Krkonoše z české i polské strany
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

4 denní autobusový zájezd do podhůří našich nejvyšších hor spojený s návštěvou známých polských a českých horských středisek s bohatou horalskou a sklářskou minulostí, ale také tradicí lázeňství a také množstvím architektonických památek

PROGRAM ZÁJEZDU  2.8.-5.8.2023

cena 6850 kč

 

1.den: Odjezd z nástupních míst brzy ráno přes Olomouc, VYSOKÉ MÝTO (v minulosti významné královské město na obchodní cestě z Čech na Moravu /z tohoto privilegia plyne i název odvozený od vybírání mýta/, později město věnné, které přispívalo na život královen. Kostel sv. Vavřince ze 13. stol, historická Pražská a Litomyšlská brána, Muzeum českého karosářství - Carrosserie Sodomka), přejezd do HARRACHOVA (turistické středisko západních Krkonoš známé svými skokanskými můstky a pořádáním světového poháru v letech na lyžích. Působí zde také jedna z nejstarších skláren u nás. Procházka k Mumlavským vodopádům, které patří k nejmohutnějším a nejkrásnějším v ČR). Přejezd na ubytování. Nocleh.


2.den: Po snídani odjezd na turistický výlet na polskou stranu Krkonoš, SZKLARSKA POREBA (rekreační a turistické středisko, ale také městečko známé sklářskou minulostí. Od 19. století je vyhledávaným klimatickým místem s podmínkami srovnatelnými s Alpami). Výjezd sedačkovou lanovkou k vrcholu SRZENICA (leží v západní části Krkonoš /1.362 m n. m./ se známou horskou chatou, procházka kolem dominantního vrcholu na hlavním hřebeni). Odjezd k romantické soutěsce a procházka k vodopádu SZKLARKI (nádherná zlomová část potoka Szklarka, s vodami padajícími ze 13 m zlomu). Návrat zpět na ubytování. Nocleh.


3.den: Ráno po snídani odjezd do NÁRODNÍHO PARKU KRKONOŠE (park zřízený v nejvyšším pohoří České republiky s ideálními podmínkami pro zimní i letní turistiku a rekreaci. S národním parkem v Polsku vytvářejí biosférickou rezervaci zapsanou na seznamu UNESCO). PEC POD SNEŽKOU (jedno z nejznámějších turistických a zimních středisek v České republice, původní hornická osada se stala významným centrem cestovního ruchu. Výjezd nově zbudovanou kabinovou lanovkou), přes RŮŽOVOU HORU (výrazný plochý vrchol 1.393 m, spojený sedlem se Sněžkou) na nejvyšší vrchol Česka SNEŽKU /1.620 m n. m./. Možnost pěší túry na chatu Slezský dům a zpět. La-novkou návrat do Pece a zpět cesta na hotel. Nocleh.


4.den: Po snídani odjezd do Polska, JELENÍ HORY (starobylé město v Dolnoslezském vojvodství. Prohlídka historického centra, gotická bazilika sv. Erazma a Pankráce, zbytky městského opevnění). Odjezd do lázeňského města a lyžařského střediska v Krkonoších v údolí řeky Lomnice KARPACZ (prohlídka kostela Wang - perla dřevěné skandinávské architektury ze 12. stol., sloupový kostel, který stál původně v Norsku a před demolicí byl za podpory pruského krále Fridricha Viléma IV. přenesen do Karpazce). Odjezd zpět do ČR, návrat do nástupních míst v pozdních nočních hodinách.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování v turistickém hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím) se snídaní.

 

CENA ZAHRNUJE: Doprava autobusem, parkovné a poplatky, 3x ubytování se snídaní, průvodce, 2x cestovní pojištění v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku.


Cena nezahrnuje:
 vstupné do placených objektů, připojištění včetně storna 40,- Kč, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné na vstupy: 800,- Kč + 70,- PLN

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc

ck vsacan

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Krkonoše křížem krážem

HARRACHOV • JÁNSKÉ LÁZNĚ • ČERNÁ HORA • SNĚŽKA • ŠPINDLERŮV MLÝN • PRAMEN ŘEKY LABE • PEC POD SNĚŽKOU • VRCHLABÍ

 

28.6.-1.7.2023

 

4990 kč  lasrt minute

 

Program zájezdu

1. den:

Ráno odjezd z Brna (předpokládaný odjezd kolem 7:30) do západních Krkonoš, kde si prohlédneme zdejší centrum, Harrachov. Navštívíme Harrachovskou sklárnu a po krátké procházce městem proslaveným skokanskými můstky si vyjdeme k Mumlavským vodopádům. Poté přejedeme do Jánských Lázních. Pěší procházka po nejvýznamnějším lázeňském centru Krkonoš - lázeňské náměstí, neorenesanční kolonáda, léčivé termální prameny. Po procházce ubytování v Jánských Lázních.

2. den

Po snídani se vydáme na celodenní výlet po hřebeni Krkonoš. Z Jánských Lázní vyjedeme moderní kabinovou lanovkou na Černou horu, odkud se otevírají krásné výhledy do podhůří. Nedaleko vrcholu je možno spatřit Černohorské rašeliniště, které patří mezi vyhledávané turistické cíle. Jedná se o největší rašeliniště lesního typu v Krkonoších na rozloze 66ha, jeho stáří se odhaduje na 6000 let. Pro pěkné výhledy je možno vystoupat i na rozhlednu Panorama, která se nachází jen 100m od horní stanice lanovky. Odsud budeme pokračovat hřebenovkou, která patří k nejkrásnějším trasám Krkonoš. Výhledy na majestátnou Sněžku, jejíž velikost zvýrazňuje strmý Obří důl, jsou nezapomenutelné. Projdeme kolem nejznámějších staveb této oblasti, které nám nabídnou i možnost zastávky a občerstvení: Kolínská bouda, Pražská bouda, Výrovka a Luční bouda, která je nejstarší a největší krkonošskou hřebenovou boudou. Cílem naší cesty bude výstup až na nejvyšší vrchol Krkonoš a ČR, Sněžku. Zde si můžeme nechat orazítkovat dopis v nejvýše položené poštovní stanici v Čechách, v Poštovně nebo se zde můžeme i občerstvit po náročném výstupu. Odsud je možno sjet lanovkou do Pece pod Sněžkou. Se zájemci o delší túru budeme pokračovat dále na Růžohorky a do Pece pod Sněžkou. Návrat autobusem na ubytování.

3. den:

Po snídani přejedeme na Horní Mísečky a místní dopravou vyjedeme k Vrbatově boudě. Odsud se vydáme příjemnou hřebenovou cestou kolem mohyly Václava Vrbaty na Vrbatově návrší k prameni řeky Labe ozdobenému stěnou s erby všech měst, kterými tato řeka protéká. Dále přejdeme k blízké Labské boudě. Po krátké zastávce na občerstvení budeme pokračovat kolem Pančavských vodopádů zpět k Vrbatově boudě. Místní dopravou návrat na Horní Mísečky a odsud odjezd do Vrchlabí, kde navštívíme muzeum Krkonošska v augustiniánském klášteře. Zastavíme se také u čtyř štítových domů, které patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a jsou vzácným pozůstatkem původní městské zástavby ve Vrchlabí. Odpoledne odjezd do největšího horského střediska Krkonoš, Špindlerova Mlýna. Během procházky po tomto největším lyžařském středisku v ČR uvidíme nejen množství hotelů, restaurací a kaváren s pěknými posezeními, ale i kostel sv. Petra a Pavla či známý Bílý most přes řeku Labe. Poté se autobusem vrátíme na ubytování.

4. den:

Po snídani odjedeme na Pomezní boudy nacházející se ve výšce 1.050 m n.m. na hranici s Polskem. Odsud podnikneme poslední procházku na rozloučenou s Krkonošemi. Příjemnou a pohodlnou cestou dojdeme kolem kostelíka až na Spálený Mlýn, kde už na nás bude čekat autobus. Odpoledne odjezd z Krkonoš a k večeru návrat do Brna (předpokládaný příjezd ve 20 hodin).

 

cena zahrnuje

dopravu klimatizovaným autobusem
• 3x ubytování ve 3* penzionu v Jánských Lázních
• 3x snídaně
• průvodcovské služby

 

cena nezahrnuje

ednolůžkový pokoj 1 800 Kč
• předpokládaná částka na vstupy 600 Kč

ck emmaZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

28.6.2023 1.7.2023 4990 Kčobjednat
2.8.2023 5.8.2023 6850 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel