RAKOUSKO - ZILLERTAL

MAGICKÁ SÍLA HOR A VODY




 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Horské scenérie a skalnaté štíty Zillertalských Alp, nádherné výhledy na třítisícové vrcholy, turistické okruhy, vrcholy s křížky, nekonečné azalkové stráně, horské potoky a vodopády, posezení na horských chatách a salaších, postranní údolí Zillergrund s druhou nejvyšší přehradní hrází v Rakousku, výjezdy lanovkami v ceně, all inclusive.

Program zájezdu

 

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd z ČR do Rakouska. K večeru příjezd na ubytování do Aschau, večeře.

2. den zájezdu
HINTERTUX (1500 m), výjezd lanovkou do 1. mezistanice Sommerbergalm (2100 m) – výstup k chatě TUXERJOCH HAUS (2313 m) s překrásnými výhledy na ledovec. Okruh údolím WEITENTAL kolem majestátního vodopádu SCHLEIERWASSERFALL k salaši Bichlalm (1695 m), posezení, občerstvení, a dále sestup do Hintertuxu (cca 3 hodiny).

3. den zájezdu
Odjezd autobusem do Mayrhofenu (630 m), výjezd lanovkou Ahornbahn (2000m) – nenáročný hodinový okruh okolo lanovky, výstup na vrchol FILZENKOGEL (2227 m, cca 2 hodiny), krásný okruh přes potůčky kolem azalkových strání k chatě EDELHÜTTE (2238 m) s výhledy na Ahornspitze (2973 m), posezení, občerstvení (cca 3 - 3,5 hodiny).

4. den zájezdu
Odjezd autobusem do Lannersbachu (1.300 m), výjezd lanovkou Eggalmbahn (2000 m) – nenáročný hodinový okruh u lanovky, procházka k salaši LATTENALM (45 minut) a dále až do údolí cca 1,5 h, výstup na vrchol GRÜBLSPITZE (2395 m, cca 1,5 hod tam), možnost návratu k lanovce. Na zdatné účastníky zájezdu čeká dlouhý okruh přes vrchol RAMSJOCH (2600 m) k jezeru TORSEEN a kolem vodopádů až do údolí (cca 6 hodin).

5. den zájezdu
Odjezd autobusem do Mayrhofenu, přestup do místního busu a výjezd údolím ZILLERGRUND po mýtné silnici na hráz přehrady (1850 m). Lehčí varianta – vyhlídková cesta podél přehrady - pěší tunel, vodopády, až k salaši HOHENAU ALM (1868 m), která je označována jako „Malý Tibet“ Zillertalu (cca 3 hodiny). Těžší varianta výstup k chatě PLAUENERHÜTTE (2363 m), která se nachází nad přehradou pod rozeklanými třítisícovými vrcholy, výhledy na ledovce, posezení, občerstvení (cca 4 hodiny).

6. den zájezdu
Po snídani odjezd do ČR s krátkou zastávkou v sýrárně s muzeem, kde je možné pozorovat v běžném provozu výrobu másla nebo sýrů. Ochutnávka a možnost nákupu sýrů, másla, jiných mléčných produktů a suvenýrů. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 5x ubytování v hotelu v Aschau s all inclusive (snídaně a večeře formou bufetu, svačina - obložená houska, kterou si každý připraví sám u snídaně, nápoje neomezeně mezi 10.00-21.00 hodinou - pivo, víno, nealko),
  • výjezdy lanovkami v programu,
  • pobyt. taxu,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1500 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč

Nástupní místa

26.06. - 01.07. Odjezd N
03.07. - 08.07. Odjezd N

Sleva

  • Cena pro dítě: 6-14,9 let na 3. nebo 4. lůžku 7 990 Kč
  • ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

26.6.2021 1.7.2021 11951 kčobjednat
3.7.2021 8.7.2021 11951 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel