Slovensko - Velký Meder
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Pobytově-poznávací zájezd do termálních lázní. Užijte si relaxaci v teplých pramenech známého termálního areálu ve Velkém Mederu. Ubytováni budeme v hotelu, v příjemném prostředí a v bezprostřední blízkosti lázní a termálního areálu. Z pokoje není tedy problém v hotel. županu přejít rovnou do termálních lázní. Poznávací zájezd si zpestříme i krátkými výlety do nedalekého starobylého Györu a Ostřihomi s monumentální bazilikou. Chcete si odpočinout, užít si prodloužený víkend v termálech? Zájezd do termálních lázní na Slovensku je tu pro vás a navíc navštívíme památky nedalekého maďarského města Györ a Ostřihom.

termální lázně Velký Meder – Györ – Ostřihom

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd z republiky na Slovensko (Brno cca 10.00 hod.) do oblíbených termálních lázní VELKÝ MEDER. Ubytování v hotelu u termálního areálu Corvinus, který se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €, seniorské a dětské slevy), vnitřní i venkovní bazény, s teplotou 38? C, sauny, možnost masáží, solné lázně, bahenní zábaly aj. Relaxace a odpočinek v horkých pramenech areálu, který je otevřen denně do 21.00 hod.

2. den zájezdu
Polodenní výlet do starobylého GYÖRU, které patří k největším a historicky nejvýznamnějším v Maďarsku. Dominantou města je středověká pevnost s bazilikou sv. Štěpána. Procházka a prohlídka barokního historického centra s úzkými uličkami a tradičními domy zdobenými balkony, které nás dovedou až na středověké Széchenyiho náměstí s mnoha historickými budovami, benediktinským komplexem sv. Ignáce z Loyoly, Muzeem Jánose Xantuse. Odpoledne návrat do VELKÉHO MEDERU, koupání a relaxace v termálních lázních.

3. den zájezdu
Polodenní výlet do původního centra Uherského království do města OSTŘIHOM. Most Marie Valérie a prohlídka historického centra s množstvím budov v barokním, rokokovém a klasicistním stylu. Poklidnou atmosféru města dotvářejí obchůdky na maličkém náměstí. Hradní vrch - vysoko nad okolní krajinu se vypíná monumentální bazilika, největší a nejuctívanější svatostánek v Maďarsku. Úchvatné výhledy se nám nabídnou z ochozu kolem kopule baziliky. Návrat do VELKÉHO MEDERU, koupání a odpočinek v termálních lázních.

4. den zájezdu
Dopoledne koupání v termálních lázních. Odpoledne odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 3x ubytování ve Velkém Mederu - hotel 3* u termálních lázní - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 3x polopenzi formou bufetu v hotelu Themal Varga vzdáleného 15 m,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, 
  • rekreační poplatek,
  • fakult. služby, 
  • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůž. pokoj 1600 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 160 Kč

Nástupní místa

05.05. - 08.05. Odjezd C
28.09. - 01.10. Odjezd C
Odjezd C
Praha, Hradec Králové, Pardubice, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+400), Ostrava (+600)
CK REDOK


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

5.5.2023 8.5.2023 6431 Kčobjednat
28.9.2023 1.10.2023 6431 KČobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel