LETNÍ PRÁZDNINY U ITALSKÝCH JEZER

 

LAGO DI GARDA, LAGO D´ISEO, LAGO D´ORTA, LAGO DI COMO A LAGO MAGGIORE

 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Svět italských jezer fascinuje kontrastem ledových alpských štítů a prohřátých jezer, na jejichž březích se sklízí citróny nebo olivy a kvetou subtropické rostliny. Nabízí kolorit půvabných italských středověkých městeček, a navíc přidává aristokratickou okázalost zámků a jejich parků. Kombinuje historii s přírodními krásami. My vám svět jezer servírujeme v letním období, kdy kromě plavby po klidných vodních hladinách budete mít možnost ve všech jezerech se i vykoupat. K tomu vám umožníme vystoupat nebo vyjet lanovkou za panoramatickými výhledy, ochutnat místní speciality a užívat si letní italskou atmosféru všemi smysly.


Lago di Garda: Riva – Limone – Malcesine – Monte Baldo – Lago d´Iseo: Iseo – Monteisola – Peschiera – Lago d´Orta: Orta San Giulio – Sacro Monte – Arona – Lago di Como: Como – Bellagio – Varenna – Lecco – Lago Maggiore: Stresa – Santa Catarina – Borromejské ostrovy – Isola Madre – Isola Bella

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Večer odjezd z ČR.

2. den zájezdu
LAGO DI GARDA
 – Ráno příjezd k největšímu italskému jezeru. Prohlídka historického města RIVA, které se nachází na severním břehu, jenž je sevřen příkrými alpskými stěnami jako severský fjord. Lodní výlet do citrónového městečka LIMONE, které po staletí obklopují terasy pro pěstování citrusů a do starobylého MALCESINE, které kromě středověkého hradu láká i na svou pláž nebo lanovku s výjezdem na horu Monte Baldo do výšky téměř 1.800 metrů nad hladinu jezera. Nocleh v hotelu s výhledem na jezero Lago di Garda.

3. den zájezdu
LAGO D´ISEO
 – přejezd k jezeru s největším italským jezerním ostrovem. Prohlídka historického města ISEO a lodní výlet po jezeře kolem ostrůvků San Paolo a Loreto s romantickými rezidencemi, obeplutí ostrova MONTEISOLA a program v oblasti vesnice PESCHIERA. Možnost koupání i výstupu ostrovní krajinou přes horské vesnice až na nejvyšší bod ostrova ke svatyni Madonna Ceriola ve výšce 400 metrů nad hladinou jezera. Přejezd do městečka Gozzano, kde se u jezera Lago d´Orta na 3 noci ubytujeme.

4. den zájezdu
LAGO D´ORTA
 – přejezd k nejzápadněji položenému velkému italskému jezeru. Prohlídka malebného historického městečka ORTA SAN GIULIO, které bývalo po staletí metropolí nezávislého státečku v rámci Svaté říše římské. Výstup na kopec Sacro Monte s panoramatickým výhledem a UNESCEM chráněným souborem kaplí a kostelů. Výlet lodí po jezeře a program na ostrůvku San Giulio s románským kostelem. Možnost vykoupání v jezeře. Večer zastávka v ARONĚ u gigantické sochy svatého Karla Borromejského, z jejíž terasy nebo očí se nabízí panoramatický rozhled po jižním části jezera Lago Maggiore. Návrat na hotel.

5. den zájezdu
LAGO DI COMO
 – přejezd k nejhlubšímu italskému jezeru, jehož romantickou scenérii si oblíbily celebrity. Prohlídka historického centra největšího města na březích italských jezer – COMO s působivou katedrálou a odkazy na antické i novodobé učence, od Pliniů po Alessandra Voltu. Lodní výlet po hladině jezera do centrální části jezera, do věhlasného městečka BELLAGIO s působivým parkem vily Melzi a starobylým historickým centrem. Poté přeplutí do malebného městečka VARENNA s exotickým parkem vily Monastero a přejezd do města LECCO. Večer návrat na hotel.

6. den zájezdu
LAGO MAGGIORE – přejezd k rozlehlému jezeru, jehož pětina leží na území Švýcarska. Potom prohlídka městečka STRESA, které představuje riviéru Lago Maggiore. Lodní výlety ke středověkému klášteru SANTA CATERINA, který se jako vlaštovčí hnízdo lepí na skálu nad jezerem, a na BORROMEJSKÉ OSTROVY – Isola Madre Isola Bella s honosnými rezidencemi a okrasnými parky aristokratické rodiny Borromeů, zastávka na ostrově Isola Pescatori s atmosférou rybářské vesnice, jež učarovala už spisovateli Hemingwayovi. Večer odjezd do ČR.

7. den zájezdu
Dopoledne návrat do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

29.07. - 04.08. Odjezd A, B 
 

Nástupní a svozová místa autokarových zájezdů CK REDOK 2024

K autobusovým zájezdům zajišťujeme svozovou dopravu na následujících trasách a s níže uvedenými příplatky. Příplatek zahrnuje svozovou dopravu tam i zpět. U programu každého zájezdu je uvedeno, které svozové trasy a jaká nástupní místa jsou pro daný zájezd možná.

Autobusovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete z nástupního místa až do cíle vaší dovolené, tak s využitím přestupových svozů. 
V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po republice, především na trase Brno - Praha a Ostrava - Olomouc - Pardubice, budou v některých případech na tato nástupní místa využívány i linkové autobusy a vlaky RegioJet,  Flixbus/Leo Expres či České Dráhy.
Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně kombinovány. 

V případě, že jsou v místě nástupu na trase k hlavnímu autobusu méně než 4 cestující, toto nástupní místo nezajišťujeme a CK je oprávněna již potvrzené nástupní místo zrušit. Jedná-li se o svoz, za který jste si připlatili, tato částka vám bude obratem vrácena. O realizaci či zrušení svozu/transferu/nástupního místa bude klient informován v Pokynech na cestu, které obdrží nejpozději 7 dní před odjezdem. Zrušení svozu/transferu/nástupního místa ze strany CK není důvodem ke stornování zájezdu.
 
Uvedená nástupní a svozová místa nejsou trasou zájezdu, jejich realizaci a pořadí určí CK dle počtu přihlášených účastníků.

Po dohodě v CK je možnost i dalších nástupních míst na trase zájezdu.


Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)

Odjezd B
Ostrava (+700), Olomouc (+450)

ck redokZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

29.7.2024 4.8.2024 11319 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel