Krkonoše z české i polské strany
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

4 denní autobusový zájezd do podhůří našich nejvyšších hor spojený s návštěvou známých polských a českých horských středisek s bohatou horalskou a sklářskou minulostí, ale také tradicí lázeňství a také množstvím architektonických památek

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1.den: Odjezd z nástupních míst brzy ráno přes Olomouc, VYSOKÉ MÝTO (v minulosti významné královské město na obchodní cestě z Čech na Moravu /z tohoto privilegia plyne i název odvozený od vybírání mýta/, později město věnné, které přispívalo na život královen. Kostel sv. Vavřince ze 13. stol, historická Pražská a Litomyšlská brána, Muzeum českého karosářství - Carrosserie Sodomka), přejezd do HARRACHOVA (turistické středisko západních Krkonoš známé svými skokanskými můstky a pořádáním světového poháru v letech na lyžích. Působí zde také jedna z nejstarších skláren u nás. Procházka k Mumlavským vodopádům, které patří k nejmohutnějším a nejkrásnějším v ČR). Přejezd na ubytování. Nocleh.


2.den: Po snídani odjezd na turistický výlet na polskou stranu Krkonoš, SZKLARSKA POREBA (rekreační a turistické středisko, ale také městečko známé sklářskou minulostí. Od 19. století je vyhledávaným klimatickým místem s podmínkami srovnatelnými s Alpami). Výjezd sedačkovou lanovkou k vrcholu SRZENICA (leží v západní části Krkonoš /1.362 m n. m./ se známou horskou chatou, procházka kolem dominantního vrcholu na hlavním hřebeni). Odjezd k romantické soutěsce a procházka k vodopádu SZKLARKI (nádherná zlomová část potoka Szklarka, s vodami padajícími ze 13 m zlomu). Návrat zpět na ubytování. Nocleh.


3.den: Ráno po snídani odjezd do NÁRODNÍHO PARKU KRKONOŠE (park zřízený v nejvyšším pohoří České republiky s ideálními podmínkami pro zimní i letní turistiku a rekreaci. S národním parkem v Polsku vytvářejí biosférickou rezervaci zapsanou na seznamu UNESCO). PEC POD SNEŽKOU (jedno z nejznámějších turistických a zimních středisek v České republice, původní hornická osada se stala významným centrem cestovního ruchu. Výjezd nově zbudovanou kabinovou lanovkou), přes RŮŽOVOU HORU (výrazný plochý vrchol 1.393 m, spojený sedlem se Sněžkou) na nejvyšší vrchol Česka SNEŽKU /1.620 m n. m./. Možnost pěší túry na chatu Slezský dům a zpět. La-novkou návrat do Pece a zpět cesta na hotel. Nocleh.


4.den: Po snídani odjezd do Polska, JELENÍ HORY (starobylé město v Dolnoslezském vojvodství. Prohlídka historického centra, gotická bazilika sv. Erazma a Pankráce, zbytky městského opevnění). Odjezd do lázeňského města a lyžařského střediska v Krkonoších v údolí řeky Lomnice KARPACZ (prohlídka kostela Wang - perla dřevěné skandinávské architektury ze 12. stol., sloupový kostel, který stál původně v Norsku a před demolicí byl za podpory pruského krále Fridricha Viléma IV. přenesen do Karpazce). Odjezd zpět do ČR, návrat do nástupních míst v pozdních nočních hodinách.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování v turistickém hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím) se snídaní.

 

CENA ZAHRNUJE: Doprava autobusem, parkovné a poplatky, 3x ubytování se snídaní, průvodce, 2x cestovní pojištění v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku.


Cena nezahrnuje:
 vstupné do placených objektů, připojištění včetně storna 40,- Kč, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné na vstupy: 800,- Kč + 70,- PLN

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc

ck vsacan

kód datum odjezdu datum příjezdu cena možnosti
CZE-85/21 5.8.2021 8.8.2021

Cena: 3 990,- Kč

Cena pro nového klienta: 3840,- Kč *

Cena pro stálého klienta: 3790,- Kč **

(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2021)Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

5.8.2021 8.8.2021 9950 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel