KRÁSY KUBY-HAVANA+VARADERO
 
Způsob dopravy:

Poznejte s námi Kubu, jednu z nejlepších zemí Karibiku, legendární ostrov svobody, zemi plnou protikladů i nádherných bělostných pláží. Čekají nás lákadla jako podmanivá Havana, krasové hory a políčka tabáku v údolí Vi?ales, koloniální Trinidad, elegantní přímořské Cienfuegos. Neopakovatelné zážitky, staré americké bouráky, ochutnávky rumu, výroba doutníků, slavná éra pěstitelů kávy či cukrové třtiny a relaxace na krásných plážích Playa Ancón a Varadero. Poznejte s námi ostrov, který obdivoval Kryštof Kolumbus, národní bard José Martí i velký literát Ernest Hemingway, a to v oblíbené kombinaci odpočinku na plážích a poznávacích výletů. 


Havana – Valle de Vi?ales - Pinar del Río - Parque Nacional Vi?ales – Cienfuegos – Playa Ancón - Trinidad - Valle de los Ingenios - Varadero - Cayo Blanco - Matanzas

 

 

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem na Kubu. V podvečer přílet do Havany, ubytování, individuální volno, večerní město ev. možnost fakult. shlédnutí tradičních večerních kubánských slavností Canonazo.

2. den zájezdu
Prohlídka Staré HAVANY (UNESCO), která v sobě skrývá na 900 staveb historického významu od baroka až po Art deco, slavná havanská náměstí, Kapitol, nejkrásnější a nejimpozantnější havanská stavba, která se stala symbolem celého města, podmanivá havanská promenáda Malecón aj. Navštívíme muzeum kubánského rumu Museo del Ron Havana Club, pohltí nás všudypřítomný zvuk salsy či rumby linoucí se z místních barů. V jednom takovém, který si oblíbil Ernest Hemigway - La Bodeguita del Medio, ochutnáme i pravé kubánské Mojito. Návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Celodenní fakult. výlet za přírodními krásami Kuby a jejími tabákovými plantážemi do údolí VALLE DE VI?ALES (UNESCO) v provincii Pinar del Río, která je jednou z nejvýznamnějších pěstitelských oblastí tabáku na světě. Údolí je mozaikou úrodných, rezavě červených polí, poseté sušírnami tabáku s doškovými střechami. Prohlídka tabákové plantáže na farmě Alejandro Robaina Tabacco Plantation s tradicí výroby doutníků již od r. 1845. V NP VI?ALES si prohlédneme Mural de la Prehistoria, 120 m dlouhou malbu, představující teorii evoluce. Navrhl ji L.G. Morillo, pokračovatel slavného mexického umělce Diega Rivery. Večer návrat do Havany.

4. den zájezdu
Dopolední HAVANA. Dle aktuální dostupnosti slavná havanská výrobna tabáku Reál Fabrica de Tabacos Partagás, muzeum tabáku, prodejna nejlepších kubánských doutníků včetně proslulé značky Cohiba. Odpoledne přejedeme na jih ostrova ke krásným plážím Playa Ancón. Cestou navštívíme CIENFUEGOS (UNESCO), elegantní přímořské město inspirované Francií s neoklasicistní architekturou, perla kubánského jihu, vítězný oblouk, nejzazší bod města Punta Gorda, marocký Palacio de Valle, stavba jako vystřižená z Pohádek tisíce a jedné noci. Ubytování v hotelu u slavné bílé pláže Karibiku PLAYA ANCÓN, volný program.

5. den zájezdu 
Celý den PLAYA ANCÓN, pravý Karibik s nádhernými bělostnými plážemi, pobyt u moře, individuální volno.

6. den zájezdu
Půldenní výlet k unikátní ukázce koloniální éry na Kubě městečku TRINIDAD (UNESCO), kde každá ulička je něčím zajímavá, každá skrývá vlastní koloniální poklad. Na chvíli zapomeneme, že žijeme ve 21.stol., protože v tomto městě se hodiny skutečně zastavily r. 1850. Prohlídka Trinidadu, jedinečného muzea pod širým nebem, náměstíčka, kostely, klikaté uličky a barvami zářící koloniální domy, Plaza Mayor s pohledem na Palacio Ortiz a Inglesia Parroquial de la Santisima, vystoupáme na zvonici bývalého konventu sv. Františka z Asisi, odkud je nádherný pohled na pohoří Sierra del Escambray. Život místních budeme pozorovat při procházce kolem Barrio Las Tres Cruces a dojde i na vyhlášenou místní specialitu, koktejl Canchanchára. Odpoledne pobyt na pláži PLAYA ANCÓN, individuální volno.

7. den zájezdu
Ráno opustíme jižní Kubu a pokračujeme na sever. Uvidíme věhlasné VALLE DE LOS INGENIOS (UNESCO), nazývané také Valley of Sugar Mills, jedná se o řadu tří vzájemně propojených údolí asi 12 km, které byly centrem produkce cukru od konce 18. stol. do konce 19. stol. Příjezd na VARADERO, zde se na 4 noci ubytujeme u jedné z nejkrásnějších pláží, jenž se táhne 20 km písečným poloostrovem Hicacos.

8. den zájezdu
VARADERO, pobyt u bílých pláží, individuální volno. Pro zájemce je připraven fakult. lodní výlet katamaránem do souostroví Královská zahrada na korálový ostrov CAYO BLANCO, šnorchlování, pláže s jemným bílým pískem, koupání uprostřed Karibiku, ráj na zemi.

9. den zájezdu
VARADERO, pobyt u bílých pláží, individuální volno. Pro zájemce fakult. polodenní výlet do města MATANZAS zvaného „kubánské Athény“ kvůli velkému množství významných staveb, divadlo Sauto, perla architektury 19. století, budovy okolo náměstí Plaza de la Vigía, „rákosový palác” Palacio de Junco aj. Zajímavá je i návštěva místního trhu s osobitou atmosférou. Za městem si prohlédneme jeskyni BELLAMAR, přírodní zvláštnost nejen z hlediska rozměru, ale i škály krasových formací.

10. den zájezdu
VARADERO, pobyt u bílých pláží, individuální volno. Dle zájmu můžeme navštívit delfinárium (cca 25 €) nebo absolvovat pěší procházku po Varaderu.

11.-12 den zájezdu
Transfer na letiště do Havany a odlet do Prahy (ev. Vídně). Přílet dle let. řádu.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha (ev. Vídeň) – Havana a zpět vč. let. tax a poplatků (v případě letu z/do Vídně CK zajistí transfery do ČR),
 • transfery z/na letiště na Kubě
 • dopravu minibusem po Kubě,
 • 10x ubytování hotel***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x v Havana, 3x Playa Ancón, 4x Varadero),
 • 3x snídani,
 • 7x all inclusive,
 • místní průvodce v Havaně,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupy, spropitné, fakult. a lodní výlety, vízum a vše ostatní co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 9990 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • výlet Valle de Viňales 3. den 2990 Kč (realizace při min. 6 os.),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 1100 Kč, 
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění – rozšířená ochrana) Svět - 60 Kč/den

 

Vstupní vízum

 • turistické vízum na Kubu pro občany ČR 750 Kč, o potřebných formalitách budeme včas informovat. Pro vstup na Kubu také potřebují všichni návštěvníci pas (pasaporte), jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu nejméně o 6 měsíců.

Orientační ceny vstupného

 • Museo del Ron Havana - 7 CUC
 • Reál Fabrica de Tabacco - 10 CUC

Kapesné

 • doporučené kapesné: 400 CUC / os. / pobyt. Na Kubě se také počítá s tím, že na konci pobytu „odměníte“ Vašeho řidiče a kubánského oficiálního průvodce. Doporučené spropitné je pro každého cca 50 CUC/ os. / pobyt.

Zajímavosti

 • Časový posun: – 6 hodin oproti času v ČR (stejné v době letního i zimního času). Amabasády a konzuláty Velvyslanectví ČR na Kubě: Embajada de la República Checa, Avenida Kohly No 259, vchod 41 a 43, colonia Nuevo Vedado, La Habana; tel.: 00537/333 201, 333 467, 333 105; fax 00537/333 596. Velvyslanectví Kuby v ČR: Sibiřské náměstí 1, 160 00 Praha 6; tel.: 224 311 253; e-mail: embacubapraga@embacuba.cz. Úřední hodiny: po–pá 8.00–16.00, konzulární oddělení po–pá 8.00–11.30.

Očkování

 • Žádné povinné očkování pro cestu na Kubu není povinné. Před cestou do zahraničí je vhodné si ověřit platnost očkování proti tetanu a dalších očkování z dětství. Při návštěvě Kuby doporučujme očkování proti žloutenkám typu A + B a očkování proti břišnímu tyfu. Žloutenka typu A a břišní tyfus jsou onemocnění, která se přenáší kontaminovanými potravinami a vodou.

Ubytování

 • 3x Hotel v Havaně
 • 3x Hotel Playa Ancón
 • 4x Hotel ve Varaderu
 • ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

4.12.2021 15.12.2021 47990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel