Baden - slavnost růží
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Necháme se unášet nepřeberným množstvím květů a vůní na "Slavnosti růží" v Badenu. Čeká nás prohlídka a plavba v zatopeném sádrovcovém dole. Navštívíme největší palácový komplex Evropy, zámek Schönbrunn a romantický hrad Laxenburg.
hrad Laxenburg – zámek Franzensburg – Baden – Seegrotte – zámek Schönbrunn - ZOO Tiergarten

1. den zájezdu 
Ráno odjezd do Rakouska. Palácový komplex LAXENBURG s rozlehlým parkem, jezery propojenými vodními kanály, nejrůznějšími romantickými stavbami a altány byl letní rezidence císařské rodiny. Zámek FRANZENSBURG, vybudovaný tu na jezeře sloužil coby "pokladnice Rakouska", shromažďující skvosty a cenností z celé monarchie. Odpoledne kouzelné lázeňské město BADEN, "Město růží". Zdejší park Doblhoffpark – největší rakouské rozárium dnes zahajuje každoroční Slavnost růží s více než 600 druhy růží. Prohlídka města – Císařský dům, radnice, Beethovenův dům, květinové hodiny, největší rakouské kasino nebo variantně návštěva Římských termálních lázní s léčivou minerální vodou. Ubytování v hotelu, večer kulturní program v rozáriu k zahájení slavností, zakončený velkolepým ohňostrojem. Návrat do hotelu ve 23:00 hod.


2. den zájezdu
Prohlídka sádrovcového dolu SEEGROTTE a plavba na lodi v jeho zatopených štolách. Dozvíme se, k čemu byl důl využíván za II. světové války. Program zakončí zámek SCHÖNBRUNN (UNESCO), letní sídlo císařského rodu Habsburků. Prohlídka zámku a rozlehlých zahrad se všemi fontánami, altány a romantickými stavbami. Návštěva nejstarší ZOO na světě Schönbrunner Tiergarten, se stane nezapomenutelný zážitkem nejen pro děti, ale i dospělé. Návrat do ČR večer, Brno cca 20:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním klimatizovaným busem
  • 1x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 500 Kč
  • komplexní pojištění včetně storna zájezdu 70 Kč

Nástupní místa

Odjezd E
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Boskovice, Brno, Mikulov (Znojmo), Olomouc (+ 250)

Odjezd L
Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny - 5%
  • CK REDOK

 
 


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

29.5.2021 30.5.2021 2236 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel