Velký okruh Portugalskem
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Lisabon • Sintra • mys Roca • Coimbra • Porto • Douro

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude upřesněno). Přílet do Lisabonu, transfer do hotelu, ubytování. Navečer možnost společné procházky Lisabonem. Nocleh.

 

2. den: Cesta na sever do Sintry – po staletí letní rezidence portugalských králů. Možnost návštěvy paláce. Odtud jízda na nejzápadnější výběžek evropského kontinentu – mys Cabo da Roca, útes vypínající se 140 m n. m. Cesta po pobřeží se zastávkou v přímořském městečku Cascais a Estorilu zpět do Lisabonu – čtvrť Belém s klášterem sv. Jeronýma a pomníkem objevitele nových zemí, Vasca da Gamy. Nocleh.

 

3. den: Celodenní pobyt v Lisabonu, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – nábřeží s domy obloženými kachličkami zvanými azulejos, přístav, hrad S?o Jorge, starobylá čtvrť Alfama s římským divadlem, plavba lodí k soše Krista. Nocleh.

 

4. den: Celodenní výlet do oblasti Alentejo na východě země u španělských hranic. Město Évora (UNESCO) s katedrálou Sé, římským chrámem v korintském slohu a s uličkami lemovanými gotickými a renesančními paláci. Dále do Reguengos de Monsaraz, rázovitého městečka na kopci. Na zpáteční cestě návštěva prehistorické lokality Almendres, která je známá svými 95 neolitickými menhiry starými více než 7 000 let. Nocleh.

 

5. den: Cesta na sever z Lisabonu, návštěva středověkého městečka Óbidos, obehnaného mohutnými hradbami. Odpoledne Alcobaça, prohlídka krásného cisterciáckého opatství, založeného ve 12. století prvním portugalským králem. Dále Batalha s klášterem v zeleném údolí, proslaveným svým manuelinským slohem (15. století). Navečer zastávka v půvabném rybářském městečku Nazaré s krásnou pláží. Nocleh.

 

6. den: Návštěva světoznámého poutního místa Fátima, poté návštěva Tomaru, města památek z manuelinského období. Odpoledne příjezd do Coimbry, města nad řekou Mondego. Staré univerzitní město bylo první metropolí portugalského království a střediskem věd a umění. Nocleh.

 

7. den: Po snídani odjezd do Porta, prohlídka druhého největšího města země, odpoledne výlet do města Guimaraes, kolébky Portugalska – klášter s obrannou věží a hrad Castelo z 10. století, procházka městem a výstup na hrad. Poté prohlídka snad nejfotografovanější portugalské památky, poutního místa Bom Jesus do Monte s nádherným schodištěm vedoucím po svahu kopce k chrámu. Návrat do Porta, nocleh.

 

8. den: Celodenní výlet do nejznámější a nejpůvabnější portugalské vinařské oblasti Porto a Douro, kde na strmých svazích kaňonu řeky Douro dozrávají hrozny, ze kterých se vyrábí slavné portské víno. Prohlídka barokního kláštera Mateus u města Vila Real, v městečku Sabrosa stojí rodný dům  mořeplavce Fernaa de Magalhaes, který jako první v roce 1522 obeplul zeměkouli. Fakultativně návštěva vinařské firmy u obce Pinh?o, kde Douro vytváří neopakovatelné scenérie. Městečko Peso da Régua – centrum oblasti a sídlo několika desítek vinařských firem. Večer návrat do Porta, nocleh.

 

9. den: V ranních hodinách transfer na letiště do Lisabonu a odlet do Prahy/Vídně.

 

Cena zahrnuje | zpáteční letenku do Lisabonu, 8 noclehů v hotelech se snídaní, dopravu místním autokarem nebo minibusem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje | vstupné, cestovní pojištění, transfer z Brna na letiště a pět 500 Kč jedním směrem.

ck rialto, ck čebus

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel