Plzeňským krajem s výletem do Norimberka
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

NEPOMUK • PLZEŇ • VELHRATICE • SRNÍ • ANTÝGL • HORSKÁ KVILDA • NORIMBERK• PLASY • TOČNÍK

Program zájezdu

1. den:

Ráno odjezd z Brna (předpokládaný odjezd v 7 hodin), dále nástup v Jihlavě (předpokládaný odjezd v 8 hodin) a Praze (předpokládaný odjezd v 10 hodin). Po poledni příjezd do Nepomuku, města známého jako rodiště sv. Jana Nepomuckého. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého vystavěný na místě rodiště tohoto nejslavnějšího českého světce. Budeme moci navštívit Svatojánské muzeum se sbírkou uměleckých děl dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu nebo Expozici automobilových a motocyklových veteránů na Zelenohorské poště či Městské muzeum a galerii Nepomuk v budově staré radnice. Poté přejedeme do Plzně, kde zakončíme dnešní den návštěvou pivovaru Pilsner Urquell, prohlédneme si místa, kde se zrodilo proslulé pivo, seznámíme se s jeho výrobou a budeme mít možnost degustovat nefiltrované pivo v historických sklepech. Exkurzi završíme posezením v pivovarské restauraci Na Spilce. Odjezd na ubytování.

2. den

Po snídani se vydáme do starobylého městečka Velhartice , kde navštívíme hrad a zámek pánů z Velhartic. Po jeho prohlídce se můžeme pokochat malebným údolím říčky Ostružné, která učarovala i Janu Werichovi natolik, že zde měl letní sídlo a často zde rybařil. Autobusem se přesuneme do šumavské obce Srní a navštívíme centrum věnované šelmám žijícím v této oblasti. Projdeme se po visuté lávce nad vlčím výběhem o rozloze cca 3 ha nebo naučným okruhem, který nás seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě. Poté přejedeme k bývalému králováckému dvorci Antýgl, který se rozprostírá u říčky Vydry. Podél Hamerského potoka se vydáme na Horskou Kvildu, nejchladnější místo naší země, kde se občerstvíme. Večer návrat na ubytování.

3. den:

Po snídani procházka historickým centrem Plzně na Náměstí Republiky s renesanční radnicí, Mariánským sloupem a gotickou katedrálou Svatého Bartoloměje. Podíváme se i na exteriéry Velké Synagogy, která je druhou největší synagogou v Evropě. Poté se vydáme do Norimberka, oblíbeného města českého krále Karla IV. Zde se projdeme malebným Starým městem s impozantními brannými hradbami. Během této procházky si na hlavním náměstí prohlédneme kostel Panny Marie s orlojem, postavený na podnět Karla IV. v parléřovském stylu, krásnou 19m vysokou gotickou kašnu, renesanční Starou radnici, kostel svatého Sebalda se sarkofágem Sebalda a obrovskými varhany se 6000 trubicemi, kde byl korunován Karel IV. římským císařem, dále hrázděný Dürerův dům s muzeem tohoto významného malíře a vystoupáme k Císařskému hradu, odkud se nám otevře krásný výhled na město. Večer návrat na ubytování.

4. den:

Po snídani odjedeme do kláštera Plasy, prvního panovnického cisterciáckého kláštera v Čechách, založeného ve 12. stol. Jedná se o rozsáhlý komplex, který po staletí tvořil dominantu krajiny severně od Plzně. Na jeho barokní přestavbě se podílel i J. B. Santini-Aichel. Po prohlídce kláštera se již přesuneme do Středočeského kraje a vydáme se ke zřícenině hradu Točník - sídelnímu hradu krále Václava IV. Po jeho prohlídce odjezd zpět do Prahy, Jihlavy a ve večerních hodinách návrat do Brna (předpokládaný příjezd ve 20 hodin).

 

cena zahrnuje:

 

 dopravu autobusem
• 3x ubytování ve 3* hotelu
• 3x snídani
• výlet do Norimberka
• průvodcovské služby

 

cena nezahrnuje:

 

komplex.cest.poj

Jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
• Předpokládaná částka na vstupy 600 Kč + 15 EUR.

ck emma

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

16.6.2022 19.6.2022 5067 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel