To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Římská a byzantská sláva i poklady Osmanské říše na jediném místě – ponořte se do historie druhého největšího města Řecka a poznejte Soluň! Místní atmosféru si vychutnáte ve čtvrti Ladadika, na vlastní oči spatříte Bílou věž, a navíc se vydáte do Thessálie, kde objevíte řecký „div světa“ – jedinečné skalní kláštery Meteora. Prožijte Řecko jako nikdy předtím – se spolehlivým průvodcem a bez starostí! 

program

 

1.den

 Přílet do Soluně v odpoledních hodinách, přesun na ubytování a následná prohlídka části historického centra města. Odlet z Prahy, po příletu do Soluně transfer na hotel, ubytování. Po krátkém odpočinku procházka po nábřežní promenádě centrem města okolím Aristotelova náměstí, společná večeře v jedné z taveren v proslulé čtvrti Ladadika, oblíbené mezi turisty i místními, plné taveren, kaváren a barů. V pozdějších večerních hodinách návrat na hotel. 

 

2.den

 

Dopoledne si projdeme centrum města a nejvýznamnější antické památky, odpoledne koupání na příměstských plážích. Po snídani vyrazíme poznávat Soluň, která je zároveň městem římským, byzantským a osmanským. Nejdřív si prohlédneme římské fórum a starověkou agoru s krásně zrekonstruovaným římským divadlem, kostelem Panagia Chalkeon a tureckými lázněmi Bey Hamam a procházkou centrem města kolem chrámu Boží moudrosti Agia Sofia dojdeme k jedné z nejpůsobivějších antických památek v Soluni – Vítěznému oblouku císaře Galeria, tzv. Kamaře. Po prohlídce sousední mimořádně zachované Rotundy, jež je zároveň nejstarším soluňským křesťanským kostelem a součástí Světového dědictví UNESCO, sejdeme kolem paláce císaře Galeria a hippodromu směrem k nábřeží, kde se nachází snad nejznámější soluňská památka a symbol města – Bílá věž (Leukos Pyrgos), součást původního středověkého opevnění města. Volno na oběd, po obědě přesun k příměstským plážím. Zde budeme relaxovat na bílém horkém písku a užívat si azurově modré vody. 

 

3.den

 

Celodenní výlet do oblasti Thessálie, návštěva klášterů Meteora a městečka Kalambaka, odkud je na kláštery nejkrásnější pohled. Ráno se vydáme objednaným transferem jihozápadním směrem ze Soluně, projedeme Centrální Makedonií a dorazíme do Thessálie, v jejímž vnitrozemí se rozkládá jeden z nejúchvatnějších soudobých řeckých „divů světa“ – skalní kláštery Meteora. Na vrcholcích vysokých a strmých skalních útvarů bylo ve středověku postaveno několik klášterů, z nichž některé fungují dodnes, jako součást posvátného mnišského státu. Po pauze na krátké občerstvení vyjedeme serpentinami do skal a navštívíme hlavní zdejší klášter Megalon Meteoron (v překladu Velký meteor) a menší ženský klášter Rousanou. Po zastávce na několika úchvatných vyhlídkách, odkud budeme mít celé skalní město jako na dlani, sjedeme zpátky do Thessalské nížiny a zastavíme pod útesy ve městě Kalambaka, kde si dáme pauzu na oběd a volno na nákupy či procházku centrem města. V podvečerních hodinách návrat do Soluně 

 

4.den

 

Prohlídka nejstarší části města, majestátního hradu Heptapyrgio, podzemní krypty a odpolední individuální volno k nákupům, návštěvě některého z muzeí nebo odpočinku. Po snídani vystoupáme z centra města podél velmi dobře zachovalé části městských hradeb až na samý vrchol města, akropoli, kde se tyčí majestátní středověký hrad – Heptapyrgio („Sedmivěží“, též Kastro). Po prohlídce celého komplexu budeme podél monumentálního opevnění scházet od hradu dolů malebnými úzkými uličkami, půvabnou čtvrtí Ano Poli s původní středověkou zástavbou, kde se nám budou otevírat nádherné výhledy na moře a při troše štěstí zahlédneme i vrcholky Olympu na protilehlé pevnině. Cestou se v podhradí zastavíme v klášteře Vlatadon, jediném soluňském klášteře, který je do dnešních dnů obýván mnichy, a maličkém kostelíku Osios David, ukrytém mezi nízkými domky této působivé čtvrti. Procházku zakončíme návštěvou baziliky sv. Démétria, který je patronem Soluně, s velkolepými mozaikami – zde si kromě interiéru kostela prohlédneme i podzemní kryptu, kde byly odkryty zbytky starověkých římských lázní a kde byl sv. Démétrios údajně vězněn a popraven. Volno na oběd a individuální program dle domluvy s průvodcem a vlastních preferencí. Večer možnost společné večeře v některé z taveren, návrat na hotel. 

 

5.den

 

Dopoledne prohlídka tureckých památek v Soluni, odpoledne odlet zpět do Prahy. Dopoledne se vydáme na krátkou procházku podél západní části mohutného středověkého opevnění k pevnosti Vardari a po bývalé starověké dopravní tepně Egnatia, dnes rušné hlavní třídě, dojdeme do centra města, kde si prohlédneme některé památky z doby turecké nadvlády – lázně Bey Hamam, mešitu Hamza Bey, turecký bazar Bezesten aj. Procházku zakončíme v samém středu Aristotelovy třídy, kterou lemuje množství kaváren, restaurací a obchodů, a která ústí na Aristotelovo náměstí na nábřeží, kde se rozloučíme se Soluní. Po poledni přesun na hotel, transfer na letiště a odlet do Prahy. 

 

Co už máte v ceně? letenka Praha – Soluň – Praha se všemi poplatky kabinové zavazadlo dle pravidel viz níže fakultativní výlet do Meteory (doprava) transfer z letiště na hotel a z hotelu na letiště 4x ubytování v Soluni v 3* hotelu 4x snídaně průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě) pojištění záruky pro případ úpadku CK Co cena nezahrnuje? odbavované zavazadlo dle pravidel viz níže přesuny v Soluni, doprava na okolní pláže vstupné na místě, včetně Meteory cestovní pojištění příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 400 Kč Kde budete ubytováni? 3* hotel v blízkosti centra Soluně Jak je to s jídlem? snídaně v hotelu podávána formou bufetu během dne možnost stravování v místních restauracích a bistrech

 

Co už máte v ceně? letenka Praha – Soluň – Praha se všemi poplatky kabinové zavazadlo dle pravidel pro přepravu fakultativní výlet do Meteory (doprava) transfer z letiště na hotel a z hotelu na letiště 4x ubytování v Soluni v 3* hotelu 4x snídaně průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě) pojištění záruky pro případ úpadku CK

 

Co cena nezahrnuje? odbavované zavazadlo dle pravidel viz níže přesuny v Soluni, doprava na okolní pláže vstupné na místě, včetně Meteory cestovní pojištění příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 600 Kč

 

Vstupné na místě Orientační ceny vstupenek na atrakce, které můžete v rámci programu či mimo program absolvovat, ovšem lze je zakoupit pouze na místě. Vstupné na místě: hromadná vstupenka na archeologické lokality (Bílá věž + řecká agora a římské fórum + Galeriův palác + Archeologické muzeum + Muzeum byzantské kultury): obyčejné 15 EUR, snížené 8 EUR jednotlivé vstupné Rotunda: obyčejné 2 EUR, snížené 2 EUR Bílá věž: obyčejné 4 EUR, snížené 2 EUR řecká agora + římské fórum: obyčejné 2 EUR, snížené 2 EUR Archeologické muzeum: obyčejné 8 EUR, snížené 4 EUR Muzeum byzantské kultury: obyčejné 8 EUR, snížené 4 EUR Vergina: obyčejné 12 EUR, snížené 6 EUR plavba podél Athosu: orientační cena 20 EUR  snížené vstupné: senioři nad 65 let s platným průkazem totožnosti Na všechna archeologická naleziště v Řecku má nárok na vstup zdarma mládež do 18 let s platným průkazem totožnosti Kde budete ubytováni? 3* hotel v blízkosti centra Soluně Jak je to s jídlem? snídaně v hotelu podávána formou bufetu během dne možnost stravování v místních restauracích a bistrech 

ck rady na cestu

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

4.6.2023 8.6.2023 21990 Kčobjednat
24.9.2023 28.9.2023 21990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel