Milano, Lago Maggiore,Isola Bella, Padova
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

MILANO -  Milán (italsky Milano, v milánském dialektu Milan) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město obchodu a módy, jako sídlo opery La Scala a fotbalových klubů AC a Inter Milán. Je zde také velká gotická katedrála a řada dalších památek. 

Lago Maggiore  je jezero ležící částečně v italských regionech, jeho název znamená velké jezero. Jako ostatní severoitalská jezera vzniklo roztátím ledovců. Je po Gardském jezeře druhé největší v Itálii.

 

 

 

program:

1.den: odjezd v odpoledních hodinách

2.den: prohlídka Milána – procházka centrem města, hrad Castello, divadlo alla Scala, prohlídka světoznámého milánského dómu... volno na nákupy, přejezd na ubytování grill party

3.den: jezero Lago Maggiore, prohlídka malebné Stresy na břehu jezera, výlet lodí na překrásný ostrov Isola Bella, patřící k proslaveným Borromejským ostrovům, biskupský palác s nádherným interiérem a zahradou. Možnost koupání v jezeře. Projížďka podél břehů jezera do starobylé Arony, výstup do sochy San Carlo s vyhlídkou, návrat na nocleh

4.den: cesta zpět se zastávkou ve starobylém středověkém městečku Soave se Scaligerským hradem, poté prohlídka univerzitního a poutního města Padovy ( bazilika svatého Antonína, univerzita, Palazzo Ragione....), večer odjezd domů

5.den: příjezd v dopoledních hodinách

MÁME PRO VÁS TRADIČNÍ GRILL PARTY

 

 

Cena zahrnuje:dopravu lux. busem, 2 ubytování, průvodce,

Cena nezahrnuje: vstupy, hromadnou dopravu, polopenzi 2x snídaně, 1x večeře 890,-kč + 1 GRILL PARTY, pojištění léčebných výloh 150,- Kč,

UBYTOVÁNÍ V MOBILHOMECH 3-6 OSOB

CK Valaška

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel