Baden - slavnost růží
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Necháme se unášet nepřeberným množstvím květů a vůní na "Slavnosti růží" v Badenu. Čeká nás prohlídka a plavba v zatopeném sádrovcovém dole. Navštívíme největší palácový komplex Evropy, zámek Schönbrunn a romantický hrad Laxenburg.
hrad Laxenburg – zámek Franzensburg – Baden – Seegrotte – zámek Schönbrunn - ZOO Tiergarten

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd do Rakouska (hranice Mikulov v cca 8:00 hod). Palácový komplex LAXENBURG s rozlehlým parkem, jezery propojenými vodními kanály, nejrůznějšími romantickými stavbami a altány byl letní rezidence císařské rodiny. Zámek FRANZENSBURG, vybudovaný tu na jezeře sloužil coby "pokladnice Rakouska", shromažďující skvosty a cenností z celé monarchie. V dolnorakouské obci MARIA LANZENDORF najdeme nejkrásnější kalvárii v Rakousku, připomínající utrpení Ježíše Krista. Odpoledne lázeňské město BADEN, "Město růží". Zdejší park Doblhoffpark – největší rakouské rozárium dnes zahajuje každoroční Slavnost růží s více než 600 druhy růží. Prohlídka města – Císařský dům, radnice, Beethovenův dům, květinové hodiny, největší rakouské kasino nebo variantně návštěva Římských termálních lázní s léčivou minerální vodou. Večer se v rozárium koná zahajovací ceremoniál slavnosti, ze kterého byl bohužel vyřazen oblíbený ohňostroj. Ubytování v hotelu.

2. den zájezdu
Prohlídka sádrovcového dolu SEEGROTTE a plavba lodí v jeho zatopených podzemních štolách. Zjistím, k čemu byl důl využíván za II. světové války. Cestou do Vídně se krátce zastavíme pod středověkým hradem LIECHTENSTEIN, který se stal kolébkou stejnojmenného šlechtického rodu velice rozšířeného i v českých zemích. Program zakončí zámek SCHÖNBRUNN (UNESCO), letní sídlo císařského rodu Habsburků. Prohlídka zámku a rozlehlých zahrad se všemi fontánami, altány a romantickými stavbami. Návštěva nejstarší ZOO na světě Schönbrunner Tiergarten, se stane nezapomenutelným zážitkem nejen pro děti, ale i dospělé. Návrat do ČR večer, Brno cca 20:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 1x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 1x snídani formou bufetu,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 550 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 80 Kč

Nástupní místa

03.06. - 04.06. Odjezd C + Mikulov
Nástupní místo Olomouc a Ostrava není možné.

Na co se můžete těšit

Římské termální lázně
Císařské rezidence Laxenburg a Schönbrunn
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

3.6.2023 4.6.2023 3027 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel