RAKOUSKO - ŠTÝRSKO

RYCHLOVLAKEM RAILJET
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Komfortním rychlovlakem do Štýrska, "Zeleného srdce Rakouska", nejoblíbenějšího prázdninového regionu Rakušanů, který se pyšní neobvyklou rozmanitostí krajiny. Na řece Mur navštívíme Graz (Štýrský Hradec), lehkou turistiku si užijeme v Medvědí soutěsce, projedeme se po legendární trati Feistritztalbahn a budeme obdivovat honosný zámek Eggenberg.

Graz – Peggau - Lurgrotte – Stübing - zámek Eggenberg – Weiz – Feistritztalbahn - Birkfeld

Program zájezdu

1. den zájezdu
Komfortním rychlovlakem RAILJET z Prahy v 6:47 hod. přes Pardubice, Českou Třebovou, Brno do metropole Štýrska – GRAZ (Štýrský Hradec). Během jízdy přes Rakousko impozantní vyhlídky, alpská údolí a soutěsky, nejstarší horská železnice světa s tunely a viadukty SEMMERING (UNESCO), technický div světa před 150 lety. Odpoledne GRAZ, ubytování a prohlídka Starého města (UNESCO) na řece Mur, renesanční nádvoří, Dóm, zvonkohra, palác s nádherným gotickým schodištěm, hodinová věž s vyhlídkami, středověké uličky s městskými domy i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí.

2. den zájezdu 
Fakultativní výlet vlakem za turistikou do obce MIXNITZ, turistika v MEDVĚDÍ SOUTĚSCE „Bärenschützklamm“, (od 1978 chráněná přírodní památka), vodopády, dřevěné mosty, žebříky, pěnící voda, ev. procházky do okolí a občerstvení v tradiční horské chatě (místní kuchyně) s možnosti výstupu na horu Hochlantsch, variantně při nepřízni počasí regionálním vlakem do STÜBINGU, návštěva největšího rakouského skanzenu s ukázkami zdejších řemesel a dále návrat do GRAZU (individuálně návštěva galerií a muzeí, dům umění Kunsthaus, umělý ostrov na řece Mur, Murinsel).

3. den zájezdu 
Regionálním vlakem do štýrského města WEIZ s bohatou historií a barokním centrem města. Nostalgická jízda parním vláčkem, malebné štýrské scenérie po trati FEISTRITZTALBAHN kouzelnou lesní krajinou do městečka BIRKFELD, případně pro zájemce celodenní pobyt v Grazu, návštěva muzeí a galerií, fakult. společná večeře v typické restauraci.

4. den zájezdu
Z Grazu tramvají k honosnému zámku EGGENBERG, prohlídka sídla rodu Eggenbergů, barokní interiéry, velká růžová zahrada. Návrat na nádraží Graz Hbf, odjezd vlakem z Grazu do ČR s možným výstupem v Brně nebo Pardubicích a večer návrat na vlakové nádraží Praha.

Poznámka: CK si vyhrazuje právo negarantovat provozní spolehlivost železničního dopravce. Během roku může dojít k úpravám jízdních řádů, v takovém případě CK zajistí náhradní program.

Cena zahrnuje

 • dopravu vlakem Grazu a zpět (Railjet Economy), 
 • 3x ubytování v hotelu, 
 • 3x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné a železniční jízdenky při fakult. výletech (cca 100 €), 
 • pobytovou taxu, 
 • fakult. výlety,
 • a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 1x večeře 600 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč

Nástupní místa

10.06. - 13.06. nástupní stanice Praha, Pardubice, Česká Třebová, Brno
09.09. - 12.09. nástupní stanice Praha, Pardubice, Česká Třebová, Brno

Orientační ceny vstupného

GRAZ: 
galerie moderního umění (Kunsthaus) 9,5 €, vstup do zbrojnice 9,5 €, výjezd výtahem 1,7 € nebo lanovkou 2,50 €
Skanzen Stübing: 11,5 €
Medvědí soutěska: vstupné 3,5 €
zámek Eggenberg: provázená prohlídka 13 €, vstup pouze do zahrad 2 €
Uvedené ceny vstupů jsou pouze orientační.

Kapesné

Doporučujeme na vstupy a místní dopravu 90 €, další kapesné dle vlastního uvážení.
ck redok
 
 
 
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel