CESTA PO ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo ikona_autobus

Jedinečné památky, královské paláce a katedrály, světoznámá muzea, tapas, flamenco, moře, to vše je Španělsko.
 
Costa Brava/Maresme – Zaragoza – El Escorial – Madrid – Toledo – Granada – Córdoba – Sevilla – Gibraltar – Peňíscola – Girona – Tossa de Mar – klášter Montserrat – Barcelona

 

Program zájezdu

 

1. den zájezdu
V dopoledních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu
V dopoledních hodinách příjezd do oblasti Costa Brava/Costa Maresme, volno, možnost koupání, ubytování v odpoledních hodinách, večeře.

3. den zájezdu
Po snídani odjedeme do ZARAGOZY - prohlídka města (katedrála, nám. Santa María del Pilar, mudéjarské kostely, arabský palác Aljafería, městská tržnice), odjezd do MADRIDU - ubytování v okolí města a večeře.

4. den zájezdu
Prohlídka královského paláce EL ESCORIAL, návrat do MADRIDU, okružní projížďka, prohlídka města (Puerta del Sol, Plaza Mayor, exteriéry královského paláce, památník Cervantesův nebo možnost návštěvy galerie El Prado), návrat na ubytování, večeře.

5. den zájezdu
Odjezd do TOLEDA - prohlídka města (katedrála, chrám sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, muzeum El Greca), návštěva tradiční toledské manufaktury (ozdobné zbraně z toledské oceli, šperky). Ubytování v okolí Granady.
 
6. den zájezdu
Jedinečná GRANADA, katedrála, královská kaple, Albaicín, arabský sídelní palác ALHAMBRA se zahradami Generalife. Volno, návrat na ubytování, večeře. Fakult. večerní návštěva představení flamenca.

7. den zájezdu
Odjezd do CÓRDOBY - prohlídka města (mešita, exteriéry Alcázaru, Židovské město, typické „květinové“ ulice s arabskými patii). Nocleh v okolí Sevilly.

8. den zájezdu
SEVILLA, katedrála, La Giralda, Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz, exteriéry paláce Alcázar. Odjezd na GIBRALTAR, návštěva nejjižnějšího místa evropského kontinentu. Noční přejezd na pobřeží Costa Azahar.

9. den zájezdu
Ráno pobřeží Costa Azahar, středověká PEŇÍSCOLA, hrad Papa Luna, možnost koupání. Večer příjezd na pobřeží Costa Brava / Costa Maresme na ubytování.

10. den zájezdu
GIRONA, město se středověkými hradbami a románskými kostely, prohlídka, katedrála, kostely San Pere de Galligants a St. Nicolau, židovská čtvrť, hradby. Odjezd do TOSSA DE MAR, krásné letovisko na pobřeží Costa Brava, Villa Vieja - opevněná část Tossy, hradby s obrannými věžemi, kostel St. Vincenc. Návrat na ubytování si můžeme zpříjemnit lodí po moři (fakult.).

11. den zájezdu
Odjedeme k prohlídce kláštera MONTSERRAT, poté BARCELONA (gotická čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův památník, Antonio Gaudí - exteriéry Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló, možnost návštěvy mořského akvária a muzea Picassa), návrat na ubytování.

12. den zájezdu
Snídaně, volný program, koupání. Odpoledne odjezd do ČR.

13. den zájezdu
Odpoledne příjezd do ČR.

Upozornění:
V případě nutnosti může být výjimečně dáván balíček na cestu místo snídaně. Je možnost zajistit i ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy. Ministerstvo zahraničí doporučuje cestovní pas na Gibraltar.

 

Cena zahrnuje

 

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 9x polopenzi,
 • prohlídku toledské manufaktury,
 • průvodce

 

Cena nezahrnuje

 

 • vstupné, 
 • fakult. služby,
 • pobytovou taxu,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje" 

 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 5900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • záloha na zajištění prohlídky a vstupu do Alhambry 1000 Kč (vstup nelze garantovat s ohledem na přísnou regulaci návštěv, kterou místní správa pro tuto památku zavedla. Vstup je nutno při přihlášení k zájezdu rezervovat min. 1 měsíc před odjezdem/odletem. Správní instituce Alhambry si však vyhrazuje právo potvrzení vstupu dva týdny před plánovanou návštěvou. Při nepotvrzení vstupu bude záloha vrácena)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 520 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

 

 C, I, O

 

Orientační ceny vstupného

 

ZARAGOZA
Katedrála 6 EUR
muzeum gobelínů 6 EUR
bazilika Nuestra Seňora del Pilar, palác Aljafería (jen exteriéry), staré město

EL ESCORIAL
prohlídka jen s místním průvodcem 23 EUR
prostory Filipa II.,pantheon, Knihovna, obrazárna a bazilika

MADRID
královský palác 14 EUR
muzeum Prado 16 EUR
muzeum Reina Sofia 10 EUR
Plaza Mayor,Plaza Villa - radnice,katedrála,Španělské nám., Puerta del Sol, fontána bohyně Cíbeles, fontána Neptuno, park Oriente a Retiro.
Dle dopravní situace ve městě - projížďka BUS po Paseo de Castellana, také kolem fotbalového stadionu Real Madrid

TOLEDO
staré město na skále nad řekou - vyhlídka
katedrála 9 EUR
kostel sv. Tomáše - obraz El Greca (Pohřeb hraběte z Orgazu) 5 EUR
dům El Greca - 8 EUR
synagogy: El Transito - museum Sefardí 6 EUR
La Blanca 6 EUR
kostel+křížová chodba S. J. de los Reyes 6 EUR
kostel San Ildefonso, zbytky mešity z 10.stol.
Alcazar - vojenské muzeum 8 EUR
návštěva manufaktury - výroba toledské bižuterie

GRANADA
Alhambra
katedrála 6 EUR
královská kaple 6 EUR
návštěva představení flamenca 30 EUR
Albaicýn - arabská čtvrť

CORDOBA
židovská čtvrť - pomníky Senecy, Averoese, Maimonida
synagoga ,Zoco
Alcázar 6 EUR
mešita s vestavěnou katedrálou 10 EUR

SEVILLA
Španělské náměstí
katedrála + výstup na věž Giralda 10 EUR
Alcázar 10 EUR
čtvrť Santa Cruz, Zlatá věž

GIBRALTAR
projížďka místními "taxíky" po rezervaci nad městem, se zastávkami a návštěvou jeskyně sv. Michala 37 EUR
PEŇÍSCOLA
letovisko - procházka st. městem na skále nad mořem
hrad Papa Luny 6 EUR

MONTSERRAT
kostel se soškou Černé madony

GIRONA
Katedrála 7 EUR
Arabské lázně 2 EUR

BARCELONA
Las Ramblas - nejznámější ulice města přístav, památník Kryštofa Kolumba
Mořské akvárium 20 EUR
Picassovo muzeum 11 EUR
domy Antonia Gaudího: Casa Batlló, La Pedrera 21 EUR
katedrála v gotické čtvrti, chrám sv. Rodiny (Sagrada Familia) jen exteriéry, Montjuic - Nár. palác, olympijský stadion.

 

Kapesné

 

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110-150€

 

Doporučujeme

 

V souvislosti s aktuálním stavem jednání o "brexitu" jsme si vyžádali stanovisko zastupitelského úřadu České republiky v Gibraltaru ohledně vstupu českých občanů na území Gibraltaru. Jednoznačným doporučením tohoto úřadu je mít pro vstup na území Gibraltaru platný cestovní pas (cestovní pas musí být platný ještě 6 měsíců po dni vstupu na území Gibraltaru). S ohledem na toto stanovisko Vás chceme upozornit na to, že pokud nebudete mít platný cestovní pas jak výše uvedeno, nemusí Vám být umožněn vstup na území Gibraltaru. Toto stanovisko nám bylo sděleno dne 21.3. 2019. 
ck redok

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
17.5.2022 29.5.2022 20990 kčobjednat
13.9.2022 25.9.2022 20990 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel