POLSKO - MAZURSKÁ JEZERA A BALTSKÉ PŘÍSTAVY

 

 

 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zajímavý zájezd Polskem nás zavede od Baltského moře z tzv. Trojměstí – Gdyně, Sopoty a Gdaňsk do jezerní oblasti Mazurská jezera, která je považována za přírodní skvost Polska a nabízí pestrou paletu možností, přes rozlehlé vodní plochy, skvělé koupání, sledování ptactva až po kulturní a historické zajímavosti. Navštívíme srdce Mazurských jezer městečko Mikołajki, ležící na březích stejnojmenného jezera a postupně přecházejícího v největší jezero Mazur – Śniardwy. S válečnými stopami se na Mazurách setkáme v Mamerkách a u městečka Ketrzyn (Vlčí doupě).

 

Čenstochová – Toruň – Gdyně – Sopoty – klášter Oliva – Gdaňsk – hrad Malbork – Mragovo – Mikolajki – Gizycko – Swieta Lipka – Ketrzyn/Vlčí doupě – Mamerki – Varšava

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno cesta přes Olomouc a Ostravu do Polska. ČENSTOCHOVÁ je hlavním duchovním centrem Polska a 5. nejvýznamnějším poutním místem světa. Za ikonou Černé Madony Čenstochovské se do kláštera na Jasné Hoře každoročně sjíždějí miliony lidí. Odpoledne rodiště Mikuláše Koperníka a město perníku TORUŇ (UNESCO). Procházka dokonale zachovaným středověkým centrem města, sevřeným mohutnými hradbami. Nespočet zdejších stavebních skvostů dokládá nesporný hanzovními vliv. Ubytování v hotelu v Gdaňsku.

2. den zájezdu
Námořní přístav GDYNĚ je pulzující brána do Baltského moře. Suchozemcům jistě učarují s mořem spojené zajímavosti soustředěné kolem Jižního mola. Najdeme zde Oceánografické muzeum a akvárium, pro veřejnost přístupnou školní fregata Dar Pomorza a vojenský torpédoborec, nebo vlastní Námořní muzeum. Přímořské letovisko SOPOTY získalo svůj věhlas především díky hudebnímu festivalu. Neméně známé je však i zdejší molo vybíhající do Baltského moře, považované za nejdelší dřevěné molo v Evropě. Nejstarší památkou Gdaňského Pomoří je cisterciácký klášter a bazilika Nejsvětější Trojice v městečku OLIVA, nesoucí hned několik unikátních prvenství. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu

GDAŇSK, prohlídka nejstaršího města Polska a jednoho z významných členů Hanzy. Procházka po hlavní ulicí Dluga Hlavním náměstí – slavná Neptunova fontána z r. 1633, barokní královská kaple, ikonická budova radnice, bazilika Panny Marie. Návštěva starého přístavu na řece Motlawa s historickým jeřábem a typickými budovami sýpek. Odpoledne prohlídka křižáckého hradu MALBORK, jednoho z největších hradních komplexů a současně největší gotické stavby světa. Večer ubytování v hotelu na břehu Mazurských jezer.

4. den zájezdu
Prohlídka centra MAZURSKÝCH JEZER, kouzelné městečko a přístav MIKOLAJKI – nábřeží s vesnicí námořníků, nepopsatelná atmosféra jezerního města s nespočtem restaurací s rybími specialitami. Fakultativně vyhlídková plavba až na největší mazurské jezero Śniardwy. Odpoledne návštěva největšího přístavu Mazurských jezer GIZYCKO, tvořícího spojnici mezi jednotlivými jezery. Unikátní technickou památku je otočný most z 19. století nebo starý vodojem, přeměněný na vyhlídkovou věž s fantastickým výhledem na okolní jezerní krajinu. Návrat do hotelu a relaxace u vody.

5. den zájezdu
Jezuitský klášterní komplex SWIETA LIPKA je skutečným barokním skvostem Polska. Největší atrakcí zdejší baziliky jsou varhany z 18. století s pohyblivými soškami Panny Marie a anděla Gabriela. V lese u městečka KETRZYN se skrývají ruiny rozsáhlého komplexu Vlčí doupě z II. světové války, kde byl v červenci 1944 spáchán neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera. Nedaleký komplex bunkrů MAMERKI byl vybudován pro potřeby předních nacistických generálů a jejich pobočníků. Komplex zahrnoval neuvěřitelných 250 objektů, jehož část dnes slouží jako zajímavé muzeum II. světové války. Pověsti praví, že by se tu někde mohla skrývat pověstná Jantarová komnata. Večer návrat do hotelu.

6. den zájezdu
Ráno odjezd z kraje Mazurských jezer, cestou domů VARŠAVA (UNESCO), krátká prohlídka hlavního města Polska, zaměřená na poznání Starého města – Královská cesta, Královský zámek, katedrálu sv. Jana a další zajímavosti. Návrat do ČR nočních hodinách.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

18.07. - 23.07. Odjezd D
08.08. - 13.08. Odjezd D
 
Odjezd D
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Olomouc, Ostrava, Brno (+400)  
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

18.7.2023 23.7.2023 10304 Kčobjednat
8.8.2023 13.8.2023 10304 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel