Sicílie s možností výletů na Maltu a Liparské ostrovy
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Řím-Syrakusy-Liparské ostrovy-Palermo-ostrov Malta- sopka ETNA-Agrigento-Taormína

ubytování na jednom místě

Sicílie je svou rozlohou 25708 km2 největším italským ostrovem, který byl v roce 1861 připojen k sjednocenné Itálii. Pro návštěvníky je lákadlem nejvyšší činná sopka v kontinentální Evropě - ETNA, tento sopečný kužel vysoký 3343 m je dominantou ostrova

program:

 

1.den odjezd z nástup. míst v dopoledních hod. přes Rakousko do Itálie

 

2.den  ráno příjezd do Říma- dopoledne prohlídka Vatikánu vč.chrámu Sv.Petra, kolem poledne peší procházka centrem Říma- Andělský hrad, nám.Navova, fontána di Trevi,Pantheon, Španělské schody,Koloseum, Forum Romanum... volno, večer přejezd na ubytování v jižní Itálii

 

3.den  ráno trajekt na Sicílii, dopoledne prohlídka archeolog areálu v Syrakusách, v rodišti matematika Archimeda. Navštívíme areál řeckého divadla se zachovalým hledištěm a nymfeem vč.jeskyně nazývané Dionýsiovo ucho v bývalých lomech uprostřed bujné středomoř.vegetace a ostrůvek Ortygia. Pozdě odpoledne přejezd na ubytování u moře, volno

 

4.den  volný den, možnost fakultativního výletu lodí na Lipari- okruh souostrovím se zastávkami na vulkanických ostrovech s možností koupání, nocleh

 

5.den  výlet do oblasti hlavního města ostrova, do Palerma, ketré dýchá atmosférou té pravé Sicílie. Skalnaté útesy bizardních tvarů obklopují město plné honosných paláců, náměstí, kostelů a klášterů. Nádherná katedrála založena v roce 1184 je výsledkem řady přestaveb a uvnitř naleznete kapli Sv.Rozálie- patronky Palerma.Klášter Kapucínů je proslulý svými katakombami, kde jsou uložena částečně mumigikovaná  a balzamovaná těla téměř 8000 zemřelých mnichů a palermských občanů včetně žen a dětí. Odpoledne navštívíme nedaleké Monreale s nejkrásnější katedrálou na Sicílii, návrat na nocleh

 

6.den pobyt u moře

 

7.den volno u moře, nebo možnost fakultativní výlet rychlolodí na ostrov Malta- dopoledne připlutí do hlav.města La Valetty, prohlídka, pžřejezd do původního hlav.města ostrova Mdiny, dopoledne volný program v nejrušnějším středisku ostrova Sliema, případně návštěva archeolog.komplexu Tarxien nebo Hajar Quim. K večeru přejezd busem do Trojměstí a Velkého přístavu. Večer odjezd z Malty na Sicílii, nocleh

 

8.den  pobyt u moře

 

9.den  volno, nebo fakultativní výlet ke kráteru sopky ETNA a do kaňonu řeky Alcantara, nocleh

 

10.den  ráno ukončení ubytování, odjezd na jih Sicílie do Agrigenta, které je proslulé zejména památkách z období řecké kolonizace v tzv.Údolí chrámů.. Odpoledne přejezd do lázeňského města Taormina.- malebné romantické městečko se spoustou kavárniček, obchůdků se suvenýry soustředěné kolem malebného náměstí s katedrálou S.Nicola ze 14 stol.Večer trajekt ze Sicílie, ubytování v jižní Itálii

 

11.den dopoledne volno, možnost koupání, odpoledne odjezd přes Rakousko do ČR

 

12.den příjezd do ČR v odpoledních hodinách

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
apart.obs.3-4 os.
cena za osobu
apart.obs.2 os.
99-0609 6.9.-17.9.2018 12 950 13 950
     

 

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, videem, 7x ubytování v apartmánech na Sicílii s možností vaření, 2 x tranzitní ubytování v jižní Itálii, trajekty na Sicílii a zpět, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje: povlečení a závěrečný úklid ( cca 25 € za osobu), fakultativní výlety, vstupné, místní pobytovou taxu
Fakultativní příplatky:  
 komplexní pojištění      360 Kč

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                 400 Kč
z nástupních míst  - Hranice, Kroměříž, Zlín                                    350 Kč

 

Orientační ceny fakultativních výletů na Sicílii:
Malta – celodenní výlet (vč. okruhu ostrovem )                 130 EUR
Liparské ostrovy – celodenní výlet                                      35  EUR  
Ke kráteru Etny, kaňon Alcantara                                        30  EUR

 

 : CK RIALTO  IČo 11558041

 
Nezávazná objednávka


Sicálie mapa
Etna
Etna
Copyright © 2017  VARIETA Travel