AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS

 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

 

Květiny a Holandsko patří nerozlučně k sobě. Holandské parky prosluly po celém světě, stejně tak i burza květin v Aalsmeeru. Země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, kanálů a fantastického květinového parku Keukenhof, podívaná, při které byste neměli chybět. Tradiční a oblíbený poznávací zájezd do Holandska, tulipány, jarní květinová pole - pastva pro oči, Amsterdam.

Aalsmeer - Alkmaar - Zaanse Schans - Amsterdam - Volendam - park Keukenhof

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno návštěva největší květinové burzy na světě v AALSMEERU, jež si vydobyl renomé nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu Nizozemska AMSTERDAM, – květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna diamantů. Možnost fakultativní projížďky lodí po grachtech nebo návštěva světoznámých muzeí Van Gogh Museum či Dům Anny Frankové.

3. den zájezdu
Dnešní den zahájíme prohlídkou tradičního alkmaarského sýrového trhu na náměstí Waagplein v ALKMAARU, kde dodnes fungují staré sýrařské cechy. 30.000 kg Goudy, Edamu a Leidenu v podobě velkých navoskovaných kol, nosiči v pestrobarevných čapkách, dřevené povozy, nenapodobitelné kouzlo. Návštěva půvabného obydleného skanzenu s dřevěnými domy a větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, skanzen ztělesňuje turistické srdce kraje. VOLENDAM – historické rybářské městečko láká svou atmosférou turisty z celého světa. K největším atrakcím města patří tradiční kroj, dřevěné domky a malé grachty. Prohlídka města je spojená s návštěvou sýrové farmy s možností degustace a nákupu sýrů. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Celý den strávíme ve světově proslulém největším a nejslavnějším květinovém parku Holandska KEUKENHOFU, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu a bude zde i bohatý doprovodný program (aranžování, výstavy). Během dne kolem parku projede světově proslulé KVĚTINOVÉ KORZO – přehlídka alegorických vozů vytvořených pouze z květin, na které zde čekají davy příznivců neopakovatelného díla (změna programu kvůli situaci s Covid-19 vyhrazena). V podvečerních hodinách odjezd do republiky.

5. den zájezdu
Dopoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 2x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“,
 • Muzeum Van Gogh (cca 20 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem
 • dům Anny Frankové (cca 11 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2450 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč

Nástupní místa

19.04. - 23.04. odjezd A, B + Plzeň
 
Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)

Odjezd B
Ostrava (+700), Olomouc (+450)
 
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

19.4.2023 23.4.2023 7351 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel