Krásy Moskvy a Petrohradu
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

1. Den: Přílet do Moskvy a fakultativní výlet Večerní Moskva: Po přivítaní na letišti bude následovat transfer do Vašeho hotelu v oblasti Moskvy, ubytování a informační schůzka s Vašim průvodcem. V podvečerních hodinách se můžeme účastnit fakultativního panoramatického výletu Večerní Moskva, během kterého budeme pozorovat krásně osvětlené historické i moderní skvosty města. Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Moskvy.

 

2. den: Okružní výlet po Moskvě: Po snídani se vydáme na okružní prohlídku hlavního města Ruska. Uvidíme Rudé náměstí, známé obchodní centrum GUM, Velké divadlo a Manéžní náměstí, Leninský prospekt a chrám Krista Spasitele. Poté se přesuneme do Vrabčích hor, odkud se nám naskytne krásná vyhlídka na centrum Moskvy. Dle časových možností zastávka na Vítězné hoře, místě oslav velkých výročí. Pauza na oběd (není zahrnutý v ceně). Odpoledne návštěva slavné Treťjakovské galerie s díly významných ruských umělců (vstupné v ceně). Nalezneme zde zřejmě nejvzácnější sbírku pravoslavných ikon z období 11. – 17. století, realistické sbírky z přelomu 19. a 20. století a také sbírku sovětského umění. Poté návrat do hotelu. Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Moskvy.

 

3. den: prohlídka Kremlu: Ráno opustíme hotel a vydáme se na prohlídku Moskevského Kremlu (vstupné se hradí extra). Světoznámý opevněný areál Kreml je odnepaměti srdcem hlavního města Ruska – místem, ze kterého vládla ruská velkoknížata, carové a carevny a kde dnes úřaduje ruský prezident. Kreml je jedním z největších hradebních komplexů na světě. Rozkládá se na Borovickém vrchu nad řekou Moskvou a zabírá plochu ve tvaru trojúhelníku o celkové rozloze 27,5 hektarů. Tento areál je plný vznešených paláců a fascinujících pravoslavných chrámů a jeho velikost si plně uvědomíte tehdy, když se na jeho mohutné panorama zahledíte z protějšího břehu řeky Moskvy, ze Sofijského nábřeží. Podíváme se také na Leninovo mauzoleum, které se nachází v objektu Kremlu (vstupné v ceně). Po prohlídce pauza na oběd (není zahrnutý v ceně). Po obědě volný čas (možné využít na procházky, nákupy či odpočinek). Večer nás čeká transfer na moskevské nádraží a přejezd nočním vlakem do Petrohradu. Přenocování v spacím kupé nočního vlaku.

 

4. den dopoledne: příjezd do Petrohradu a okružní jízda Petrohradem: Po nočním přejezdu vlakem se přesuneme do našeho hotelu, kde nás čeká brzká po příjezdová snídaně a posléze informační schůzka. Po snídani nás bude čekat velká okružní jízda městem. Uvidíme nejvýznamnější ruskou památku Petropavlovskou pevnost na Zaječím ostrově, vydáme se na prohlídku chrámu sv. Petra a Pavla s hrobkou ruských panovníků a budeme pokračovat ke katedrále svatého Izáka, která se řadí mezi největší pravoslavné katedrály světa a byla postavena na oslavu cara Petra Velikého. Za vidění stojí rovněž kostel Spasitele na Krvi se vzácnými mozaikami o rozloze 7500 m2 . Při okružní jízdě neopomeneme také slavný křižník Auroru a náměstí Děkabristů se sochou Měděného jezdce představujícího cara Petra Velikého. Dnes je tato jezdecká socha považována za jeden se symbolů Petrohradu.

4. den odpoledne: Výlet Ermitáž + Zimní Palác Po obědě (fakultativně) navštívíme opravdovou perlou Petrohradu – Ermitáž. Proslulá obrazárna Ermitáž je jedno z největších muzeí na světě a obsahuje na tři miliony exponátů, mezi něž patří slavné obrazy, grafiky, rytiny, ale i sochy, ukrývá několik paláců. Největší a nejnavštěvovanější z deseti budov Ermitáže je Zimní palác. Dřívější sídlo ruských carů je úchvatným architektonickým dílem a domovem jedné z nejcennějších sbírek západoevropského umění. Vstupné je v ceně výletu. Poté návrat do hotelu. Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Petrohradu.

 

 

5. den: Fakultativní výlet: Výlet do městečka Puškin (Carskoje Selo – Kateřinský Palác): Dnes máme možnost zúčastnit se nádherného celodenního výlet do městečka Puškin (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době největšího rozkvětu ruské říše. Kateřinský palác, který máme možnost navštívit (vstupné je v ceně výletu) je nejhonosnějším v zámeckém areálu Carského Sela. Postavil jej Bartolomeo Rastrelli roku 1756 a jeho velikost i krása každému doslova vyrazí dech. Právě zde se nachází legendární Jantarová komnata. Palác je také samozřejmě na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Večerní fakultativní výlet: „Kanály a mosty Petrohradu“: Dnes se také můžeme zúčastnit prohlídky nejhezčích a nejzajímavějších mostů a kanálů Petrohradu. V současné době existuje v Petrohradu 342 mostů, přes různé kanály a řeky, z toho 22 je zvedacích. Ty se každou noc se (od dubna do listopadu) na několik hodin zvedají, aby mohly lodě proplout z Baltského moře do Volgo-Baltského vodního systému a zpět. Díky složité síti kanálů se Petrohradu často přezdívá „Benátky severu“. První trvalý most přes Něvu, Blagoveščenský most, byl otevřen roku 1850, dříve byly povoleny jen pontonové mosty. Skoro 100 m široký „Modrý most“ přes řeku Mojku je (podle některých zdrojů)

 

nejširší na světě. Nejdelší je most „Bolšoj Obuchovskij“, měří 2824 m. K dalším známým mostům patří: „Dvorcový (Palácový) most“, „Trojický Most“, „Most Alexandra Něvského“, „Bolšeochtinský most (Most Petra Velikého)“, „Bankovskij most“, „Aničkov most“, „Most Lomonosov“, „Egyptský most“ a „Most čtyř lvů“. Večer v rámci tohoto výletu budeme také pozorovat jedinečné zvedání mostů. Jedná se o nezapomenutelný zážitek. Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Petrohradu. 6. den: fakultativní výlet: Petěrgof (Petrodvorec):

 

Možnost fakultativního výletu do nejhezčího carského paláce Petrodvorec. Carský palác Petrodvorec bývá někdy označován za ruské Versailles. Toto letní sídlo si nechal postavit Petr Veliký na jižním pobřeží Finského zálivu a slavnostně byl otevřen v srpnu 1723. Po Petrovi Velikém se do paláce nastěhovala Anna I. Ivanovna, která nechala vybudovat jednu z nejkrásnějších fontán v celém areálu - tzv. Velkou kaskádu. Definitivní podobu celému komplexu dala až dcera Petra Velikého - Alžběta I. Dnes tu můžete obdivovat důmyslný systém fontán a vodotrysků, který ve své době předstihl v dokonalosti i svůj vzor ve Versailles. Vstupné se hradí extra. Přenocování v min. 3* hotelu v oblasti Petrohradu.

 

 

7. den: Návrat domů.

 

 

Cena zahrnuje: - Letenku Praha – Moskva a Petrohrad - Praha - Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva - Transfery letiště – hotel – letiště - Ubytování na 5 nocí v min. 3* hotelu místní kategorizace dle programu (2 noci Moskva a 3 noci Petrohrad) - Jízdenku na přejezd nočním vlakem Moskva – Petrohrad (SAPSAN nebo podobný vč. přenocování v kupé dle počtu osob; základní cena je počítána při přenocování v kupé pro 4 osoby) - Snídaně - Dotaci vybrané země programu Senior Voyage - Služby českého delegáta - Povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

 

 

Cena nezahrnuje: - Vízum (poplatek za zajištění víz od naší CK je 2 800,- Kč / osoba) - Výlety (včetně programu, vstupů, transferů k památkám, uvedeného jídla a výkladů průvodců) nejsou zahrnuty v základní ceně zájezdu. Výlety si lze zakoupit ve formě balíčku na místě u delegáta. - Spropitné - Nápoje během jídel - Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu Možnost přiobjednat: - Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu za 560,- Kč / os. / pobyt

 

- Fakultativní příplatky, programový balíček a služby (možnost dokoupení u delegátů na místě) Zvýhodněný balíček výletů: za 249,- EUR (platba na místě u delegáta), který obsahuje: - Panoramatický výlet Večerní Moskva (1. den) - Okružní výlet po Moskvě (2. den) - Prohlídka Kremlu (3. den) - Okružní jízda Petrohradem (4. den) - Výlet Ermitáž + Zimní Palác (4. den) - Výlet Carskoje Selo a Kateřinského Paláce (5. den) - Výlet Kanály a mosty Petrohradu (5. den) - Všechny vstupy do navštívených objektů a památek - Odborný výklad česky hovořícího zkušeného průvodce během všech výletů a prohlídek - Transfer na jednotlivé výlety Extra výlet: Návštěva paláce Petrodvorec se systémem fontán (6. den) – 50,- EUR Speciální nabídka: Zvýhodněný balíček výletů + extra výlet Petrodvorec za 270,- EUR Poznámky: - Změny programu nejsou plánovány, ale jsou vyhrazeny. - Konkrétní jména hotelů jsou upřesněna na místě delegátem. Fotografie ubytování u nabídky jsou ilustrativní. U poznávacích zájezdů nelze uplatnit speciální požadavky klientů. - Výlety dle programu, odborný výklad průvodce a transfery na jednotlivé výlety nejsou v ceně zájezdu. Výlety si lze zakoupit fakultativně na místě u delegáta formou programového balíčku. - Počet dětí u poznávacích zájezdů je omezen. Děti jsou na vyžádání u CK. - Jízdenka na vlak je v základní ceně zájezdu kalkulována s přenocováním v kupé pro 4 osoby. V případě kupé pouze pro 2 nebo 3 osoby je nutný příplatek (info v CK). - PRO VSTUP DO RUSKA SE VYŽADUJE PLATNOST CESTOVNÍHO PASU ALESPOŇ 6 MĚSÍCŮ PO NÁVRATU Z KRAJINY A V PASU MUSÍ BÝT VOLNÉ MINIMÁLNĚ 2 STRÁNKY. - PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY PLATÍ VÍZOVÁ POVINNOST, poplatek za zajištění víz od naší CK 2 800,- Kč. Naše CK neodpovídá za případné neudělení víz, poplatek za zajištění víza je nevratný.

ck top fly

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

24.6.2022 30.6.2022 20980 kčobjednat
22.7.2022 28.7.2022 20980 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel