Řím, Pompeje, Capri
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

7 denní autobusový poznávací zájezd Řím-Pompeje-Capri. Zájezd do Itálie s návštěvou světoznámých starořímských památek věčného města Říma, zavítáte také do kláštera Montecassino, vyjedete ke kráteru sopky Vesuv a projdete se ulicemi Pompejí - antického města, kdysi zasypaného při erupci Vesuvu a po staletích znovu objeveném. Lahůdkou zájezdu je také celodenní výlet na překrásný ostrov Capri z nezapomenutelnými scenériemi.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Odjezd z nástupních míst (odpoledne) do Rakouska.
2.den: Ráno příjezd do ORVIETA (prohlídka impozantního etruského města, vypínající se na 300 m skalním tufovém výběžku s nádhernou románsko-gotickou katedrálou, jednou z nejkrásnějších v Itálii, papežský palác, kostel sv. Ondřeje, kuriozní, původně etruská studna sv. Patrika), odpoledne odjezd do Říma. Nocleh.
3.den: Po snídani odjezd do centra Říma, dopoledne prohlídka VATIKÁNU(UNESCO, vatikánská muzea, uchovávající nejvzácnější umělecké památky světa. Muzea a galerie obsahují egyptské, etruské, řecké a římské sochy, reliéfy, mozaiky, nápisy, mapy i mistrovská díla středověku a renesance. Sixtinská kaple, kde se konají volby papežů s Posledním soudem od Michelangela), odpoledne prohlídka ŘÍMA (UNESCO,Andělský hrad původně mausoleum císaře Hadriána a jeho rodiny, později útočiště papežů, kasárna a vězení. Andělský most přes řeku Tiberu se sochami od slavného stavitele a sochaře Berniniho, Náměstí Piazza Navona s fontánou řek, zobrazující čtyři tehdy největší známé řeky čtyř světadílů. Chrám všech bohů Pantheon nejstarší zachovalý antický chrám, piazza Colona se sloupem Marka Aurelia, Španělské schody s fontánou della Barcaccia a s kostelem Trinita dei Monti. Fontana di Trevi, kterou proslavil Felliniho film Sladký život. Pahorek Quirinal s prezidentským palácem, původně letní papežské sídlo). Nocleh.
4.den: Po snídani pokračování prohlídky ŘÍMA (impozantní Svatopetrské náměstí, jemuž vévodí stejnojmenná bazilika, největší křesťanský chrám na světě, který jezasvěcen sv. Petrovi, který byl v těchto místech umučen- prohlídka interiéru, katakomby s hrobkami papežů, případně výstup nebo výjezd na kopuli s nádherným výhledem na celý Řím. Hlavní třídou přes most Viktora Emanuala na Campo dei Fiori - největší květinové a zeleninové tržiště, ale také místo poprav. Benátský palác bývalé sídlo, nejen kardinálů, Benátské náměstí s památníkem krále Viktora Emanuela II. a s pomníkem neznámému vojínovi, odkud vede monumentální schodiště k Oltáři vlasti. Kostel Santa Maria in Arecoeli se vzácnými freskami a Jezulátkem (Santo Bambino). Kapitol se sochou Marca Aurelia a kapitolskými muzeii, radnice sídlo starosty města, Tarpeina skála odkud byli svrhování odsouzenci na smrt. Forum Romanum centrum politického, obchodního a duchovního života Říma. Palatin, Koloseum, kostel sv. Petra v řetězech se sochou Mojžíše od Michelangela). Nocleh.
5.den: Ráno odjezd do MONTECASSINA (slavný benediktinský klášter, který byl za 2. světové války v r. 1944 bombardován, zcela zničen a dnes je znovu obnoven do původní podoby. Nádherný výhled do okolí údolí řeky Liry), VESUV (výjezd k vrcholu jedinné činné sopky na evropském kontinentu, procházka po okraji ráteru), POMPEJE(UNESCO, starořímské město zničené výbuchem Vesuvu a zasypané popelem, Venušin chrám, Forum, velké a malé lyrické divadlo, Stabijské lázně, kasárna gladiátorů, amfiteátr, ulice se zachovalými domy, vypovídající o životě starých římanů). Nocleh.
6.den: Celodenní výlet na překrásný a opěvovaný OSTROV CAPRI(vápencový ostrov v Neapolském zálivu - připlutí do přístavu Marina Grande, možnost okružní jízdy lodí kolem celého ostrova Capri. Zubačkou do Capri - hlavního města ostrova, kostel sv. Štěpána, klášter Certosa di San Giacomo, prohlídka Augustových zahrad s výhledem na skalní útesy v moři Faraglioni. Výjezd do Anacapri ve vyšší části ostrova - dům, dnes museum, kde žil švédský spisovatel a lékař Axel Munthe, kostel sv. Michala s majolikovou podlahou,možnost výjezdu lanovkou na nejvyšší horu ostrova Monte Solaro s nádherným výhledem na ostrov), k večeru odplutí z Capri a cesta Itálií do Rakouska.
7.den: Cesta Rakouskem do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst ve večerních hodinách.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování v Itálii je 4x v hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů v Itálii jsou 4x snídaně.
 

CENA ZAHRNUJE: Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, průvodce, 4x nocleh v Itálii, 4x snídaně, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupné do placených objektů, lodní výlet na ostrov Capri, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.
Doporučené kapesné na vstupy: 80 - 90 EUR.

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

Jednotlivé termíny

  datum odjezdu datum příjezdu běžná cena cena do 31.1.2018  
  2.5.2018 8.5.2018 Původně: 8 790,- Kč Cena: 8 240,- Kč *  
  3.9.2018 9.9.2019 Původně: 8 790,- Kč Cena: 8 240,- Kč *  
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP do 31.1.2018

Orientační ceny vstupného:
ORVIETO
Kombinovaný lístek na zubačku a autobus ke katedrále a zpět 2,20 EUR, Katedrála 3 EUR,
MONTECASSINO
Vstupné do opatství zdarma
ŘÍM
Vatikánská muzea - 16 EUR /Jednotné vstupné bez jakékoliv slevy (pouze studenti do 24 let 8,- EUR)/
Kopule sv. Petra - 7 EUR výtahem/5 EUR pěšky
Koloseum + Palatin + Forum Romanum - 12 EUR (studenti 18-24 let 7,50 EUR. Občané EU do 18 let a nad 65 let zdarma)
VESUV
Vesuv – 10 EUR jednotné vstupné
POMPEJE
Pompeje - 11 EUR, snížené 5,50 EUR
OSTROV CAPRI
Trajekt Sorrento-Capri a zpět 31,- EUR jednotné vstupné
Projížďka lodí kolem ostrovu Capri a Anacapri cca 1 hod. 17,- EUR
Zahrady Capri 1 EUR
Jízdenka na MHD Řím 1,50 EUR/ks (4 ks)
lanovka Capri 1,80 EUR/ks

CK Vsacantour

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel