Karneval v Benátkách
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již 25 let.

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z republiky.


2. den zájezdu
Procházka BENÁTKAMI I.
– Chiesa della Piet? (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem k náměstí San Marco.


3. den zájezdu

Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.

4. den zájezdu
Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Návrat v časných ranních hodinách.Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klimbusem, 
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 2x snídani, 
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • vstupní taxu do Benátek
 • plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy, 
 • pobytovou taxu, 
 • fakult. služby, 
 • vše ostatní co není uvedeno v "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč, 
 • 2x večeři 860 Kč

Nástupní místa

20.02. - 24.02.2020 odjezd B, D, G

 

FIRST MINUTE CENA platná do 30.9.2019   4353 Kč

katalogová cena 4890 Kč

 

Orientační ceny vstupného

Benátky - Dóžecí palác 20 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí)
Benátky - muzeum Baziliky S. Marco 5 €
Benátky - Kampanila 8 €
Benátky - Scuola di San Rocco 10 €
Benátky - kostel dei Frari 3 €
Benátky - Galleria dell´ Accademia 12 €
Benátky - kostel San Giovanni e Paolo 3,50 €
Benátky - muzeum Peggy Guggenheimové 15 €
Benátky - gondola min. 80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den přejezdu na ubytování)
Benátky - jízdenka na 75 minut 7,50 €
ostrov Murano - sklářská huť zdarma
Torcello - zvonice 5 €

Kapesné

Doporučujeme na vstupy min. 50€, na cesty lodí 50€, další kapesné dle vlastního uvážení.

Zájem o benátský karneval neustále roste. Turistů přijíždí tolik, že při přepravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty, nezřídka se skupina rozpadne. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy výrazně rychlejší.

 • nást.místa:

  Odjezd B
  Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250)

  Odjezd D
  Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim (Holice), Pardubice, Hradec Králové, Praha, Olomouc (+ 250), Brno, Benešov, Tábor, České Budějovice

  Odjezd G
  Trutnov (+400), Dvůr Králové n. Labem (+400), Náchod (+300), Jaroměř (+150), Hořice (+150)

   

   

  Ck REDOK

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Karneval v Benátkách

  20.2.-23.2.2020

   

  4490 Kč

   

  ubytování v hotelu *** s polopenzí náměstí St. Marco, bazilika St. Marco, Dóžecí palác, Campanilla, kostel Frari, chrám Santa Maria della Salute, Celnice, kanál la Grande, Ponte di Rialtom, návštěva ostrovů Murano a Burano a mnohem více

   

  Ubytování: Hotel kategorie*** - ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením (sprcha, WC) v přímořském letovisku Lido di Jesolo.

   

   

  Strava: servírovaná snídaně a večeře o 3 chodech podávaná v hotelové restauraci

   

  Cena zahrnuje: dopravu autokarem (občerstvení za Kč), ubytování v hotelu *** s polopenzí (snídaně a večeře), služby česky mluvícího průvodce, vstupní poplatky do oblasti Benátek, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

   

   

  Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh a storna + 40,- Kč/os./den, vstupy do některých navštívených památek Dóžecí palác, Campanilla, Museo Correale, Námořní muzeum, Academia (vstupné se pohybuje v rozmezí 2,- až 13,- Euro za osobu - průvodce sjedná na místě skupinové slevy), lodní přepravu z Punta Sabione do Benátek - platná pro všechny linky v Benátkách na 48 hodin včetně výletu na Murano a Burano - cca 30,- Euro, možnost zajištění plavby gondolou... Příplatek za jednolůžkový pokoj: + 400,- Kč

  ck bonton

   

 

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel