Svatojakubská pouť 3 - portugalská cesta z Porta do Santiaga de Compostela
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

 

Poutě do Santiaga de Compostely jsou směsicí krásných pěších tras, vynikajícího jídla a vína, neopakovatelných památek a nezapomenutelných setkávání s poutníky z celého světa. Využijte magickou atmosféru putování a připojte se k poutníkům, kteří po staletí udržují tuto prastarou tradici. Portugalská cesta je díky vynikající kombinaci pobřežní a vnitrozemské varianty asi tou nejpůvabnější cestou do Santiaga de Compostela.

Náročnost tras: lehká a středně lehká

 

Program zájezdu

 

1. den:

Odlet z Prahy do Porta. Transfer na ubytování k Braze, na Bom Jesus do Monte.

2. den

Ráno procházka kolem Bom Jesus do Monte, významného svatostánku s proslulým barokním schodištěm a neopakovatelnými výhledy na město Braga, třetí největší město země s nejstarší katedrálou v Portugalsku. Zastavíme se v městečku s jedinečnou krásou, v Barcelos, proslaveného pověstí o kohoutu, typickým symbolem země. Procházka po gotickém mostě ze 14. st., gotický pranýř Pelourinho, kostel S. M. Mayor, divadlo Gil Vicente, kostel B. Jesus da Cruz.
Pěší túra mezi Barcelos a Ponte de Lima (cca 12 km) povede příjemně zvlněnou krajinou, kolem vinic, obilných a kukuřičných polí, přes malé osady s tradiční architekturou ze žuly a s výhledy na pohoří Labruja.
Ubytování v Ponte de Lima, jednom z nejstarších měst Portugalska, s nejkrásnějším středověkým mostem v zemi přes řeku Lima. Město a jeho okolí je také centrem vinařské oblasti, která produkuje mladé víno vinho verde.

3. den:

Ráno po snídani se vydáme na královskou etapu portugalské cesty z Arcozelo do Rubi?es (cca 13,5 km), cesta vás povede pohořím Labruja (převýšení cca 400m) tím nejautentičtějším prostředím po historických stezkách. Po pěší túře přejezd do hraničního města Valença na řece Miňo. Procházka městem s hraniční pevností typu Vauban ve tvaru hvězdy ze 17. stol., odkud jsou krásné výhledy na řeku a most vedoucí do již galicijského města Tui. Přes železný most z 19. stol. se vydáme jako opravdoví poutníci do monumentálního města Tui s úchvatnou katedrálou, klášterem Santo Domingo a jedinečným historickým centrem. Ubytování u Tui.

4. den:

Po snídani se busem vydáme do v A Guarda, půvabného rybářského městečka, nejdříve vystoupáme na mýtický kopec Santa Trega, odkud se nám otevře panoramatický výhled na ústí řeky, portugalskou stranu a galicijské hory a na přístav A Guarda. Z městečka se vydáme po poutní stezce podél nádherných přímořských i říčních pláží a podél atlantického pobřeží k cisterciáckému klášteru v Oia. (cca 13,5 km)
Po skončení túry se autobusem přesuneme do Baiony, městečka s významnou historií, privilegovanou polohou a s hradem de Monterreal, ve kterém je dnes velkolepý parador. Volný podvečer ke koupání na jedné z celkem 4 km dlouhých pláží nebo k procházkám po přístavu. Ubytování v Baioně.

5. den:

Ráno začneme pěší túrou, která povede z Baiony do Nigránu (cca 9 km) příjemnou procházkou podél pláží s výhledy na krajinu v ústí Ría de Vigo a na nedaleké souostroví Cíes. Po túře pokračování do Pontevedry, jednoho z nejpěknějších galicijských měst, procházka středověkým centrem, které si uchovalo svou autentičnost a malebnost jak v překrásných památkách, tak v romantických náměstíčkách s příjemnými posezeními u sklenky vína a tapas. Odjezd na ubytování.

6. den:

Po brzké snídani strávíme ráno na ostrově Isla de Arousa, který je spojen s pevninou dvoukilometrovým mostem a který se stal přírodní rezervací pro své unikátní pobřeží a pláže. Nejvyšším bodem a zároveň symbolem ostrova je vyhlídka O Con do Forno. Poté se vydáme na poslední etapu, pěší túru z O´Pino do Padrónu (cca 8 km). Ubytování v Santiago de Compostela, procházka historickým centrem s řadou paláců, kostelů a spletitých uliček, možnost účasti na podvečerní poutnické mši v katedrále.

7. den:

Volné dopoledne v Santiago de Compostela, před polednem odjezd do Porta. Ubytování v Portu. Procházka městem povede kolem věže a kostela dos Clérigos a muzea fotografie k vyhlídce Miradoiro, dále k paláci la Bolsa, kostelu sv. Františka, sejdeme na nábřeží plné typických restaurací a barů, přejdeme na druhý břeh Doura, odkud jsou nádherné výhledy na Porto a kde navštívíme sklep s ochutnávkou portského vína. Po té vyjedeme lanovkou na horní část mostu Dom Luis I., přejdeme ke katedrále a nádraží San Bento, odkud se vrátíme zpět do hotelu.

8. den:

V určený čas odjezd na letiště, odbavení a návrat zpět.

 

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• leteckou dopravu Praha - Porto - Praha
• letištní taxy
• 7x ubytování ve 3* hotelích se snídaní, z toho 1x v klášteře ve 1/2 pokojích
• dopravu špan. autobusem dle programu
• průvodcovské služby

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 5 900 Kč
• 7x večeře 2 800 Kč
Předpokládaná částka na vstupy 45 €.

Doprava

Předpokládaný letový řád (místní časy):

Praha - Porto 12/6 11,55 - 14,15 1/8 19,50 - 22,15
Porto - Praha 19/6 07,10 - 11,20 7/9 15,10 - 19,15

Časy letů jsou vždy orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.


V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 15 kg a kabelka max. 40 x 30 x 15 cm.
Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.
CK EMMA

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

12.6.2024 19.6.2024 31011 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel