POLSKO - MAZURSKÁ JEZERA A BALTSKÉ PŘÍSTAVY

 

 

 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zajímavý zájezd Polskem nás zavede od Baltského moře z tzv. Trojměstí – Gdyně, Sopoty a Gdaňsk do jezerní oblasti Mazurská jezera, která je považována za přírodní skvost Polska a nabízí pestrou paletu možností, přes rozlehlé vodní plochy, skvělé koupání, sledování ptactva až po kulturní a historické zajímavosti. Navštívíme srdce Mazurských jezer městečko Mikołajki, ležící na březích stejnojmenného jezera a postupně přecházejícího v největší jezero Mazur – Śniardwy. S válečnými stopami se na Mazurách setkáme v Mamerkách a u městečka Ketrzyn (Vlčí doupě).

 

Čenstochová – Toruň – Gdyně – Sopoty – klášter Oliva – Gdaňsk – hrad Malbork – Mragovo – Mikolajki – Gizycko – Swieta Lipka – Ketrzyn/Vlčí doupě – Mamerki – Varšava

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z Prahy (cca 00:30 hod.) přes Olomouc a Ostravu do Polska. První zastávkou bude ČENSTOCHOVÁ, hlavní duchovní centrum Polska a 5. nejvýznamnější poutní místo světa. Za ikonou Černé Madony Čenstochovské se do kláštera na Jasné Hoře každoročně sjíždějí miliony lidí. Odpoledne rodiště Mikuláše Koperníka a město perníku TORUŇ (UNESCO). Procházka dokonale zachovaným středověkým centrem města, sevřeným mohutnými hradbami. Nespočet zdejších stavebních skvostů dokládá nesporný hanzovními vliv. Ubytování v hotelu v Gdaňsku a okolí.

2. den zájezdu
Námořní přístav GDYNĚ je pulzující brána do Baltského moře. Suchozemcům jistě učarují s mořem spojené zajímavosti soustředěné kolem Jižního mola. Najdeme zde Oceánografické muzeum a akvárium, pro veřejnost přístupnou školní fregata Dar Pomorza a vojenský torpédoborec, nebo vlastní Námořní muzeum. Přímořské letovisko SOPOTY získalo svůj věhlas především díky hudebnímu festivalu. Neméně známé je však i zdejší molo vybíhající do Baltského moře, považované za nejdelší dřevěné molo v Evropě. Nejstarší památkou Gdaňského Pomoří je cisterciácký klášter a bazilika Nejsvětější Trojice v městečku OLIVA, nesoucí hned několik unikátních prvenství. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu
GDAŇSK, prohlídka nejstaršího města Polska a jednoho z významných členů Hanzy. Procházka po hlavní ulicí Dluga Hlavním náměstí – slavná Neptunova fontána z r. 1633, historická radnice s vysokou štíhlou věží, barokní královská kaple, bazilika Panny MarieStarý přístav - říčka Motlawa se v historickém centru Gdaňsku rozlévá do dvou ramen a vytváří krásné scenerie plné památek, hospůdek i odpočinkových míst na náplavkách, Stary Żuraw - ikonická gdaňská památka (historický jeřáb), typické budovy sýpek, skvostné brány a portály, typické hrázděné domy, ale i moderní domy vkusně postavené v původním stylu historického Gdaňsku.

4. den zájezdu
Prohlídka křižáckého HRADU MALBORK (UNESCO). Obranná pevnost postavená v gotickém stylu zaujímá plochu více než 250 000 m?, skládá se ze tří částí – Nízkého, Středního a Vysokého hradu. Jedná se o jeden z největších hradních komplexů a současně největší gotickou stavbu světa a největší hrad postavený z cihel. V průběhu staletí byl hrad několikrát přestavěn a rozšířen, což vedlo k vzniku složitého komplexu budov, nádvoří a opevnění. Odpoledne přejezd do oblasti Mazurských jezer, ubytování.

5. den zájezdu
Centrum MAZURSKÝCH JEZER, kouzelné městečko a přístav MIKOLAJKI – nábřeží s vesnicí námořníků, atmosféra jezerního města. Fakultativně vyhlídková plavba až na největší mazurské JEZERO ŚNIARDWY. Přejezd k Jezuitskému klášternímu komplexu SWIETA LIPKA který je skutečným barokním skvostem Polska. Největší atrakcí zdejší baziliky jsou varhany z 18. století s pohyblivými soškami Panny Marie a anděla Gabriela. V blízkosti vesnice GIERŁOŻ se skrývají ruiny rozsáhlého komplexu VLČÍ DOUPĚ (Wolfsschanze) z 2. světové války. Jde o označení pro jeden z nejznámějších bunkrů týkajících se Hitlera a nacistického režimu. Večer návrat do hotelu.

6. den zájezdu
Ráno odjezd z kraje Mazurských jezer, cestou domů VARŠAVA (UNESCO), krátká prohlídka hlavního města Polska, zaměřená na poznání Starého města – Královská cesta, Královský zámek, katedrálu sv. Jana a další zajímavosti. Návrat do ČR nočních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

16.07. - 21.07. Odjezd D
05.08. - 10.08. Odjezd D
Přehled nástupních míst najdete ZDE
CK REDOK
 
Odjezd D
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Olomouc, Ostrava, Brno (+400)  
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

16.7.2024 21.7.2024 11583 Kčobjednat
5.8.2024 10.8.2024 11583 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel