Janov a Ligurská riviéra
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Rodiště Kryštofa Kolumba, centrum bohaté Janovské republiky soupeřící o moc a vliv s Benátkami, největší a nejvýznamnější italský přístav a historické město zapsané na seznamu UNESCO, to vše je Janov! Čechy dosud neobjevený, ale o to krásnější kout Itálie je národní park CinqueTerre s těmi nejromantičtějšími vesničkami v celém Středomoří, položenými mezi rozeklanými skalisky divokého ligurského pobřeží. Sem pravidelně připlouvali piráti, ale dobýt tyto vesničky se jim díky této poloze nepodařilo. A Vy teď máte jedinečnou příležitost je s námi prozkoumat!

Program zájezdu:

1. den: odjezd ve večerních hodinách směr Rozvadov přes Německo a Rakousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do národního parku CinqueTerre (pět zemí), jednoho z nejkrásnějších koutů Itálie, pět pestrobarevných vesniček, vtěsnaných mezi skalisky divokého mořského pobřeží, které svoji polohou měly vesničany ochránit před častými nájezdy středomořských pirátů, mezi městečky jezdí romantický vlak překonávající řadu tunelů, jako první vystoupíme v městečku Vernazza se středověkou pevností tyčící se nad mořem a strážící zátoku před nebezpečím přicházejícím z moře, dále se přesuneme vláčkem do romantického městečka Manarola, odkud se vydáme na pěší procházku podél divokého pobřeží „cestou lásky“ Via dell‘ Amore do sousedního městečka Riomaggiore považovaného za vůbec nejkrásnější v celé Ligurii, poté vyhlídková plavba lodí podél pobřeží do Portovenere, starodávného přístavního městečka na samém cípu národního parku CinqueTerre s kostelem sv. Petra stojícím přímo na skalnatém výběžku do moře jako maják, přejezd na ubytování, nocleh
3. den: po snídani prohlídka Janova, nejvýznamnějšího italského přístavu a hlavního města bohaté středověké Janovské republiky, prohlídka centra – starý přístav, dnes proměněný na park a přímořskou promenádu, náměstí Piazza de Ferrari, kde se rozkládá janovská opera, dóžecí palác a rodný dům Kryštofa Kolumba, dále Via Garribaldi s renesančními paláci, brána Porta Soprana z 12. století, katedrála sv. Vavrince a bazilika Zvěstování Panny Marie a Vítězný oblouk, osobní volno, možnost koupání na Ligurské riviéře, v podvečer odjezd zpět do ČR
4. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje:

doprava lux busem, 1x ubytování (hotel ***), 1x snídaně, služby průvodce, balíček na cestu, zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění UNIQA 30,- Kč/os/den, pobytová taxa, jízdné vyhlídkovým vlakem při pobřeží 12 €, vstupné do navštěvovaných objektů

CK MONATOUR

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel