Za krásami Slovinska
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Ljubljana-Piran-Portorož-Koper-Hrastovlje-Lipica-Postojna-jezero Bohinj-Savica-jezero Bled-soutěska Vintgar

program:

 

1.den odjezd z nástup.míst přes Rakousko do Slovinska, příjezd do hlavního města Ljubljana-pěší prohlídka centra města s katedrálou, nábřeží s ztržnicí a mosty, možnost výjezdu prosklenou lanovkou na Ljubljanský hrad. K večeru příjezd na pobřeží Jadranu do malebného přístavu Piran plného romantických uliček a venkovních restaurací a kaváren. Večer odjezd na ubytování

 

2. den  po snídani odjezd od nedalekých přímořských lázní Portorož- nejznámější slovinské letovisko proslavené pěstováním růží, luxus.hotely. Pokračování do přístavu Koper- procházka histor.centrem s elegantními paláci, katedrálou, zvonicí. Odpoledne přejezd oblastí slovinského Krasu přes vesničku Črni Kal  s šikmou věží do opevněného středověkem dýchajícího Hrastovlje s románským kostelíkem Sv.Trojice, návrat na nocleh

 

3.den  po snídani odjezd do obce Lipica proslavené svým hřebčínem bílých koní pro císařský dvůr ve Vídni, který založili Habsburkové již v 16 stol., přejezd k návštěvě největšího jeskynního systému Slovinska- Postojenská jeskyně na říčce Pivka, cestou zastávka u Predjamského hradu. K večeru přejezd panoramatickou cestou do oblasti Julských Alp, večer ubytování

 

4.den  po snídani pěší procházka po turistické kladené cestičce k nejznámějšímu vodopádu Savica, volno u Bohinjského jezera- možnost výjezdu na vrchol Vogel s vyhlídkou na celou oblast národ.parku Triglav. odpoledne přejezd k jezeru Bled- nejfotografovanější místo Slovinska- možnost plavby po jezeře na ostrůvek s barokním kostelíkem Panny Marie, případně procházka u jezera. Později odpoledne výjezd k Bledskému hradu postaveném na skále na jezerem- jedinečné výhledy. K večeru krátká procházka soutěskou Vintgar po dřevěných chodnících a mostcích nad divokou řekou Radovna. Pozdě večer odjezd non-stop přes Rakousko do ČR.

 

5.den příjezd do nástup.míst v dopoled.hodinách

 

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
SL 9-1007 7.7.-12.7.2020 8490 Kč  
SL 9-2108 11.8.-16.8.2020 8490 Kč  

 

komplexní pojištění 150
3 x večeře 600

 

Cena zahrnuje:
dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, 5x ubytování v hotelu, 5 x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné, příp. pobytové taxy

Fakultativní příplatky:     komplexní pojištění             180 Kč

                                          vstupné jeskyně Postojna   690 Kč

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                   400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                                      350 Kč

 

 . CK RIALTO  IČO 11558041

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel