Jarní Holandsko  s návtěvou květinového korza
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

skanzen  ZAANSE SCHANS s větrnými mlýny, květinový park Keukenhof, Haag, přímořské lázně Scheveningen, největší květinová aukce v Allsmeeru, Amsterdam....

1. den:

odjezd z ČR v dopoledních hodinách (z Brna v cca 15:00 hod.), noční přejezd přes Německo do Holandska

2. den:

v ranních hodinách příjezd do Holandska, prohlídka největší květinové burzy světa Flora Holland v Allsmeeru. Následně přejezd do korunovačního města Amsterdamu - pěší prohlídka centra města, návštěva brusírny diamantů, Čínské čtvrti včetně známých „Červených luceren“. V podvečer ubytování v hotelu.

3. den:

po snídani odjezd na prohlídku Naardenu - místa posledního odpočinku učitele národů Jana Amose Komenského, po prohlídce přejezd do květinového parku v Keukenhofu - návštěva rozlehlých zahrad, s nádhernými kvetoucími tulipány. Večer návrat na ubytování.

 

4. den:

po snídani přejezd do skanzenu Zaanse Schans - historické vesnice s větrnými mlýny, ukázka výroby dřeváků a sýrů, po prohlídce přejezd do města Haagu - prohlídka historické části města včetně královského paláce (exteriér), soudního dvora, justičního paláce a Binnenhofu - shromaždiště Generálních stavů. Následně přejezd k Madurodamu - prohlídka unikátního miniaturního městečka, kde se seznámíme na malém prostoru s celým Holandskem. V odpoledních hodinách procházka po pobřeží Severního moře s možností návštěvy podvodního světa SeaLife Scheveningen doslova procházka po mořském dně se skleněným tunelem, obklopeným 180 000 litry mořské vody, v níž volně plavou žraloci, rejnoci, želvy a jiní mořští živočichové. V podvečerních hodinách přejezd do Rotterdamu – okružní prohlídka města autobusem se zastávkou u nejvyšší věže Holandska (185 m), fakultativně vyjížďka do vysoké restaurace s vyhlídkou na celé město a přístav. Ve večerních hodinách odjezd přes Německo do ČR

5. den:

návrat do ČR v odpoledních hodinách

Poznámka:

Doporučené kapesné: cca 70,- Euro

Cena zahrnuje:

dopravu klimatizovaným autokarem, 2 x ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích hotelu, 2 x snídani, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb., služby průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupy a fakultativní výlety a služby, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový pokoj + 2.900,- Kč

ck bonton

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel