RAKOUSKO - ŠTÝRSKO

RYCHLOVLAKEM RAILJET
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Velmi oblíbený zájezd do světa alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, nenáročná turistika pro každého, Lechtalská karta, návštěva prodejny špeku, ubytování v hotelu *** s polopenzí a nápojem u večeře.

Program zájezdu

1.den zájezdu
Ráno odjezd autobusu z ČR, příjezd do malebného údolí Tannheimertal, které patří především pro svou krásu mezi nejoblíbenější výletní cíle. Hodinová procházka kolem jezera Vilsalpsee, které je obklopené vápencovým masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská horská jezera. K večeru příjezd do hotelu v Lechtalu, ubytování a večeře.

2.den zájezdu
Výlet místním autobusem do LECHU AM ARLBERG – luxusní alpské vesnice, která získala na výstavě Florale 2004 právem zlatou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanovkou Rüfikopfbahn do 2.350 m. Panoramatická vyhlídka. Odpoledne výjezd lanovkami na Schlegelkopf –nenáročná turistika chráněnou přírodní oblastí s vápencovými skalami rozrušenými počasím. Do Lechu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou.

3.den zájezdu
Celodenní výlet na silnici SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – vysokohorská jezera, ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady. Cestou zpět zastávka v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost nákupu z pestrého výběru této tyrolské speciality.

4. den zájezdu
Místním busem do vesnice Bach. Výjezd lanovkou Jöchelspitzban, naučná stezka alpskou přírodou. Odpoledne procházka údolím HÖHENBACHTAL, kolem vodopádu SIMMSWASSERFALL, až k chatě Untere Rossgumpenalm, nejvyšší a nejdelší pěší visutý most Rakouska.

5. den zájezdu
Místním busem do vesnice Warth, lanovkou na STEFFISALPEXPRES (1884 m), celodenní turistika. Možné varianty náročnosti, lehké trasy k místním horským chatám, středně náročné túry, oblíbená okružní túra k jezeru Körbersee, svišti, krásná příroda. Přímo ve STEEGU lze navštívit aquacentrum (vstupné se slevou 25 % v rámci karty).

6.den zájezdu
Odjezd z hotelu do údolí Namlos, do největší obydlené osady se salašemi a horskými chatami v Rakousku – FALLERSCHEIN (vycházka cca 45 minut). Kolem poledne odjezd po panoramatické cestě přes Bergwang do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem, 
 • 5x ubytování ve Stegu, hotel*** s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hl. jídel od 2. dne + salátový bufet) vč. 1 nápoje u večeře, 
 • hotelová sauna a pára, 
 • pobytovou taxu, 
 • Lechtalskou kartu (využívání lanovek, místních busů – zastávka přímo u hotelu, koupališť…), 
 • mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby mimo kartu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč 

Nástupní místa

Sleva

 • Cena pro dítě: 6-13,9 let na 3. nebo 4. lůžku 7590 Kč
 • ck redok
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel