POLSKO A KALININGRADSKÁ OBLAST
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Kaliningradská oblast, donedávna pro cizince uzavřená ruská exkláva na břehu Baltu mezi Polskem a Litvou, se pomalu otevírá světu. Objevte s námi památky někdejšího Východního Pruska počínaje Kaliningradem – kdysi Královcem, který v ústí řeky Pregoly založili roku 1255 křižáci na počest českého krále Přemysla Otakara II.– přes jantarové pláže až po Kurskou kosu, unikátní písečný val z neustále se přesouvajících dun.

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Ostrava, průjezd Polskem kolem Varšavy. V podvečer příjezd do oblasti Mazurských jezer, ubytování v hotelu a nocleh.

 

2. den: Po snídani průjezd Mazurami, zastávka v letovisku Giżycko na břehu čtyř jezer, velká pruská pevnost z 19. století, otočný most z roku 1860 na Luczańském kanále, zbytky křižáckého hradu. Poté prohlídka pozůstatku Wolfsschanze neboli Vlčího doupěte – areálu bunkrů Hitlerova hlavního stanu u města Kętrzyn. Poté krátká zastávka u poutního místa Święta Lipka s barokním kostelem, dále městečko Reszel s hradem varmijských biskupů a na závěr dne ještě město Lidzbark Warmiński s biskupským zámkem v meandru řeky Łyny. Přejezd na ubytování v blízkosti ruských hranic.

 

3. den: Po snídani přechod polsko-ruské hranice do někdejšího Východního Pruska. Hned za přechodem zastávka v Bagrationovsku (německy Preußisch Eylau, česky Jílové) s památníkem slavné bitvy mezi Napoleonem a ruskou armádou v roce 1807 a s pozůstatky křižáckého hradu. Krátká zastávka u velmi dobře zachovalého gotického cihlového kostela ze 14. století v obci Gvardějskoje (Mühlhausen). Příjezd do Kaliningradu (Königsberg, Královec), prohlídka půlmilionového střediska Kaliningradské oblasti, kde si prohlédneme luteránskou katedrálu ze 14. století s hrobem nejslavnějšího místního rodáka, filozofa Immanuela Kanta, dále Královská brána a zbytky pruského opevnění, nedostavěný Dům sovětů, nedávno dokončený pravoslavný Chrám Krista Spasitele, moderní fotbalový stadion. V podvečer procházka po obnoveném nábřeží ve čtvrti Rybářská vesnice. Ubytování v hotelu, nocleh.

 

4. den: Po snídani celodenní výlet s koupáním v Baltském moři. Nejprve návštěva města Baltijsk (Pillau, Pilava) na severní části Viselské kosy. Město které je domovským přístavem ruské Baltské flotily, a proto bylo až do roku 2010 uzavřenou vojenskou zónou. Městu vévodí stará pruská bastionová pevnost, muzeum Baltské flotily, elegantní maják ze začátku 19. století, pomník se sochou Petra Velikého, a kamenný kříž na údajném místě, kde byl pohanskými Prusy zavražděn pražský biskup svatý Vojtěch. Posléze navštívíme přímořské letovisko Jantarnyj (Palmnicken), středisko zpracování jantaru, na závěr pobyt v letovisku Světlogorsk (Rauschen) s luxusními vilkami, sanatorii a promenádami, koupání na místni pláži. Návrat do Kaliningradu, osobní volno, nocleh ve stejném hotelu.

 

5. den: Po snídaní celodenní výlet do vnitrozemí Kaliningradské oblasti. Návštěva města Gvardějsk (Tapiau), které bylo za války překvapivě málo poničené a zachovalo se náměstí s gotickým kostelem. Přejezd do města Sovětsk (dříve německy Tilsit, česky Tylže) na břehu řeky Němen, která tvoří hranici s Litvou. Nejvíce se Tylže zapsala do historie jako místo, kde byl roku 1807 uzavřen mír mezi napoleonskou Francií a Ruskem a Pruskem. V sousedním Němanu (Ragnit) se nacházejí trosky křižáckého hradu ze 13. století, ve vesnici Majovka (Georgenburg) s nejlépe dochovaným křižáckým hradem v oblasti, velký historický areál hřebčína z 19. století s chovem vzácných plemen koní. Na závěr město Čerňachovsk (Insterburg) s ruinami dalšího hradu řádu německých rytířů a neogotickou katedrálou. Návrat na ubytování.

 

6. den: Celodenní výlet s koupáním do národního parku Kurská kosa – úzký písečný val oddělující Kurský záliv od Baltského moře je rozdělen mezi Rusko a Litvu a pyšní se krásnými scenériemi pláží pod písečnými dunami a borovými háji. Zbytek dne v lázeňském městě Zelenogradsk (Cranz) s úchvatnými předválečnými vilami německé smetánky. Návrat do Kaliningradu, volný večer.

 

7. den: Po brzké snídani odjezd do ČR se zastávkou v Polsku pod křižáckým hradem Malbork a přestávkou na oběd v historickém městečku Grudziądz, na břehu řeky Visly, příjezd do Brna kolem 22. hodiny.

 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 6x ubytování se snídaní v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (2x v Polsku, 4x v Kaliningradu), služby průvodce, zákonné pojištění CK.


Cena nezahrnuje | vyřízení elektronického víza do Ruska 490 Kč, komplexní pojištění do zahraničí, případné vstupy.
Upozornění | Kvůli vyřízení víza je nutné přihlásit se na zájezd nejpozději 10 dní před odjezdem a je potřeba dodat do CK pasové údaje a 1 pasové foto.

Foto stačí zaslat elektronicky, případně se můžete nechat vyfotit digitálně v CK. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců od data ukončení zájezdu.
Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno zdarma
  • ck čebus
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel