Korsika a Sardinie
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo


1. den:
 Odlet z Prahy do Itálie, dle aktuálního letového řádu a časových možností přejezd do Pisy k prohlídce města - šikmá věž, dóm a baptisterium na Campo dei Miracoli, transfer do hotelu, ubytování, večeře.


2. den: 
Po snídani odjezd do přístavu a nalodění na trajekt na Korsiku, cca čtyřhodinová plavba Ligurským mořem do korsické Bastie. V poledních hodinách připlutí do Bastie, vylodění, pěší prohlídka Bastie s průvodcem - přístav, náměstí St-Nicolas, radniční náměstí, kostel St-Jean-Baptiste vévodící starému přístavu, citadela ze 16. století. Odpoledne odjezd autokarem na západní pobřeží Korsiky, cestou zastávka v Corte - prohlídka srdce Korsiky, jediné větší vnitrozemnské město s hradem stojícím na vysoké skále. Ubytování, večeře.


3. den: 
Po snídani celodenní výlet do oblasti národního parku Calanche - nejkrásnější část ostrova s "červenými" útesy a romantickými zálivy s malými plážemi (UNESCO), Porto - zastávka k prohlídce městečka v portském zálivu, volno k odpočinku a koupání, odjezd na ubytování, večeře.


4. den: 
Po snídani odjezd do Ajjaccia, hlavního města Korsiky, rodného města Napoleona, odpoledne přejezd na nejjižnější bod ostrova do Bonifacia, korsického "Gibraltaru", tyčícího se na vápencových skalách nad mořem - prohlídka města s průvodcem - schodiště krále Aragonského, gotický kostel v areálu citadely, staré město, v podvečerních hodinách trajekt lodí na Sardinii do přístavu Santa Teresa, vylodění, odjezd na ubytování, večeře.


5. den: 
Po snídani celodenní výlet na Smaragdové pobřeží - jedna z nejlepších a nejluxusnějších rekreačních oblastí Středomoří nesoucí název odvozený od nádherných barev moře - Porto Cervo - prohlídka metropole oblasti s jedním z nejhezčích přístavů Středomoří s pohádkovými plachetnicemi či luxusními jachtami, oblíbené středisko světových celebrit, přístavní město Palau s pevností s jedinečným výhledem na moře, odjezd lodí z města na jediný trvale obydlený ostrov stejnojmenného souostroví La Maddalena, národní park unikátních kamenných útvarů, prohlídka města s Piazza del Comando, kostelem Maří Magdalény s dary admirála Nelsona, návrat na Sardinii, návrat do hotelu, ubytování, večeře.


6. den: 
Po snídani odjezd podél pobřeží Costa Paradiso (s případnou možností koupání) do oblíbeného turistického střediska Castelsardo - městečko vystavěné vysoko na skále nad mořem se zbytky hradeb a hradem z 12. století, prohlídka města s řadou historických památek, středověkými uličkami, obchody s ručně vyráběnými suvenýry místní produkce, katedrála San Antonio Abate, kostel Santa Maria delle Grazie, volno. Přejezd do jednoho z nejkrásnějších sardinských měst Alghero, sardinské Barcelony, města korálových šperků - procházka po dochovalém opevnění města s výhledy na Capo Caccia, katedrála a kostel San Francesco, nejkrásnější ukázky katalánské architektury na Sardinii. Ubytování v oblasti Oristana, večeře.


7. den: 
Po snídani odjezd na poloostrov Sinis, návštěva starověkého města Tharros, památky na féničany, kartagince a římany - lázně, chrámy, aréna, nekropole. Kostel San Giovanni di Sinis, nejstarší ranně křesťanský kostel na ostrově. Krátká zastávka v poutní vesnici San Salvatore, která sloužila jako kulisy pro italské spagetti westerny, přejezd do vesničky Barumini, v jejíž blízkosti se nachází nejvýznamnější prehistorické sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů - masivních věžovitých staveb ostrovní kultury z doby bronzové a železné, odjezd do Cagliari - návštěva správního střediska Sardinie s řadou historických památek - amfiteátr z dob římských, královská zbrojnice, pisánské věže, katedrála, bastion San Remi..., prohlídka města, ubytování v oblasti, večeře.


8. den: 
Po snídani dle časových možností individuální volno v Cagliari na návštěvu muzeí, galerií a nákupy. Transfer na letiště a odlet do Prahy.  

- příplatek za jednolůžkový pokoj 4.990,- Kč

- leteckou dopravu Praha - Itálie a Cagliari - Praha včetně tax a příplatků
- trajekty uvedené v programu
- dopravu autokarem dle programu zájezdu
- 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí s rozšířenými kontinentálními snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
- průvodce po dobu zájezdu
korsickou taxu
-
 pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

K rezervaci nutno dodat od každého účastníka: datum narození, místo narození, státní příslušnost, číslo pasu (nebo občanského průkazu) a platnost pasu od/do.

Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníku pro realizaci zájezdu je 25 osob. 

Cena nezahrnuje:
- vstupy do památkových objektů
- pobytovou taxu v Itálii cca 2-6 euro/noc

ck čedok

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel