MADRID A PERLY NOVÉ KASTILIE
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Zaleťte si s námi do Madridu, pulzující metropole, v níž se elegantní architektura potkává se španělským temperamentem a veselím. Do města fantastických muzeí a galerií, půvabných náměstí i širokých a honosných bulvárů. Podívat se můžete také do Toleda, které je jedinečným svědkem minulosti, městem tří kultur, tří světů, do kláštera El Escorial, jehož monumentalita doslova bere dech a do Alcalá de Henares, starobylého centra vzdělanosti. 

 

1. den zájezdu 
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do MADRIDU. Transfer na ubytování do hotelu. První část prohlídky Madridu. Podíváme se na náměstí Sluneční brány (Puerta del Sol), srdce celého Španělska, ke Královskému divadlu a na Východní náměstí (Plaza Oriente), ke katedrále Almudena a dále po Calle Mayor, k půvabné Plaza de la Villa až na Plaza Mayor, úchvatné obdélníkové náměstí, které je po celém svém obvodu obklopeno červenými domy s balkony, mansardovými okny, ozdobnými věžičkami a kterému dominuje jezdecká socha krále Filipa III.


2. den zájezdu
Dopoledne je pro zájemce připraven fakultativní výlet za hranice města. Společně místní dopravou odjedeme na severozápad od Madridu, na úpatí pohoří Sierra de Guadarrama, k prohlídce monumentálního paláce a kláštera Filipa II. EL ESCORIAL (UNESCO). Stavba odráží královu oddanost katolické víře, k níž se přidává nespočet uměleckých děl, královská knihovna s jedinečnými freskami, mramorový královský panteon atd. Po návratu do Madridu nás čeká prohlídka další části města. Vydáme se na Paseo del Prado, třídu umění světového věhlasu. Na pár set metrech zde stojí trojice skvostných uměleckých sbírek, jimž dominuje skvělé Museo del Prado. Tato galerie v sobě soustřeďuje největší kolekci španělských mistrů na světě. Na stěnách visí mj. obrazy Velázqueze, Goyi, El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla. Na své si však přijdou také milovníci děl italských, francouzských nebo anglických malířů. Především 20. století je pak zastoupeno v Museo Reina Sofía, kterého nejznámějším exponátem je přeslavná Picassova Guernica. Pozadu rozhodně nezůstává ani Museo Thyssen-Bornemisza, na jehož stěnách je dokumentováno osm století výtvarného umění.

3. den zájezdu
Ráno vyjedeme na fakultativní výlet do TOLEDA (UNESCO). Středověké městské opevnění, kamenné křivolaké uličky, malebná náměstí, přepychové paláce a nesčetné svatostánky doslova dýchají historií a na každém kroku připomínají staleté soužití tří místních kultur, křesťanské, židovské a muslimské. Z náměstí Zocodover, původně dobytčího trhu, se vydáme k dominantě města, Alcázaru, v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Budeme pokračovat k monumentální katedrále, perle vrcholné gotiky s příměsí dalších slohů a kolem půvabné radnice dojdeme ke kostelu Santo Tomé, v němž je vystaveno jedno z nejznámějších děl slavného El Greca, Pohřeb hraběte Orgaze. Zastavíme se u dvou místních synagog a společnou procházku zakončíme u překrásného kláštera San Juan de los Reyes, který nechala postavit samotná katolická veličenstva, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Po návratu do metropole individuální volno, jež může být využitou např. k návštěvě některého z věhlasných madridských muzeí.

4. den zájezdu
Po snídani se vydáme na poslední z fakultativních výletů do okolí Madridu, a sice do ALCALÁ DE HENARES, města kultury a vzdělanosti, jehož historické centrum se právem nachází na seznamu UNESCO. Nejslavnějším místním rodákem je nepochybně světoznámý Miguel de Cervantes, po kterém je pojmenováno zdejší centrální náměstí Plaza de Cervantes. Na něm, kromě sochy slavného literáta, stojí také Corral de Comedias, jedno z nejstarších stále fungujících divadel v Evropě. Ze Cervantesova náměstí vybíhá Calle Mayor, které výjimečnost spočívá ve skutečnosti, že je po obou stranách lemována v celé své kilometrové délce sloupovím. Při návštěvě města samozřejmě nevynecháme ani budovy univerzity, např. renesanční Colegio de San Ildefonso, jež dnes slouží jako rektorát, místní katedrálu nebo biskupský palác. Po návratu do Madridu možnost návštěvy Královského paláce (Palacio Real), jež se řadí mezi nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě nebo muzea koridy Las Ventas, popř. fotbalového stadionu Realu Madrid (Santiago Bernabéu).

5. den zájezdu
Dokončení prohlídky města. Projdeme se po okázalé Calle Alcalá, dále po rušné Gran Vía, zamíříme na Plaza Cibeles a přijdeme až k Parku Retiro. Individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Madrid – Praha vč. letištních tax,
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • transfer z/na hotel,
 • 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • výlet vlakem do Toleda 800 Kč,
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 23 kg 1350 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,
 • výlety do kláštera El Escorial a do Alcalá de Henares stačí uvést na místě, výlety jsou realizovány místní železniční dopravou

ck redokZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
6.10.2021 10.10.2021 13791 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel