GRAN CANARIA - „OSTROV VĚČNOSTI"
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Vydejte se s námi na třetí největší ostrov z Kanárských ostrovů, do svěžích borovicových lesů, nad kterými ční už jen prastaré sopečné hory. Gran Canaria patří spolu s Tenerife k největším lákadlům a je přezdívána jako „malý kontinent“. Divoké dvoutisícovky v dokonalém souladu s jedinečnou flórou, které se táhnou od silnice po trase vedoucí až do malebného městečka Fataga. Písečné pláže kam jen oko dohlédne, horské masívy i „saharské písečné duny". Zažijte s námi výjimečnou dovolenou, která je kombinací odpočinku a opalování s poznáváním přírody a zajímavých míst!

Playa el Inglés - Tenerife - Pico del Teide – Puerta de La Cruz - Fataga - Roque Nublo - Cruz de Tejeda – Teror – Firgas - Las Palmas - Santa Catalina – Caldera de Bandama - Puerto Mogan - Puerto Rico - Maspalomas – Playa el Veril – Playa del Inglés        


1. den zájezdu 
Odlet z Prahy na Gran Canarii, přílet v odpoledních hodinách, transfer na ubytování do hotelu v Playa del Inglés, letovisko se známou světlou písečnou pláží PLAYA DEL INGLÉS.


2. den zájezdu  
Informační koktejl s průvodcem, pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání.

3. den zájezdu  
Pobyt u moře
, individuální volno nebo fakultativní výlet lodí na ostrov TENERIFE, výjezd po hřebenové cestě s vyhlídkami k národnímu parku s nejvyšším vrcholem Španělska Pico del Teide (3718 m) a návštěva místního muzea, sjezd na severní část ostrova do nejúrodnějšího údolí Valle de Orotava. Oběd v místní restauraci zahrnut v ceně. PUERTO DE LA CRUZ - procházka příjemným historickým centrem, v současné době jedno z nejkrásnějších turistických letovisek na ostrovech. Návrat na ubytování.


4. den zájezdu
Celodenní výlet středem ostrova, navštívíme rokli FATAGA, projedeme kanárským Gran Caňonem a zastavíme na vyhlídce, kde spatříme dunovou pláž a palmové oázy. ROQUE NUBLO, vyhlídka na skálu, která je symbolem ostrova. Pokračujeme do centra ostrova CRUZ DE TEJEDA, srdce královských cest s nádhernými výhledy. Serpentinovou silnicí se dostaneme do jednoho z nejkrásnějších měst ostrova TEROR, kultovní místo s bazilikou a balkónovými domy. Na závěr dne pokračujeme do města pramenité vody FIRGAS, která kaskádovitě protéká městem a je doprávázena nádherným souborem sevilských dlaždic. Podle časových možností se na závěr dne zastavíme v údolí obydlených jeskyní Guayadeque.

5.den zájezdu
Přesuneme se do hlavního města LAS PALMAS, prohlídka historické části včetně Kolumbova muzea, procházka historickou nákupní čtvrtí a přejezd do centra LPA s parkem Doramas. Uvidíme historický hotel Santa Catalina s kouzelným areálem kanárských budov Pueblo Canario, kde se každou neděli v poledne pořádá folklorní představení tanců a zpěvů v kanárských krojích. Poté přejedeme do přístavu SANTA CATALINA, procházka po promenádě u městské pláže Las Canteras nebo návštěva nejmodernějších akvárií na světě Poema del Mar. Podle časových možností pokračujeme k vyhlídce a k největšímu kráteru ostrova CALDERA DE BANDAMA. Návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Polodenní výlet kombinující místní autobusovou a lodní dopravu (cca 8 €). Dopoledne odjezd do kouzelného přístavu “Kanárských Benátek” PUERTO MOGAN, procházka a fakultativní možnost ponoru se žlutou ponorkou. Příjemná plavba lodním taxi podél západního pobřeží do turistického letoviska PUERTO RICO, odkud se přesuneme linkovým busem na jih ostrova k majáku v MASPALOMAS. Procházka po promenádě kolem dun až k jezírku v chráněné rezervaci. Individuální volno, možnost posezení v hospůdkách. Návrat do hotelu možný autobusem nebo pěší procházkou po dunách (cca 6,5 km podél pobřeží).

7. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání na plážích PLAYA EL VERIL, zlatohnědá pláž, která je lemována kolonádou nebo na pláži PLAYA DEL INGLÉS, která se pozvolně mění v pláž Maspalomas a táhne se v délce dlouhých šesti kilometrů, 6 km zlatých písečných dun. Fakultativní výlet do Loro Parku na ostrově Tenerife.

8. den zájezdu
Snídaně, individuální volno, transfer na letiště a odlet do republiky.


Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Gran Canaria - Praha, 
 • letištní taxy a poplatky, 
 • transfer z/na hotel, 
 • dopravu klim. autokarem program 4. a 5..den, 
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 7x polopenzi, 
 • služby českého průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • výlet na ostrov Tenerife cca 80 € - nutná rezervace v CK měsíc před odletem – platba na místě, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

 

 

 

Orientační ceny vstupného

 

Výlet na ostrov Tenerife 78 €
Kolumbovo muzeum 2-3 €
Lodní taxi - Puerto Rico 7 €
Žlutá ponorka 31,50 €
Akvária – Poema del Mar 25 €

 

Kapesné

 

Na vstup a výlety doporučujeme cca 150 €.

 

Ubytování

 

 • Hotel Beverly Park***, oblíbený hotel s výhodnou polohou mezi středisky Playa del Inglés a San Agustín, pobřežní promenáda cca 50 m. Recepce, restaurace, bar, pizzerie/snack bar, společenský sál, herna, kadeřnický a kosmetický salon, trezory za poplatek. V hotelové zahradě 2 bazény (1 s možností klimatizace/vyhřívání), dětské brouzdaliště, jacuzzi, bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek. Malé nákupní centrum cca 5 minut chůze. Písečná pláž v bezprostřední blízkosti hotelu. Snídaně a večeře jsou formou švédských stolů v hotelové restauraci.
 • ck redok

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

21.5.2022 28.5.2022 23990 Kčobjednat
1.10.2022 8.10.2022 23990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel