Slovinské pobřeží a perly Istrijského poloostrova
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

KOPER – PIRAN – ŠKOCJANSKÉ JESKYNĚ - SEČEVELIJSKÉ SOLNÉ POLE - ROVINJ - LIMSKÝ ZÁLIV - VRSAR - POREČ

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Tranzit přes Rakousko. Dnes podnikneme výlet ke ŠKOCJANSKÝM JESKYNÍM (UNESCO), které patří k nejkrásnějším jeskynním systémům ve Slovinsku. Součástí jeskynního systému je i nejhlubší podzemní kaňon Evropy, 26 vodopádů a spousta jedinečných krasových útvarů. Naši další zastávkou ve Slovinsku bude městečko KOPER, které je nejdůležitějším slovinským přístavem. Projdeme se historickým centrem města a budeme mít možnost individuálního volna. Ve městě nalezneme časté prvky italské architektury, jelikož bylo toto území dlouho ovládáno Italy. Ve večerních hodinách přijedeme do hotelu, kde se ubytujeme.

 

2. den

Po snídani navštívíme slovinské pobřežní městečko PIRAN, které se pyšní titulem nejpřitažlivější město Slovinska, přezdívá se mu „slovinské Benátky“. I zde budeme mít po prohlídce možnost individuálně stráveného času. Poté přejedeme k SEČOVELIJSKÝM SOLNÝM POLÍM, která jsou nejrozsáhlejšími solnými poli široko daleko a kde se sůl těží jíž od středověku.  V areálu nalezneme také muzeum, které je věnováno výrobě soli. Celá oblast je významná i z hlediska biologické rozmanitosti, díky čemuž byla v roce 1989 vyhlášena krajinným přírodním parkem, který je domovem vzácných živočichů a rostlin. Poté se vydáme do nejoblíbenějšího letoviska Istrijského poloostrova – města POREČE. Historické jádro města si zachovalo svůj půvabný kolorit. V samotném středu Poreče se také nachází největší turistická atrakce, románská Eufraziova bazilika, která byla v roce 1997 zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. V pozdních odpoledních hodinách se ubytujeme

.

3. den

Dopoledne podnikneme výlet do perly Istrijského poloostrova – města ROVINJ. Toto město je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších měst na chorvatském pobřeží a disponuje dokonce dvěma přístavy. Bohatá historie se odráží v romantické architektuře celého města, které si zachovalo svůj starobylý středomořský ráz. Následně zavítáme do LIMSKÉHO ZÁLIVU (zvaný též Limský fjord), nejznámějšího zálivu v celém Chorvatsku. Tato přírodní rezervace patří mezi nejkrásnější na celé Istrii, takže rozhodně stojí za návštěvu. Poté navštívíme městečko VRSAR - krásná promenáda a fascinující staré město Vrsaru jsou nezaměnitelnými poznávacími znameními tohoto přímořského města. Zatímco staré město na kopci je tiché, skoro jakoby opuštěné, na pobřeží to opravdu žije. Po prohlídce se vrátíme zpět na ubytování a zbytek dne strávíme u moře.

 

4. den

Relaxace u moře. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

 

5. den

Příjezd do Brna v ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 3 × ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 3 x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytovou taxu, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 50 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

 

Svozové trasy

A, A1, B, D, E2

 

ck čsad TišnovZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

22.6.2022 26.6.2022 5990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel