Zámky na Loaře s návštěvou zábavního parku Les Grandes Machines
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Vydejte se s námi po stopách historie do jedinečného údolí Loiry k středověkým pevnostem, velkolepým zahradám a renesančním zámkům, které bývaly domovem francouzských králů a které patří k největším turistickým atrakcím Francie. Kromě klasických zámků Chambord, Chenonceau a Blois navštívíme i Azay-le-Rideau, Villandry a Cheverny.

Paříž - Villandry - Azay-le-Rideau - Chenonceau - Chambord - Blois - Cheverny - Versailles

 

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd v odpoledních hodinách z ČR.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídku PAŘÍŽE(UNESCO) zahájíme na pravém břehu Seiny s nádhernými bulváry, Champs Elysées, oblast Louvre, Centre George Pompidou, ostrov La Cité, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť, Panteon aj.

3. den zájezdu
Okruh po zámcích na Loiře. VILLANDRY, romantický zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou uvedeny do původního stavu 16. stol. zahrady s jedinečnými ornamenty tvořené nejen květinami, ale i zeleninou a kořením. Elegantní AZAY-LE-RIDEAU na ostrově Indre, obklopený tichým jezerem a parkem. Krásný renesanční zámek s malebnými zahradami CHENONCEAU, zámek šesti žen.

4. den zájezdu
Okruh po zámcích na Loiře (UNESCO). Zámecký monumentální skvost, největší zámek na Loiře - CHAMBORD - zámek je duchovním dítětem výstředního krále Františka I. Zámek má 440 pokojů, labyrint chodeb, střechu s mnoha komíny a věžičkami a z teras jsou úchvatné pohledy do okolního parku. BLOIS, starobylé městečko s jedinečnou architekturou a se zámkem vystavěným ve středu města, které je sídlo vévodů orleánských. CHEVERNY, zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XIII, vybudovaný v jednoduchém, ale klasickém stylu.

5. den zájezdu
Ukázkové dílo klasicistní architektury VERSAILLES (UNESCO), sídlo francouzského dvora do r. 1789. Dokončení prohlídky PAŘÍŽE - levý břeh Seiny, Eiffelova věž, Invalidovna, pro zájemce možnost návštěvy galerie Louvre nebo Musee d´Orsay. Večerní Paříž – Montmartre, Moulin Rouge. Odjezd do republiky.

6. den zájezdu
Návrat v poledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 3x ubytování v jednoduchých hotelech – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. služby, 
 • vše ostatní co není zahrnuto v „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč
 • 3x snídaně 450 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Nástupní místa

11.05. - 16.05. odjezd A + Plzeň
14.09. - 19.09. odjezd A + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 

 • na osobu ve 3lůžk. pokoji 700 Kč
 • ck redok

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

11.5.2021 16.5.2021 6431 Kčobjednat
14.9.2021 19.9.2021 6431 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel