GRUZIE
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

 

 7 pobytových dnů v Gruzii, jedinečný poznávací zájezd s návštěvou historických, kulturních a přírodních památek, např.: prohlídka Tbilisi, pevnost Narikala, návštěva vinného sklepa ve vesnici Kondoli, klášter Alaverdi, církevní komplex Gremi, vinařství Vellino, úchvatné město Mccheta na seznamu dědictví UNESCO, impozantní klášter Jvari na vrcholu hory, město Gori, intelektuální i náboženské centrum Gelati, prohlídka Kutaisi, Prométheova jeskyně – největší v Gruzii, hrad Ananuri, kostel Nejsvětější Trojice s výhledy na nejvyšší horu Gruzie Kazbeg (5047 m.n.m.)

 

 

UBYTOVÁNÍ: 5 x Tbilisi, 1 x Telavi, 1 x Kutaisi v hotelech

 

Nejkrásnější místa Gruzie
21-28.6.2024
SUPER LAST MINUTE 19990 KČ

1.-2. den: Odlet do Tbilisi. Transfer do hotelu, ubytování. Snídaně. Prohlídka hlavního města Gruzie - Tbilisi, jednoho z nejstarších měst na světě. Úchvatné památky a pohostinní obyvatelé dodávají Tbilisi jedinečnou atmosféru. Dále prohlídka kostela Metekhi , Velké synagogy, katedrály Sioni s křížem sv. Nino - nejvýznamnější relikvie gruzínského kostela, uliček starého města, pevnosti Narikala, sirné lázně, třídy Rustaveli. Přejezd do Mtskhety, bývalého hlavního města a jednoho z nejkrásnějších měst Gruzie. Návštěva katedrály Sveticchoveli, která je považována za nejvýznamnější gruzínskou památku. Tradiční večeře v restauraci. Transfer do hotelu.
3. den: Individuální volno k prozkoumání Tbilisi nebo fakultativní výlet (za příplatek na místě): transfer do Signagi a procházka po pevnostním městě, malebně položeném na vrcholu hory. Přejezd do kláštera Bodbe, prohlídka klášterního komplexu sv. Nino, podle legendy postaveného na pohřebišti světce. Návštěva místního statku, kde ve sklepích zrají vynikající gruzínská vína. Ochutnávka tradičních specialit a oběd. Návrat do hotelu.
4. den: Odjezd do Jvari. Prohlídka kláštera - perly gruzínské architektury, nacházející se na vrcholu kopce s nádherným panoramatem města. Krátká zastávka u pevnosti Ananuri ze 17. století, pod hradbami pevnosti se rozprostírá jezero Zhinvali, umělá nádrž vzniklá po vytvoření přehrady. Cesta po gruzínské vojenské cestě, mimořádně malebné trase vedoucí přes Velký Kavkaz. Během cesty se můžeme kochat krásnými výhledy, skvělými památkami, mnoha opevněními a strážními věžemi Kazbegi, nejoblíbenějšího města na vojenské cestě, ležícího na úpatí dřímající sopky Kazbek (5047 m n. m.). Jedinečná cesta džípy horskou scenérií do Gergeti, návštěva kostela sv. Trojice (2 170 m n.m.) Za příznivého počasí je odtud nádherný výhled na vrchol Kazbek. Transfer do hotelu, ubytování, večeře.
5. den: Přejezd do Uplisciche, návštěva největšího skalního města Gruzie, jehož historie sahá až do starověku. Přejezd do klášterního komplexu Motsameta. Návštěva impozantního kláštera, malebně položeného na útesu řeky Tskalcitela. Transfer do hotelu. Ubytování, večeře.
6. den: Přejezd do Batumi. Návštěva nejkrásnějšího města Gruzie, hlavního města regionu Adjara, ležícího u Černého moře: botanická zahrada malebně umístěná na kopcích, hlavní atrakce města. Procházka po slavném přímořském bulváru, kde je mimo jiné k vidění slavná socha „Ali a Nino“, která odkazuje na román Kurbana Saida vyprávějící příběh o nešťastné lásce. Večeře. Transfer do hotelu.
7. den: Individuální volno k objevování kouzel lázní, kterými je Batumi, nebo fakultativně (za příplatek na místě): nezapomenutelná plavba po Černém moři, poté tradiční chačapuri a procházka půvabnými uličkami Batumi. Večeře. V nočních hodinách transfer na letiště do Tbilisi a odlet.
8. den: V ranních hodinách přílet do Prahy.
Fakultativní služby
Příplatek za jednolůžkový pokoj Pevnostní město - Signagi, klášter Bodbe a návštěva místního statku s ochutnávkou vína a tradičním obědem: cca 50 EUR; (vhodná obuv podmínkou); Plavba po Černém moři, chačapuri a procházka po Batumi: cca 25 EUR.
Informace
Na místě se vybírá povinný poplatek ve výši 100 EUR. (v den příletu do Tbilisi)
Cena zahrnuje
letenku Praha – Tbilisi - Praha vč. tax a příplatků (s přestupem) 7 noclehů v hotelech *** na trase zájezdu ve městech nebo v okolí
stravování dle programu: 7 x snídaně, 5x večeře (včetně jedné s folklorním programem)
přepravu autokarem po trase zájezdu (podle počtu osob) česky mluvícího průvodce a místních průvodců

Cena nezahrnuje: další vstupy, spropitné cca. 4 EUR / os./den

CK ČEDOK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To nejlepší z Gruzie

TBILISI - MCCHETA - VARDZIA - AKHALTSIKHE - BORJOMI - KUTAISI - VELKÝ KAVKAZ - MESTIA - USHGULLI - ČERNÉ MOŘE - BATUMI

 

 

Program zájezdu

1. den:

Odlet z Prahy přes Istanbul do Tbilisi. V noci přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování.

2. den

Po pozdní snídani prohlídka Tbilisi, hlavního města Gruzie. Procházka historickou části města - malebné úzké uličky, katedrála Sioni, moderní most Míru, kostely i slavné sirné lázně. Výjezd lanovkou na pevnost Narikala s panoramatickými výhledy na město. Večer návrat do hotelu.

3. den:

Po snídani návštěva nové katedrály sv. Trojice, která září nad centrem Tbilisi a je největším pravoslavným kostelem v Gruzii. Poté odjezd do starověkého hlavního města a centra náboženství Gruzie Mccheta, kde navštívíme památky pod ochranou UNESCO: kostel Jvari ze 6. stol. a katedrálu Svetitskhoveli z 11. stol. Poté návštěva vinařství, kde se seznámíme s unikátní metodou výroby vína a také ho ochutnáme. Odpoledne návrat do Tbilisi a volno k procházkám a posezením ve starém městě. Ubytování v Tbilisi.

4. den:

Po snídani odjezd do jižní části Gruzie bohaté na jezera a krásnou přírodu. Zastávka u jednoho z největších gruzínských jezer Paravani a dále u starobylého kláštera Poka známého výrobou sýrů, medu a džemů. Poté příjezd do oblasti Malého Kavkazu s množstvím hradů a pevností budovaných na ochranu území. Zastávka u řeky pod jedním z hradů strážících vstup do údolí a odjezd na ubytování v blízkosti skalního města Vardzia, večeře s typickými lokálními pokrmy zdejší domácí kuchyně.

5. den:

Po snídani návštěva skalního města Vardzia ze 12. stol. vytesaného do kolmé stěny v údolí řeky Kury. Po prohlídce odjezd do města Akhaltsikhe vystavěného v rozlehlém údolí Malého Kavkazu a plného památek z různých historických období. Můžeme zde vidět rekonstruovaný hrad, s mešitou, strážní věží s nádhernými výhledy, paláci, galeriemi i krásnými zahradami s fontánami. Po návštěvě hradu odjezd do národního parku Borjomi a návštěva lázeňského města Borjomi. Procházka lázeňským centrem a národním parkem s nejznámějším pramenem minerální vody Borjomi. Ubytování v Borjomi.

6. den:

Po snídani odjezd z Borjomi do západní části Gruzie a návštěva klášterního komplexu Gelati ze 12. stol. (UNESCO). Poté přejezd do třetího největšího gruzínského města Kutaisi. Prohlídka katedrály Bagrati, procházka historickým centrem města, Bílý most přes řeku Rioni, centrálním parkem až ke krásné Kolchidské fontáně a ubytování v hotelu v centru města. Večer možnost individuálních procházek.

7. den:

Po snídani přejezd do turisticky nejpřitažlivější oblasti Horní Svanetie k masívu Velkého Kavkazu. Odlehlost tohoto místa umožnila zachování vesnic středověkého typu s věžovými domy v mimořádně krásné horské scenérii. Cestou zastávka u největší gruzínské přehrady Enguri s jednou z nejvyšších hrází na světě. Příjezd do střediska Mestia a ubytování.

8. den:

Tento den budeme věnovat poznávání oblasti pod gruzínským nejvyšším vrcholem Kavkazu, Mt. Shkhara (5068 m.n.m.). Odjezd v terénních autech do nejvýše položené osady v Evropě Ushguli (UNESCO) s typickými ochrannými věžemi a jedinečným pozadím tvořeným ledovcem Shkhara. Nenáročné procházky nádhernou krajinou i vesnicí. Odpoledne návrat do Mestie a v případě příznivého počasí možnost výjezdu lanovkou na vrchol Zuruldi s nádhernými výhledy. Poté návrat lanovkou do Mestie na ubytování.

9. den:

Po snídani začneme sjíždět z hor do oblasti subtropických plantáží s citrusy a čajovníky až na pobřeží Černého moře do města Batumi. Cestou se zastavíme k návštěvě botanické zahrady, procházka zahradami vysázenými na úbočí pohoří svažujícího se do moře s více než 5.000 druhy flory z celého světa, ale i kouzelnými výhledy na pobřeží a moře. K večeru příjezd do Batumi, nejvýznamnějšího gruzínského přímořského letoviska. Ubytování v hotelu a volno k procházkám.

10. den:

Po snídani procházka městem s krásným pobřežním parkem, starým městem, náměstím Batumi Piazza i moderními stavbami u Batumi Boulevard, jimž dominuje Hodinová věž s nádhernou vyhlídkou (výjezd výtahem za poplatek). Odpoledne volno k odpočinku, návštěvě muzeí, akvária, delfinária, procházkám, posezením a koupání na plážích Černého moře.

11. den:

Ráno transfer na letiště o odlet z Batumi přes Istanbul do Prahy.

 

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• leteckou dopravu doTbilisi a zpět z Batumi
• taxy a odbavení zavazadla do 23kg
• dopravu autokarem v Gruzii dle programu
• Výjezd terénními auty do Ushguli
• 10x ubytování se snídaní ve 3* hotelech
• 1x večeře
• návštěvu vinařství s ochutnávkou vína
• služby místního průvodce
• služby českého průvodce

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 8.300 Kč
• 2x večeře v hotelu v Mestii (7. a 8. den) 700 Kč

Předpokládaná částka na vstupy 50 €.

Doprava

Doprava z Prahy do Gruzie je zajištěna leteckou společností Turkish Airlines.
Předpokládaný letový řád (místní časy):
Praha - Istanbul - Tbilisi 19:10 - 22:50/01:10 - 04:30, Batumi - Istanbul - Praha 10:25 - 11:30/16:45 - 18:20


Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg a jedno příruční zavazadlo do 8 kg. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x40x20 cm. Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 158 cm.

Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.
 
ck emma
 
 
 
 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

2.7.2024 12.7.2024 37770 Kčobjednat
21.6.2024 28.6.2024 19990 KČobjednat


Copyright © 2017  VARIETA Travel