramatická plavba lagunou 12 EUR
 • CK Hello tour
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoce v Benátkách

 

 

Většina cestovních kanceláří vás vezme do Benátek na pouhý den. My nabízíme na Velikonoce hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město.

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z republiky.
 
2. den zájezdu
Procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa della Piet? (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem Velkým kanálem k náměstí San Marco.
 
 
3. den zájezdu
Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program nebo prohlídka muzeí.
 
 
4. den zájezdu
 Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.
 
 
5. den zájezdu
Návrat v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani 
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobyt. taxu
 • plavby lodí po kanálech cca 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy
 • vstupní (vjezdové) poplatky do Benátek
 • fakult. služby
 • vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,
 • 2x večeři 860 Kč

Nástupní místa

01.04. – 05.04. Odjezd B, D

Odjezd B
Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250)

Odjezd D
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim (Holice), Pardubice, Hradec Králové, Praha, Olomouc (+ 250), Brno, Benešov, Tábor, České Budějovice

 

ck redok

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel