Řím, Vatikán, Florencie
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

v průběhu zájezdu navštívíte nejkrásnější města Itálie-  Florencii, Řím ....

 

 

termíny:     8.5.-12.5.    5.6.-9.6.   3.7.-7.7.   18.9.-22.9.    16.10-.22.10. 2019

 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie. Pozdě odpoledne Bologna – hlavní město oblasti Emilia-Romagna, sídlo arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Večer ubytování v hotelu u Florencie.

2. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Prohlídka Piazza della Signoria, Palazzo VecchioLoggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálouGiottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). V podvečerních hodinách odjezd na ubytování v hotelu u Říma.

3. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší okruh „Věčným městem“: Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem Konzervátorů, kostel Sta. Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. Odpoledne pěší procházka od Kapitolu a památníku Viktora Emanuela: Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody… Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh.

4. den: Po snídani pokračování v prohlídce města. Dopoledne fakultativně návštěva VatikánuVatikánských muzeí (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit do kopule kostela s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách: Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Individuální volno k posezení v některé z pouličních kavárniček. Večer odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR.

5. den: Příjezd do Brna kolem poledne.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné pobytové taxy, vstupy, místní dopravu.

Orientační ceny vstupného | Vatikánská muzea 16 €, Galerie Uffizi 20 €, Andělský hrad 10 €, kupole chrámu Sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 12 € (ceny z předchozí sezóny).

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
  • Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov zdarma

 

pořádající CK. CK ČEBUS  IČO 26222094

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

termín 3.10.-8.10.2018

Řím, Vatikán, Florencie, Benátky 

   

Program:

1. den:Odjezd z ČR přes  Rakousko do Itálie.

2. den:Ráno příjezd do Říma, prohlídka města:  Piazza di Popolo, Piazza Espagna,  Španělské schody, fontána La Barccia. proslulá  Fontána di Trevi. Poté Piazza Colonna, Piazza Venezia,Monument sjednocení Itálie. Kapitol - výhled na Forum Romanum. Poté osobní volno na prohlídku Colosea, či možnost občerstvení v pizzerii. Odpoledne Piazza Navona, jedno z nejhezčích římských náměstí. Závěr prohlídky povede k Andělskému hradu a náměstí sv.Petra s bazilikou, dominantou Vatikánu. Zpět kolem Ara pacis. Nocleh.

3.den: Řím a okolí:  dopoledne možnost výletu do Ostie, zde volno ke koupání u moře. Odpoledne návrat do Říma.Circus Maximus, Forum Boarium, Ústa pravdy, Teatro Marcello. Zájemci mohou zůstat v Římě a navštívit  individuálně např. Vatikán, baziliku sv.Petra, Vatikánská muzea. Nocleh.

4. den:Brzyráno odjezd do Florencie, perly Toskánska. Prohlídka města: Santa Maria Novella, Medičejské hrobky, San Lorenzo, katedrála Santa Maria del Fiori, Piazza della Signoria s Palazo Vecchio a Loggia dei Lanzi, Galerie Uffizi, Ponte Vecchio, palác Pitti. Osobní volno. V podvečer odjezd na nocleh.

5. den: Benátky -fascinující město ležící na 117 ostrovech se 150 kanály a 400 mosty. Prohlídka povede od Piazza Roma, kolem San Rocco, Frari až k Ponte Rialto. Zastávka na místní tržnici (ryby, ovoce). Uvidíte také největší skvosty: Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecí palác, zvonici a hodinovou věž, Most Vzdechů,  slavný most Ponte Rialto. Projdete se kamennými uličkami přes kanály, půvabná náměsttí s četnými kostely a paláci.  Bude mít čas i na interiéry vybraných památek, posedět v kavárně a ochutnat speciality… Znamenitý je výhled z kampanily na náměstí sv.Marka. Zájemci mohou navštívit okolní ostrovy: Murano, Burano či Lido. V podvečer cesta lodí po Canale Grande. Večer odjezd zpět směr ČR.

6. den:Přes Rakousko, návrat do ČR.

 

Cena zájezdu 5990 Kč zahrnuje:  

 

  • 3 x ubytování ve 2lůžkových pokojích v BGW (2x Římě, 1 x u Benátek)
  • dopravu moderním klimatizovaným autokarem
  • průvodce
  • zákonné pojištění CK, DPH                                            

Cena nezahrnuje: vstupné, lod´v Benátkách, místní taxy, místní či příměstskou dopravu

CK WISNAR

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel