TRANSSIBIŘSKOU MAGISTRÁLOU AŽ NA DÁLNÝ VÝCHOD
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

 

Vyslyšme volání dálek a vydejme se na železniční pouť po nejdelší trati světa napříč Ruskem – zemí, nad kterou slunce nezapadá. Transsibiřská magistrála je fascinující a živoucí tepnou jižní Sibiře, jež by bez ní prakticky nemohla žít. Zároveň ale představuje zvláštní „jednorozměrný svět“, který zná jen dvě světové strany, východ a západ, a řídí se celý moskevským časem, ač vlakem protneme postupně osm časových pásem. Nejrychlejší expresní vlaky zvládají celou trasu za šest dní a nocí. My samozřejmě nepojedeme „v jednom tahu“, nýbrž si cestu rozložíme na sedm úseků se zastávkami na těch nejpřitažlivějších místech. Vlaky jsou vždy lůžkové či lehátkové a celkem osm nocí ve vlaku, prostřídaných pěti nocemi v hotelech, nám pomůže zvládnout 9288 kilometrů trati v rozumném časovém rozpětí.

 

Jako čtení do vlaku vám doporučujeme některou z knížek legionářské literatury, jež vás přenese do doby, kdy magistrálu v celé její délce ovládly na sklonku první světové války i po ní československé legie, odříznuté bolševickou revolucí, které tudy přes Vladivostok mířily k domovu asi nejdelší oklikou, jakou kdy světové dějiny vojenských přesunů zaznamenaly.

 

25.6.-12.7.2021   vyprodáno

2.7.-19.7.2021

16.7.-2.8.2021

27.8.-13.9.2021

 

PROGRAM

1. - 2. den

Letecky Praha – Moskva, prohlídka města – Kreml a Rudénáměstí?, chrám Vasila Blaženého, obchodní dům GUM, chrám Krista Spasitele, nový park Zarjadje, pěší zóna starého Arbatu, moderní Nový Arbat, vyhlídka na Vrabčích horách, dle časových možností i letní sídlo Kateřiny Veliké s přilehlým parkem Caricyno. Druhý den večer odjezd nočním vlakem po Transsibiřské magistrále.

 
3. den

Kazaň – prohlídka starobylého centra na řece Volze – kazaňský Kreml?, ulice Baumana, katedrála sv. Petra a Pavla, fakultativně Chrám všech náboženství. Večer odjezd nočním vlakem a následující dopoledne přejezd přes Ural do Asie.

 
4. - 5. den

Jekatěrinburg – náměstí Roku 1905, chrám Na krvi, vyhlídková plošina na vrcholu jednoho z moderních mrakodrapů, jezero v centru města, místo největšího pohřebiště československých legionářů na světě a jejich památník na Michailovském hřbitově. Nocleh v hotelu, druhý den výlet k hraničnímu monumentu mezi Evropou a Asií a k místu pohřebiště carské rodiny Ganina Jama, večer odjezd na úsek magistrály, který je z těch našich druhý nejdelší (2 noci a den).

 
6. den

Přejezd západní Sibiří přes Omsk a Novosibirsk a přes mohutné řeky Irtyš a Ob. 

 
7. - 8. den

Krasnojarsk s atraktivní polohou na veletoku Jenisej a v předhůří Východního Sajanu. Výlet minibusem do přírodní rezervace Krasnojarské Stolby s unikátními skalními útvary s výhledy na Jenisej (většinu dne relaxace v přírodě a možnost pěší turistiky). Druhý den odjezd vlakem k Bajkalu.

 
9. den

Irkutsk – tradiční metropole střední Sibiře na řece Angara – nábřeží, pravoslavné chrámy, dřevěné domy děkabristů, Znamenskij monastýr. Nocleh v hotelu.

 
10. den

Přejezd minibusem k nedalekému jezeru Bajkal? do letoviska Listvjanka – okružní plavba lodí po Bajkalu, rybí trh se slavným bajkalským omulem, možnost vycházek borovými lesy po kopcovitém pobřeží, návštěva něrpinária (něrpa je endemický bajkalský tuleň) nebo zajímavého muzea Bajkalu. Nocleh v typickém dřevěném penzionu.

 
11. den

Z Listvjanky přeplujeme lodí přes ústí řeky Angary do Port Bajkalu, odkud vyráží slavná krugobajkalka na vyhlídkovou jízdu s řadou zastávek s možností pěších procházek podél pobřeží Bajkalu. Večer příjezd krugobajkalkou do Sljuďanky, kde se po prohlídce jediného mramorového nádraží světa ubytujeme v turbáze na pobřeží.

 
12. den

Dopoledne koupání v Bajkalu nebo výlet podél pobřeží, odpoledne přejezd vlakem okolo Bajkalu (významná část tohoto úseku vede hornatou krajinou s výhledy na jihovýchodní pobřeží) do Ulan-Ude, centra autonomního buddhistického Burjatska – večer prohlídka příjemného centra s monumentální hlavou Lenina na centrálním náměstí, nocleh v hotelu.

 
13. den

Výlet minibusem do hlavního buddhistického kláštera v Rusku – Ivolginského dacanu. Odpoledne odjezd na náš nejdelší úsek magistrály (2 noci a 2 dny).

 
14. – 15. den

Přejezd hornatou krajinou podél čínských hranic až na Dálný východ do Chabarovsku na soutoku Amuru a Usuri, zde nocleh v hotelu.

 
16. den

Chabarovsk – muzeum Amurského mostu, okružní plavba lodí po Amuru, Amurský útes, Spaso-preobraženský chrám, nábřežní promenáda. V podvečer odjezd na závěrečný noční úsek, výjimečně směrem k jihu. 

 
17. den

Ráno příjezd do Vladivostoku, města s přitažlivou polohou na členitém pobřeží Japonského moře a s velkým přístavem. Nikolajevskij sloup (symbolický konec Transsibiřské magistrály), prohlídka atraktivního centra – muzeum v ponorce, pevnost, mys Tokarevského, pohřebiště československých legionářů na Mořském hřbitově, výjezd lanovkou na sopku Orlí hnízdo s krásnými výhledy na město a okolní ostrovy. Nocleh v hotelu.

 
18. den

Ráno transfer na letiště a letecky zpět do Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příplatek: VIZUM 2900 Kč

1/1 l poko + 5900 Kč

 

 ck adventura

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

PERLY TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY

28.7.-13.8.2021

 

60192 Kč

 

PROGRAM

1. - 2. den

Letecky Praha – Moskva, prohlídka města – Kreml a Rudé náměstí ?, chrám Vasila Blaženého, obchodní dům GUM, chrám Krista Spasitele, nový park Zarjadje, pěší zóna starého Arbatu, moderní Nový Arbat, vyhlídka na Vrabčích horách, dle časových možností i letní sídlo Kateřiny Veliké s přilehlým parkem Caricyno. Druhý den večer odjezd nočním vlakem po Transsibiřské magistrále.

 
3. - 4. den

Kazaň – prohlídka starobylého centra na řece Volze – kazaňský Kreml ?, ulice Baumana, katedrála svatých Petra a Pavla, fakultativně Chrám všech náboženství. Celodenní výlet k ruinám starobylého města Veliky Bolgar?, místa, kterému muslimové říkají „severní Mekka“, novodobá bílá mešita. Večer odjezd nočním vlakem a následující dopoledne přejezd přes Ural do Asie.

 
5. - 6. den

Jekatěrinburg – náměstí Roku 1905, chrám Na krvi, vyhlídková plošina na vrcholu jednoho z moderních mrakodrapů, jezero v centru města, místo největšího pohřebiště československých legionářů na světě a jejich památník na Michailovském hřbitově. Nocleh v hotelu, druhý den výlet k hraničnímu monumentu mezi Evropou a Asií a k místu pohřebiště carské rodiny Ganina Jama, večer odjezd do Tobolsku.

 
7. - 9. den

Tobolsk – prohlídka někdejšího hlavního města Sibiře, ležícího na mohutné řece Irtyš, a jeho impozantního kremlu, který je jediný svého druhu v Asii. Ťumeň – nejstarší město na Sibiři, dnes moderní centrum s výstavným Květinovým bulvárem, návštěva kláštera Svaté Trojice ze 17. století, vystavěného v tzv. kozáckém baroku. Pokračování přejezdu západní Sibiří přes Omsk, Novosibirsk a veletok řeky Ob do Krasnojarsku.

 
10. - 11. den

Krasnojarsk s atraktivní polohou na veletoku Jenisej a v předhůří Východního Sajanu, výlet minibusem do přírodní rezervace Krasnojarské Stolby s unikátními skalními útvary s výhledy na Jenisej (většinu dne relaxace v přírodě a možnost pěší turistiky). Druhý den odjezd vlakem do Irkutsku.

 
12. den

Irkutsk – tradiční metropole střední Sibiře na řece Angara – nábřeží, pravoslavné chrámy, dřevěné domy děkabristů, Znamenskij monastýr. Nocleh v hotelu.

 
13. - 14. den

Přejezd minibusem k nedalekému jezeru Bajkal? do letoviska Listvjanka, zde ubytování v typickém dřevěném penzionu na 2 noci – sibiřský skansen Talcy, rybí trh se slavným bajkalským omulem, návštěva něrpinária (něrpa je endemický bajkalský tuleň), odpočinkový druhý den na oblázkové pláži s výhledem na útesy, vycházka borovými lesy po kopcovitém pobřeží a zajímavého muzea Bajkalu.

 
15. den

Vyhlídková plavba lodí podél divokého pobřeží Bajkalu z Listvjanky do Sluďjanky se zastávkami na trase slavné krugobajkalské železnice, původní historické trase Magistrály s mnoha tunely skrz skalní útesy. Ve Sluďjance na jediném mramorovém nádraží světa přesedneme na vlak a po současné Magistrále hornatou krajinou s výhledy na jihovýchodní pobřeží Bajkalu přejedeme do Ulan-Ude.

 
16. - 17. den

Ulan-Ude – centrum autonomního buddhistického Burjatska, prohlídka příjemného centra s monumentální hlavou Lenina na centrálním náměstí. Výlet minibusem do největšího buddhistického kláštera v Rusku – Ivolginského dacanu. Následující den odlet přes Moskvu do Prahy.

 

PODMÍNKY

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TRANSSIBIŘSKOU MAGISTRÁLOU Z MOSKVY NA BAJKAL

 

21.5.-1.6.2021   46233 Kč vyprodáno

25.6.- 6.7.2021    46686 Kč

2.7.-13.7.2021      49179 Kč

16.7.-27.7.2021    49179 Kč

27.8.-7.9.2021       48 672 Kč

 

PROGRAM

1. - 2. den

Letecky Praha – Moskva, prohlídka města – Kreml a Rudé náměstí?, chrám Vasila Blaženého, obchodní dům GUM, chrám Krista Spasitele, nový park Zarjadje, pěší zóna starého Arbatu, moderní Nový Arbat, vyhlídka na Vrabčích horách, dle časových možností i letní sídlo Kateřiny Veliké s přilehlým parkem Caricyno. Druhý den večer odjezd nočním vlakem po Transsibiřské magistrále.

 
3. den

Kazaň – prohlídka starobylého centra na řece Volze – kazaňský Kreml?, ulice Baumana, katedrála sv. Petra a Pavla, fakultativně Chrám všech náboženství. Večer odjezd nočním vlakem a následující dopoledne přejezd přes Ural do Asie.

 
4. - 5. den

Jekatěrinburg – náměstí Roku 1905, chrám Na krvi, vyhlídková plošina na vrcholu jednoho z moderních mrakodrapů, jezero v centru města, místo největšího pohřebiště československých legionářů na světě a jejich památník na Michailovském hřbitově. Nocleh v hotelu, druhý den výlet k hraničnímu monumentu mezi Evropou a Asií a k místu pohřebiště carské rodiny Ganina Jama, večer odjezd na úsek magistrály, který je z těch našich druhý nejdelší (2 noci a den).

 
6. den

Přejezd západní Sibiří přes Omsk a Novosibirsk a přes mohutné řeky Irtyš a Ob.

 
7. - 8. den

Krasnojarsk s atraktivní polohou na veletoku Jenisej a v předhůří Východního Sajanu. Výlet minibusem do přírodní rezervace Krasnojarské Stolby s unikátními skalními útvary s výhledy na Jenisej (většinu dne relaxace v přírodě a možnost pěší turistiky). Druhý den odjezd vlakem k Bajkalu.

 
9. den

Irkutsk – tradiční metropole střední Sibiře na řece Angara – nábřeží, pravoslavné chrámy, dřevěné domy děkabristů, Znamenskij monastýr. Nocleh v hotelu.

 
10. den

Přejezd minibusem k nedalekému jezeru Bajkal? do letoviska Listvjanka – okružní plavba lodí po Bajkalu, rybí trh se slavným bajkalským omulem, možnost vycházek borovými lesy po kopcovitém pobřeží, návštěva něrpinária (něrpa je endemický bajkalský tuleň) nebo zajímavého muzea Bajkalu. Nocleh v typickém dřevěném penzionu.

 
11. den

Z Listvjanky přeplujeme lodí přes ústí řeky Angary do Port Bajkalu, odkud vyráží slavná krugobajkalka na vyhlídkovou jízdu s řadou zastávek s možností pěších procházek podél pobřeží Bajkalu. Zastávka ve Sljuďance, prohlídka jediného mramorového nádraží na světě a rozloučení se se zbytkem skupiny z kompletní verze Magistrály. Večer individuální návrat do Irkutsku a ubytování v hotelu.

 
12. den

Ranní transfer na letiště a letecky zpět do Prahy.

 

PODMÍNKY

 

 

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

25.6.2021 12.7.2021 64386 Kčobjednat
2.7.2021 19.7.2021 63729 Kčobjednat
1.7.2021 16.7.2021 63729 Kčobjednat
27.8.2021 13.9.2021 63072 Kčobjednat
28.7.2021 13.8.2021 60192 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel