SVÁTKY JARA V BÁJNÝCH ATHÉNÁCH
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Poznávací zájezd na Velikonoce 2023 do bájných řeckých Athén, za jedinečnými památkami antické civilizace. Uvidíme to nejzajímavější, co město může nabídnout. Navštívíme slavnou Akropoli s kolosálním Parthenonem, Dionýsovo divadlo, řeckou i římskou Agoru, projdeme se uličkami živoucích čtvrtí Monastiraki a Plaka, povečeříme v místních tavernách, lanovkou vyjedeme na vrch Lykavittos, odkud se nám naskytne nádherný pohled na večerní Athény v čele se slavnou Akropolí. Užijte si Athény s námi!

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odlet z Prahy v podvečerních hodinách s průvodcem do Athén. Transfer na hotel v centru města, ubytování.

2. den zájezdu:
Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole neboli Horní město s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén, přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce, Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, Agora – místo kde se odehrával prostý život Athéňanů, Římské fórum a věž Větrů, která patří k nejvzácnějším památkám města. 

3. den zájezdu:
Druhá část prohlídky Athén vč. Národního archeologického muzea, které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Areál chrámu Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby, Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z?mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. Centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého ParlamentuKrálovským palácem. Právě zde probíhá výměna stráží příslušníků národní gardy. Na závěr procházka historickými uličkami čtvrti Plaka, která byla již v byzantských dobách centrem všedního života Atéňanů. V současné době je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Athénách, úzké uličky lemované obchody a tavernami zde vytváří nezapomenutelnou atmosféru.

4. den zájezdu:
Dokončení prohlídky Athén - mj. pohřební okrsek Kerameikos s unikátně dochovanými náhrobky, náměstí Monastiraki - živoucí srdce Athén, byzantský chrám, bývalé místo tradičních trhů, dnes turistické centrum se spoustou taveren. Na závěr večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m.), možnost výjezdu i kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí.

5. den zájezdu:
V ranních hodinách transfer na letiště, odlet domů.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha  – Athény – Praha  vč. letištních tax,
 • odbavené zavazadlo dle podmínek letecké společnosti,
 • transfer z/na letiště,
 • 4x ubytování v Athénách, hotel *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • městskou dopravu,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 200 Kč
 • ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

6.4.2023 10.4.2023 17103 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel