Velký okruh Bretaní
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Bretaň – dcera oceánu, tajuplná země na pobřeží Atlantiku, opředená starodávnými keltskými legendami, s bohatými lidovými a náboženskými tradicemi vás okouzlí svým divokým skalnatým pobřežím, mořským příbojem, drsnou i romantickou přírodou, farními dvory s kalváriemi, megalitickými kameny, jemností vyšívaných krajek.

Mont St. Michel • St. Malo • Carnac • Quimper • Concarneau

Termíny | 29. června – 8. července 2024  


Cena | 18 990 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 6 890 Kč  

 

 

1. den: Odjezd z Brna v ranních hodinách přes Prahu a Německo do Francie. Průjezd Lotrinskem a krajem Champagne, nocleh v okolí Chartres.

 

2. den: Po snídani přejezd do Vitré, prohlídka středověkého hradu s mohutnými věžemi budovaného od roku 1060 na obranu východní hranice Bretaně. Volno na procházku nebo oběd v historickém městečku s úzkými uličkami a malebnými hrázděnými domy z 16. a 17. století. Odjezd do města Combourg, návštěva romantické pevnosti z 11. století, ve které v 18. století vyrůstal slavný francouzský spisovatel a politik François-René Chateaubriand. Své vzpomínky na Combourg zhmotnil ve svém díle Zápisky ze záhrobí. Třetí zastávkou je městečko Léhon u Dinanu obklopené nádhernou přírodou, prohlídka benediktinského opatství z 9. století. Volno k procházce podél řeky Rance ke středověkému mostu nebo výstupu k ruinám středověkého hradu na skalnatém masivu. Ubytování v okolí Dinanu.

 

3. den: Po snídani prohlídka kouzelného středověkého města Dinan – náměstí Obchodníků a Kordeliérů, hrázděné domy, bazilika svatého Spasitele se srdcem Bertranda du Guesclina, hrdinného rytíře, který za stoleté války proslul bitvami a nenávistí k Angličanům; Anglická zahrada s úchvatným výhledem na starý přístav na březích řeky Rance; možnost vystoupat na Hodinovou věž s překrásným výhledem na město nebo navštívit pozůstatky hradu ze 14. století ukrývající sbírku tradičních bretaňských krajkových čepců a výstavu místního textilního průmyslu; osobní volno k prohlídce města, procházce malebnou ulicí Jerzual s množstvím řemeslných obchůdků, dílen a uměleckých galerií a návštěvě přístavu, případně k obědu. Odpoledne návštěva Muzea cidru zbudovaného v tradiční farmě s ochutnávkou typického kvašeného, mírně alkoholického moštu z jablek a klasické bretaňské palačinky. Příjezd do města Saint-Malo, odkud přeplujeme lodí do lázeňského města Dinard na protějším břehu vodní nádrže v ústí řeky Rance – procházka po promenádě Svitu měsíce na útesech nad řekou s výstavními vilami z doby belle époque, osobní volno na věhlasné pláži de l’Écluse lemované luxusními hotely a kasinem: možnost koupání na Smaragdovém pobřeží nebo procházky na mys Pointe de Moulinet s dechberoucími výhledy na moře a na protější korzárské Saint-Malo. Návrat na hotel.

 

4. den: Po snídani město Saint-Brieuc, pojmenované po jednom ze sedmi hlavních bretaňských svatých a proslulé svatojakubskými mušlemi – prohlídka historického centra s tržnicí a katedrálou svatého Štěpána, ukrývající ostatky svatého Brieuca. Zastávka u diecézního Domu svatého Yvesa, možnost návštěvy zrekonstruované kaple inspirované stylem art deco. Dále pláž du Valais s barevnými rybářskými domky. Pohled na město a ústí řeky Gouët od vily Rohannec’h na útesu, pěší sestup do přístavu rekreačních lodí Légué a procházka přístavem okolo řeky kolem stavidel až k majáku na Orlím mysu. Odpoledne návštěva romantických rozvalin premonstrátského opatství Beauport. Poté přejezd k tříkilometrovému výběžku do oceánu s názvem Sillon de Talbert, volno na procházku. Zastávka u kryté aleje Men Ar Rompet, megalitické památky z doby neolitu, přezdívané kámen druidů. Navečer prohlídka na kopci vystaveného městečka Tréguier s katedrálou svatého Tugduala, přemožitele draka a dalšího ze sedmi specifických bretaňských svatých. Krátká zastávka ve městě Lannion, volno k procházce historickým centrem. Přejezd na konec světa, tedy do nejzápadnějšího departmentu Francie s příznačným názvem Finist?re – Konec země; ubytování v oblasti Morlaix.

 

5. den: Po snídani prohlídka přístavu Roscoff s kamennými domky z 16. a 17. století a gotickým kostelíkem zasvěceným panně Marii – volno na středečních trzích. Plavba na ostrov Batz – možnost návštěvy botanické zahrady Georgese Delaselle s více než 2000 druhy rostlin ze všech kontinentů, výstupu na ostrovní maják nebo koupání na plážích, pokud to příliv umožní. Návrat do přístavu, možnost navštívit Roscoffskou exotickou zahradu zbudovanou na skalnatém výběžku nad mořem. Zastávka ve městě Saint-Pol-de-Léon, návštěva katedrály zasvěcené dalšímu ze sedmi církevních zakladatelů Bretaně svatému Pavlu Aurelianovi. Navečer osobní volno v Carantecu v zátoce Morlaix – v případě odlivu možnost asi hodinové procházky na ostrov Callot nebo koupání na pláži Tahiti či jiné krásné pláži s bílým pískem. Návrat na ubytování.

 

6. den: Po snídani prohlídka Morlaix, procházka po městě vystavěném v hlubokém údolí. Přejezd na levý přeběh zátoky Morlaix, návštěva neolitické mohyly Cairn de Barnenez staré téměř sedm tisíc let. Průjezd vnitrozemím a návštěva honosných farních dvorů, svědčících o prosperitě obcí v době renesance: Bodilis, La Roche-Maurice, Pencran a Dirinon. Přejezd přes řeku Élorn do nejzápadněji položeného velkého města Francie, prohlídka podmořského akvária a největšího oceánografického střediska na světě pod širým nebem Océanopolis – několikahodinové volno k prohlídce polárního, tropického, bretaňského pavilonu, procházce po stezce vyder nebo koupání či občerstvení v nedaleké zátoce Bílého mlýna na stejnojmenné pláži, vyhledávané také milovníky vodních sportů: možnost si různé sporty za poplatek vyzkoušet, pronajmout si paddleboard, kajak, surf apod. Ubytování v okolí Brestu.

 

7. den: Po snídani přejezd do přístavu Le Conquet, plavba kolem ostrova Mol?ne a jeho obdivuhodného majáku Kéréon vystavěném na podmořské skále na kouzelný ostrov Ouessant, přezdívaný Ostrov majáků, Strážní ostrov, ale i Ostrov hrůzy, Ostrov mnoha ztroskotání a právě proto také Ostrov žen – osobní volno k procházkám po ostrově s výhledy na pekelný maják La Jument, Stif a Nidivic k jednomu z nejvýkonnějších strategických majáků na světě, Phare du Créac’h: značí začátek průlivu La Manche a dálkově ovládá chod všech ostatních majáků kolem ostrova Ouessant, uvnitř něj je možné navštívit jedinečné Muzeum majáků a námořní signalizace vyprávějící o úskalí stavby majáků, historii ostrova, osudech lodí a také různých typech optických soustav a jejich využití. Možnost koupání, dá-li počasí. Odpoledne návrat do Le Conquet – volno k návštěvě malebného přístavu, procházka na poloostrov Kermorvan na protějším břehu řeky La Ria se stejnojmenným majákem, německým bunkrem z druhé světové války a „Ostrůvkovou“ pevností, možnost koupání na písečné pláži. Dále mys svatého Matouše se stejnojmenným majákem střežícím romantické rozvaliny stejnojmenného kláštera svatého Matouše na konci světa, významného středověkého poutního místa, který dnes poutníkům slouží jako výchozí bod na cestě do Santiaga de Compostela. Úchvatné výhledy na Iroiské moře, které je součástí moře Keltského, procházkou k Národnímu památníku námořníků padlých za Francii, možnost návštěvy Muzea Pamětí 39–45 připomínajícího válku o Bretaň, umístěného symbolicky v bunkru. Návrat na hotel.

 

8. den: Po snídani přejezd do jihovýchodního departmentu Bretaně Morbihan: zastávka v přístavu Lorient, který byl v minulosti domovem flotily Francouzské Východoindické společnosti a za druhé světové války jednou z ponorkových základen německého námořnictva, kterou zde v roce 1940 nechal postavit Karl Dönitz pro obávané U-booty. Možnost návštěvy ponorkové základny Keroman (dnes muzeum) nebo bývalé francouzské ponorky Flora. Odpoledne Locmariaquer v Morbihanském zálivu – prohlídka komplexu megalitických památek: šest tisíc let starý dvanáctimetrový dolmen Stůl obchodníků s rytinami, rozlomený Velký menhir, který původně měřil přes dvacet metrů, a sto čtyřicet metrů dlouhá mohyla s pohřební komorou Er Grah. Následně putování Morbihanským zálivem – bezpočet ostrovů, mezi nimi Gavrinis se slavnou zdobenou pohřební komorou a Ostrov mnichů, dále Rhuyský poloostrov: osobní volno k procházkám a koupání. Přejezd do sousedního kraje Země Loiry, úzce s Bretaní spjatého; ubytování v okolí Nantes.

 

9. den: Po snídani návštěva středověkého městečka Guérande s působivým opevněním a fascinujícími solnými poli v okolí, která stojí za jeho věhlasem. Dále starobylý přístav Croisic – volno na prohlídku městečka, možnost koupání. V poledne přejezd do Nantes, kde strávíme zbytek dne prohlídkou původního hlavního města Bretaně a jednoho z největších přístavů 17. století pro obchod s cukrem, rumem a otroky – historické centrum s gotickou katedrálou svatého Petra a Pavla z 15. století s náhrobky bretaňských panovníků, v renesanci přestavěný opevněný hrad bretaňských vévodů, později sídlo francouzských králů. Slavným rodákem města je Jules Verne, který tu má i muzeum. Osobní volno k návštěvě města, nákupům nebo večeři. V nočních hodinách odjezd do Česka.

 

10. den: Průjezd přes Champagne, Lotrinsko, Německo s pravidelnými přestávkami, návrat do Brna v odpoledních hodinách.  

 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 8×ubytování se snídaní v hotelech typu Ibis Budget (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), průvodce, pojištění CK.

 

Cena nezahrnuje | vstupné, případné pobytové taxy, komplexní pojištění.

Nástupní místa |

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 600 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 500 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 300 Kč
  • Vyškov za příplatek 150 Kč
  • Brno | Velké Meziříčí (dálnice) | Jihlava (dálnice) | Praha | Plzeň zdarma
  • ck čebus


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

29.6.2024 8.7.2024 18990 Kčobjednat


Copyright © 2017  VARIETA Travel