IZRAEL A PALESTINA

s pobytem u Rudého Moře a výletem do Jordánské Petry
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

velký okruh s kvalitním českým průvodcem a ubytování kat.*** s polopenzí a všemi vstupy v ceně!

Program zájezdu:

 

1.den odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká průvodkyně nebo průvodce. Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, ubytování, večeře a první nocleh v Izraeli na pobřeží Středozemního moře (přílet může být v brzkých ranních hodinách následujícího dne).

 

2.den po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme hipodrom, římské divadlo a velmi působivý krátký film. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuk (tradiční tržiště) a další nádherná místa. Večeře a nocleh v oblasti Galileje.

 

3. den posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Capernaumu (Ježíšovo město) se synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s prohlídkou Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami plnými galerií místních umělců a navštívíme místní synagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se vrátíme do hotelu, kde povečeříme.

 

4.den po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do Jericha - nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma. Dle časových možností zastávka s výhledem na údolí Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.

 

5.den po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země - Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivetské hoře a poté se přesuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů

a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním trhem s voňavým kořením, mistrovsky tepaným nádobím a výborným jídlem...) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkoumat Betlém s Chrámem Narození Páně a Bazilikou Svaté Kateřiny... Vrátíme se do hotelu na večeři a nocleh.

 

6. den po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele. Průvodkyně nás zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami - Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i další zajímavá místa. Večer se vrátíme do hotelu k večeři a noclehu.

 

 

7.den po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálnímu počasí Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme na jih k Rudému moři do živého letoviska Eilat.

 

 

8.den po snídani volný program na koupání v Eilatu nebo celodenní výlet do Jordánska – návštěva Skalního města Petra (UNESCO) – jedno z historicky nejatraktivnějších místa na Zemi. Petra vznikla jako pohřebiště v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí i proto se dochovalo do dnešních dnů. Spatříme pokladnici Al-Khezneh, klášter Ad-Dér, amfiteátr i kolonádní ulici… večer se vrátíme do Eilatu.

 

 

9.den po snídani návštěva NP Coral Beach, kde se budeme koupat v průzračné vodě Rudého moře a užívat si nezapomenutelného dechberoucího zážitku – pouze pár metrů od břehu uvidíme úžasný podmořský svět plný korálů a nádherně zbarvených ryb (možnost zapůjčení šnorchlů a brýlí za mírný poplatek). Odpoledne se přesuneme do Tel Avivu, cestou zastávka u Machtech Ramon – ojedinělý geologický útvar, večeře a nocleh na pobřeží Středozemního moře.

 

10.den po snídani prohlídka města Tel Aviv a jeho historické čtvrti - městečka Jaffo. V Tel Avivu se projdeme po nábřeží podél pláží středozemního moře, prohlédneme při okružní jízdě také nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturu ve stylu Bauhaus (UNESCO), kterou je Tel Aviv proslaven. V městečku Jaffo, které je jedním z nejstarších přístavních města na světě se rozloučíme s Izraelí a pojedeme na letiště k odletu do Prahy.

 

 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha včetně odbaveného zavazadla, přepravu klimatizovanými minibusy/autobusy, 9x ubytování ve dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polopenzí (9 x snídaně- 8-9 x večeře dle letového řádu, vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění CK ve sm. zákona 159/99 Sb.

 

 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna + 990,- Kč, vstupné na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné, celodenní výlet do Petry + 370,- USD na osobu – platí se na místě hotově.

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 9.990,- Kč/ pobyt, změna ubytování v Betlémě na ubytovací zařízení kat. 4**** na vyžádání. Zájezd je možné zajistit také s odletem z Vídně, Krakova nebo Wroclawi – na vyžádání.

Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven/změněn dle aktuální situace, počasí

ck bontonZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

15.5.2022 24.5.2022 47990 Kčobjednat
23.10.2022 1.11.2022 47990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel